FİNANS

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -20 2.367 -429 59 2.854 1.819 9.154 0 9.154
Transferler
1.819 -1.819 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 2.469 -523 2.993 2.993 4.936 0 4.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 2.469 -523 2.993 2.993 4.936 0 4.936
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -23 4.836 -952 59 4.673 2.993 14.090 0 14.090
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -23 4.836 -952 59 4.673 2.993 14.090 0 14.090
Transferler
2.993 -2.993 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14 2.849 1.021 -47 3.809 0 3.809
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14 2.849 1.021 -47 3.809 0 3.809
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -37 7.685 69 59 7.666 -47 17.899 0 17.899


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.941 4.042
Dönem Karı (Zararı)
-47 2.993
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-47 2.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.421 2.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 3.470 2.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116 116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 83 96
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 13
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 16 7
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
352 372
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35-37 -267 -73
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 619 445
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.307 -788
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
6 7
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-266 14
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -13
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -266 27
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-130 -226
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -130 -226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 49 918
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
131 -7
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 47 -7
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
84 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-342 -1.849
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52 256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52 256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.092 -806
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.092 -806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2 -57
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-386 -328
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-163 14
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7 -44
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-156 58
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
68 -19
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23 28
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23 28
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-964 -949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42 12
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
42 12
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.032 4.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
27 -47 -25
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -44 -17
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-795 -1.456
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
370 49
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
370 49
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.651 -2.008
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -2.651 -2.008
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.028 68
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.207 290
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
2.207 290
Alınan Temettüler
66 73
Alınan Faiz
259 72
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.396 -1.443
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.476 727
Kredilerden Nakit Girişleri
4.476 727
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.686 -1.830
Ödenen Faiz
-359 -329
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35 -11
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.542 1.143
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.542 1.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.617 1.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.159 2.617


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.159 2.617
Finansal Yatırımlar
1.228 180
Vadeli Mevduatlar
6 1.228 180
Ticari Alacaklar
1.334 1.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.334 1.051
Diğer Alacaklar
2.977 4.026
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9 7
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.968 4.019
Türev Araçlar
694 290
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
41 694 290
Stoklar
13 763 628
Peşin Ödenmiş Giderler
346 215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 346 215
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 79 35
Diğer Dönen Varlıklar
93 105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 93 105
ARA TOPLAM
12.673 9.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.673 9.148
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
165 3
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 165 3
Diğer Alacaklar
1.815 3.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.815 3.078
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 869 715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 2 2
Maddi Duran Varlıklar
47.422 33.191
Binalar
17 534 467
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 669 500
Özel Maliyetler
17 1.279 1.082
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 827 441
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
17 40.255 27.425
Diğer Maddi Duran Varlıklar
17 3.858 3.276
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
303 294
Şerefiye
19 44 36
Diğer Haklar
18 104 130
Lisanslar
18 155 128
Peşin Ödenmiş Giderler
1.825 1.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.825 1.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.401 38.490
TOPLAM VARLIKLAR
65.074 47.638
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.776 727
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.776 727
Banka Kredileri
7 4.776 727
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.746 2.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.746 2.218
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-20 3.746 2.218
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 44
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 13 44
Ticari Borçlar
2.169 1.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 455 383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.714 1.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 504 351
Diğer Borçlar
326 245
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 326 245
Türev Araçlar
514 1.650
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
41 514 1.650
Ertelenmiş Gelirler
2.803 3.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 2.803 3.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 8 29
Kısa Vadeli Karşılıklar
215 194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 155 150
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 60 44
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
758 632
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 758 632
ARA TOPLAM
15.832 11.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.832 11.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.526 19.294
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.526 19.294
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-20 27.526 19.294
Diğer Borçlar
39 34
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 39 34
Ertelenmiş Gelirler
20 46
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 20 46
Uzun Vadeli Karşılıklar
397 348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 397 348
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 3.361 2.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.343 22.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.175 33.548
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.899 14.090
Ödenmiş Sermaye
30 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37 -23
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37 -23
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -37 -23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.754 3.884
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 7.685 4.836
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
69 -952
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 69 -952
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59 59
Yasal Yedekler
30 59 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.666 4.673
Net Dönem Karı veya Zararı
-47 2.993
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.899 14.090
TOPLAM KAYNAKLAR
65.074 47.638


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 29.468 28.752
Satışların Maliyeti
32 -26.051 -22.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.417 5.793
BRÜT KAR (ZARAR)
3.417 5.793
Genel Yönetim Giderleri
33 -948 -740
Pazarlama Giderleri
33 -3.493 -3.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 439 646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -280 -84
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-865 2.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 420 286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -59 -3
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 130 226
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-374 2.995
Finansman Gelirleri
37 1.074 1.450
Finansman Giderleri
37 -698 -534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2 3.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49 -918
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -65 -34
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 16 -884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-47 2.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
-47 2.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-47 2.993
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 -0,03000000 2,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14 -3
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18 -4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 1
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4 1
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.870 1.946
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.849 2.469
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.849 2.469
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.262 -657
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.262 -657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
14 3
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-255 131
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-252 131
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-3 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.856 1.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.809 4.936
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.809 4.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601476


BIST
17 Nisan 2017 07:06
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın