FİNANS

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 216.300 196.213 -2.073 5.963 -96.067 70.731 391.067 391.067
Transferler
18 4.136 66.595 -70.731 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 39.764 39.764 39.764
Dönem Sonu Bakiyeler
18 216.300 196.213 -2.073 10.099 -29.472 39.764 430.831 430.831
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 366.300 46.213 -2.073 10.099 -29.472 137.048 528.115 528.115
Transferler
18 46.200 -46.200 13.695 123.353 -137.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 541.069 110.115 651.184
Kar Payları
18 -93.881 -93.881
Dönem Sonu Bakiyeler
18 412.500 13 541.069 -2.073 23.794 110.115 1.085.418 1.085.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.999 -50.274
Dönem Karı (Zararı)
132.744 48.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
132.744 48.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.563 6.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 6.870 5.719
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.513 -6.272
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -518 78
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.995 -6.350
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.531 4.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.225 5.116
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.306 384
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -1.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.694 3.999
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.276 -988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 7.393 4.792
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 1.577 195
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21 -1.203
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -21 -1.203
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 2 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.167 -98.332
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.464 -110.016
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -13.611 -1.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 58.075 -108.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.733 18.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,17 -103.733 18.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -53.695 3.519
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 222 -19.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.002 6.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 67.002 6.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.269 1.734
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
484 580
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 484 580
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 1.820 -44
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
107.140 -43.771
Ödenen Temettüler
18 -93.881 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.181 -1.817
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.500 -1.236
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -24.577 -3.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.213 -13.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
275 1.293
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 275 1.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -111.545 -14.892
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -111.545 -14.892
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 57 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
237.023 132.547
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
326.362 244.038
Kredilerden Nakit Girişleri
4 326.362 244.038
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.427 -106.116
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -93.427 -106.116
Ödenen Faiz
4,24 -1.188 -6.363
Alınan Faiz
23 5.276 988
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.811 68.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.811 68.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.479 34.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.290 103.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 116.290 7.479
Ticari Alacaklar
5 367.495 413.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 25.284 11.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 342.211 401.951
Diğer Alacaklar
7 253.592 152.970
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 232.535 149.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 21.057 3.061
Stoklar
8 232.848 177.158
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.536 2.758
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.536 2.758
Diğer Dönen Varlıklar
17 38.738 12.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 38.738 12.894
ARA TOPLAM
1.011.499 766.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 5.490 5.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.016.989 772.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Diğer Alacaklar
7 77 77
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 77 77
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 583 672
Maddi Duran Varlıklar
11 803.790 175.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.135 1.509
Peşin Ödenmiş Giderler
9 101.667 55.072
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 101.667 55.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 3.737
Diğer Duran Varlıklar
0 22.733
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 0 22.733
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
907.252 259.755
TOPLAM VARLIKLAR
1.924.241 1.032.187
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.961 157.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 211.961 157.214
Banka Kredileri
4 211.961 157.214
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 33.529 8.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 33.529 8.244
Banka Kredileri
4 33.529 8.244
Ticari Borçlar
5 181.142 114.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 181.142 114.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 7.722 4.453
Diğer Borçlar
7 1.394 865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.394 865
Ertelenmiş Gelirler
7 2.223 403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 2.223 403
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 7.602 10.248
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.981 2.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 489 1.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.492 1.186
ARA TOPLAM
448.554 298.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
448.554 298.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
336.359 177.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 336.359 177.251
Banka Kredileri
4 336.359 177.251
Diğer Borçlar
7 407 452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 407 452
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 28.065 27.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 28.065 27.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 25.438 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
390.269 205.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
838.823 504.072
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.085.418 528.115
Ödenmiş Sermaye
18 412.500 366.300
Sermaye Düzeltme Farkları
18 13 46.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 538.996 -2.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
538.996 -2.073
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 541.069 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.073 -2.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 23.794 10.099
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 23.794 10.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -29.472
Net Dönem Karı veya Zararı
110.115 137.048
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.085.418 528.115
TOPLAM KAYNAKLAR
1.924.241 1.032.187


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 815.978 581.042 406.724 297.059
Satışların Maliyeti
19 -657.307 -498.239 -345.377 -244.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
158.671 82.803 61.347 52.999
BRÜT KAR (ZARAR)
158.671 82.803 61.347 52.999
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.836 -8.185 -4.750 -3.915
Pazarlama Giderleri
20 -27.956 -28.700 -12.234 -14.965
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -824 -762 -428 -375
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 128.053 38.558 39.895 24.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -94.187 -34.239 -33.721 -19.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.921 49.475 50.109 39.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 357 1.206 6 6
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -338 -3 -3
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.940 50.678 50.115 39.416
Finansman Gelirleri
23 14.410 8.067 5.471 5.611
Finansman Giderleri
24 -36.606 -10.663 -14.884 -7.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.744 48.082 40.702 37.590
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.629 -8.318 -8.599 -6.891
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -21.931 -5.635 -7.608 -5.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -698 -2.683 -991 -1.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
110.115 39.764 32.103 30.699
DÖNEM KARI (ZARARI)
110.115 39.764 32.103 30.699
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
110.115 39.764 32.103 30.699
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,26690000 0,09640000 0,07780000 0,07440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
541.069 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 569.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -28.477
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -28.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
541.069 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
651.184 39.764 32.103 30.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
651.184 39.764 32.103 30.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623651


BIST
08 Ağustos 2017 06:07
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın