FİNANS

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.968 0 0 0 -253.120 88.309 0 4.146.231 0 4.146.231
Transferler
88.309 -88.309 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
191.504 191.504 191.504
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.968 0 0 0 -164.811 191.504 0 4.337.735 4.337.735
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 60.968 -164.811 484.909 4.631.140 4.631.140
Transferler
484.909 -484.909
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.748 104.748 104.748
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.968 0 0 0 320.098 104.748 0 4.735.888 4.735.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.973 198.311
Dönem Karı (Zararı)
124.929 191.504
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.247 2.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.247 2.814
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.079 10.680
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.400 8.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.130 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.627 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.251 -7.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.247 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.424 9.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
390 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.814 9.549
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.903 204.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.070 -5.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.357.601
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.357.601
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.973 -2.159.290
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.973 -2.159.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.009 2.886.572
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.036 727.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14.036 39.009
Finansal Yatırımlar
81.600 71.200
Diğer Alacaklar
4.657.597 4.571.467
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.656.173 4.564.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.424 7.424
Peşin Ödenmiş Giderler
8.627 0
Diğer Dönen Varlıklar
445 835
ARA TOPLAM
4.762.305 4.682.511
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.762.305 4.682.511
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
22.492 25.484
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.492 25.484
TOPLAM VARLIKLAR
4.784.797 4.707.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 19.251
Diğer Borçlar
20.355 27.169
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.647 6.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.947 12.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.947 12.194
ARA TOPLAM
32.949 65.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.949 65.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15.960 11.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.960 11.713
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.960 11.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.909 76.855
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.735.888 4.631.140
Ödenmiş Sermaye
4.250.000 4.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
74 74
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.968 60.968
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
320.098 -164.811
Net Dönem Karı veya Zararı
104.748 484.909
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.735.888 4.631.140
TOPLAM KAYNAKLAR
4.784.797 4.707.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-126.406 -113.572 -71.337 -57.556
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-126.406 -113.572 -71.337 -57.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.400 0 10.400 -7.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -8.400 800 -8.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-116.006 -121.972 -60.137 -73.556
Finansman Gelirleri
273.011 326.564 131.174 135.058
Finansman Giderleri
-32.076 -13.878 -31.964 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.929 190.714 39.073 61.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.181 790 -5.270 3.490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.189 0 -3.647 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.992 790 -1.623 3.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
104.748 191.504 33.803 64.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.748 191.504 33.803 64.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
104.748 191.504 33.803 64.992
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02470000 0,04510000 0,00800000 0,01530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02470000 0,04510000 0,00800000 0,01530000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.748 191.504 33.803 64.992
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
104.748 191.504 33.803 64.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624012


BIST
09 Ağustos 2017 06:06
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın