FİNANS

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor


***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.311.720 5.630.347 -67.133 560.707 -294.439 2.129.642 1.410.611 16.624.852 4.026.283 34.332.590 0 34.332.590
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.311.720 5.630.347 -67.133 560.707 -294.439 2.129.642 1.410.611 16.624.852 4.026.283 0 34.332.590
Transferler
425.663 3.600.620 -4.026.283 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.344 -2.177.507 -2.147.163
Dönem Karı (Zararı)
-2.177.507 -2.177.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.344 30.344
Kar Payları
-2.681.292 -2.681.292
Dönem Sonu Bakiyeler
4.311.720 5.630.347 -67.133 560.707 -264.095 2.555.305 1.410.611 17.544.180 -2.177.507 29.504.135 29.504.135
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.311.720 5.630.347 -67.133 560.707 -286.669 2.555.305 1.410.611 17.544.180 1.385.076 33.044.144 33.044.144
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.311.720 5.630.347 -67.133 560.707 -286.669 2.555.305 1.410.611 17.544.180 1.385.076 33.044.144
Transferler
299.215 1.085.861 -1.385.076 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.837 -1.170.402 -1.135.565
Dönem Karı (Zararı)
-1.170.402 -1.170.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.837 34.837
Sermaye Azaltımı
-67.133 67.133 0
Kar Payları
-2.467.427 -2.467.427
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 0 560.707 -251.832 2.854.520 1.410.611 16.162.614 -1.170.402 29.441.152 29.441.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
988.598 1.094.304
Dönem Karı (Zararı)
31 -1.170.402 -2.177.507
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.170.402 -2.177.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
548.208 844.867
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 798.021 817.985
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -12.946 8.499
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.684 8.499
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-22.630
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 66.546 26.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.546 26.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 -278.765 17.226
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.230.764 -669.319
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
951.999 686.545
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2 -34
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2 -34
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -24.646 -25.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.632.858 2.408.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.375.214 5.450.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.375.214 5.450.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.640 -4.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.640 -4.890
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -224.372 -735.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 8.008 -43.103
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 345.146 1.274.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
345.146 1.274.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 194.608 366.584
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 93.983 102.197
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
86.291 92.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.692 9.241
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 2.584.072 -3.866.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 10.267 -135.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.267 -135.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.010.664 1.075.955
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -22.066 18.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-176.588 -663.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -176.588 -663.483
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-176.588 -663.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.267.114 -2.669.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0
Ödenen Temettüler
23 -2.467.427 -2.681.293
Ödenen Faiz
29 -3.761 -4.725
Alınan Faiz
29 120.179 95.672
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
83.895 -78.741
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.455.104 -2.238.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.455.104 -2.238.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.387.327 9.670.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.932.223 7.431.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.932.223 9.387.327
Finansal Yatırımlar
5 968 945
Vadeli Mevduatlar
927 906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
41 39
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
41 39
Ticari Alacaklar
9 1.534.883 159.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.534.883 159.669
Diğer Alacaklar
10 7.222 3.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.222 3.852
Stoklar
11 852.348 627.976
Peşin Ödenmiş Giderler
12 64.249 75.904
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.600
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.649 75.904
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 22.066
Diğer Dönen Varlıklar
22 66.072 76.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
66.072 76.339
ARA TOPLAM
10.480.031 10.332.012
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.480.031 10.332.012
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 50.809 50.809
Diğer Finansal Yatırımlar
50.809 50.809
Diğer Alacaklar
10 10.658 10.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.658 10.388
Maddi Duran Varlıklar
14 23.794.511 24.415.568
Arazi ve Arsalar
1.399.928 1.399.928
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.624.049 2.855.564
Binalar
17.793.793 18.063.955
Tesis, Makine ve Cihazlar
646.961 694.603
Taşıtlar
30.665 44.969
Mobilya ve Demirbaşlar
1.299.115 1.356.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 378
Bilgisayar Yazılımları
378
Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.498 10.851
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.498 10.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.870.476 24.487.994
TOPLAM VARLIKLAR
34.350.507 34.820.006
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 2.263 109.444
Ticari Borçlar
9 1.214.119 868.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.214.119 868.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 255.229 60.621
Diğer Borçlar
10 449.444 355.461
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
436.518 350.227
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.926 5.234
Ertelenmiş Gelirler
12 2.632.132 48.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.632.132 48.060
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 27.744
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 87.799 40.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
62.099 14.743
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25.700 25.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
ARA TOPLAM
4.640.986 1.510.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.640.986 1.510.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 91.221 72.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
91.221 72.031
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 177.148 193.085
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.369 265.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.909.355 1.775.862
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.441.152 33.044.144
Ödenmiş Sermaye
23 4.244.587 4.311.720
Sermaye Düzeltme Farkları
23 5.630.347 5.630.347
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -67.133
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -251.832 -286.669
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-251.832 -286.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-251.832 -286.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.854.520 2.555.305
Yasal Yedekler
2.854.520 2.488.172
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
67.133
Diğer Yedekler
23 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 16.162.614 17.544.180
Net Dönem Karı veya Zararı
31 -1.170.402 1.385.076
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.441.152 33.044.144
TOPLAM KAYNAKLAR
34.350.507 34.820.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 2.357.760 1.485.463
Satışların Maliyeti
24 -3.739.447 -3.535.513
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.381.687 -2.050.050
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.381.687 -2.050.050
Genel Yönetim Giderleri
25 -396.774 -415.735
Pazarlama Giderleri
25 -4.533 -11.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 342.700 339.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -70.308 -47.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.510.602 -2.186.095
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 36.789 76
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.473.813 -2.186.019
Finansman Gelirleri
29 1.230.764 669.319
Finansman Giderleri
29 -951.999 -686.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.195.048 -2.203.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 24.646 25.738
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.646 25.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 -1.170.402 -2.177.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
31 -1.170.402 -2.177.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.170.402 -2.177.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,00300000 -0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.837 30.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.837 30.344
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.837 30.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.135.565 -2.147.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.135.565 -2.147.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621592


BIST
31 Temmuz 2017 06:06
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın