FİNANS

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kapital Yatırım Holding A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuç bildirimi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 13.07.2017
Genel Kurul Tarihi 08.08.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
6 - Kar dağıtım politikasının belirlenmesi
7 - 2016 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
8 - Şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izinlerin verilmesi
10 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KPHOL 31.12.2016 FAALİYET RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 2 KPHOL ILAN METNI VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketi'mizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.08.2017 tarihinde, saat 14:00' de, Şirket merkezi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:19 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.08.2017 tarih ve 27109235 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.250.000 adet paydan 150.010,00-TL'lik sermayeye karşılık 150.010 adet payın asaleten, 1.748.672,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.748.672 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.898.682 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan İsmail SUNA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Genel Kurul'da kabul edilen gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:
1.Yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Mehmet GÜR'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Erdinç KANDEMİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na İsmail SUNA'nın seçilmelerine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2.Şirket'in 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR raporların internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirket'in 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR Şirket'in 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.
4. Şirket'in 2016 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR Bilanço ve Gelir Tablosu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tasdiki oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu tarafından 2017/05 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket www.kapitalyatirim.net internet adresinde Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan, TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde belirlenen Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, oy birliğiyle kabul edildi.
7. 2016 yılına ait dağıtılabilir kârdan 19.487,99 TL tutarındaki birinci tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra, yine 2016 yılına ait dağıtılabilir kârdan karşılanmak üzere net dağıtılabilir dönem kârının yüzde ellisi oranında, brüt toplam 150.305,01 TL'nin Şirket'imizin mevcut pay sahiplerine dağıtılmasına dağıtım sonrası kalan kârdan 104.987,37 TL'nin geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, kalan 219.966,80 TL'nin Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına dağıtılmasına karar verilen kârın tamamının 21.08.2017 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
8.Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketin bağımsız denetimi konusunda 2017 yılı için yetkilendirilmesine ve Denetçi'ye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
10.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KPHOL TUTANAK 2016.pdf - Tutanak
EK: 2 KPHOL HAZİRUN 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623587


BIST
08 Ağustos 2017 05:06
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın