FİNANS

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -6.261 44.737 -180.327 253.637 5.111.786 5.111.786
Transferler
253.637 -253.637 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.143 0 91.187 98.330 98.330
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 91.187 91.187 91.187
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.143 0 7.143 7.143 7.143
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 882 44.737 73.310 91.187 5.210.116 5.210.116
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 73.310 187.160 5.266.884 5.266.884
Transferler
27 0 0 0 187.160 -187.160 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -44.141 -44.141 -44.141
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 -44.141 -44.141 -44.141
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 0 -38.323 44.737 260.470 -44.141 5.222.743 5.222.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-681.356 -35.462
Dönem Karı (Zararı)
-44.141 91.187
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.141 91.187
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-276.734 -45.015
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 3.692 575
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -46.358
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -46.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.930 5.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 6.090
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 -15.930 -590
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35 -269.690 -3.746
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -269.690 -3.746
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.194 -986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-619.332 -85.380
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 -77.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -556.715 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-108.215 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-448.500 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -5.060 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 10 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 10 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -815 852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.590 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 21.590 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.342 -8.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-78.342 -8.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-940.207 -39.208
Ödenen Faiz

Alınan Faiz
258.851 3.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.630 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.630 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -17.630 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-698.986 -35.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-698.986 -35.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.071.517 52.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.372.531 17.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.383.370 5.071.517
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 706.715 150.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 108.215 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 598.500 150.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.060 1.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.060 1.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 145.117 103.343
Diğer Dönen Varlıklar
78.934 42.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 78.934 42.366
ARA TOPLAM
5.320.196 5.368.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.320.196 5.368.226
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 20.469 6.531
Mobilya ve Demirbaşlar
18 20.469 6.531
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 3.026
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.469 9.557
TOPLAM VARLIKLAR
5.340.665 5.377.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 10 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 10 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 73.141 73.956
Diğer Borçlar
11 42.603 21.013
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 3.577 3.577
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 39.026 17.436
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 15.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 15.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
115.754 110.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.754 110.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 2.168 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.168 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.922 110.899
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.222.743 5.266.884
Ödenmiş Sermaye
27 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -38.323 -38.323
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.323 -38.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.323 -38.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.737 44.737
Yasal Yedekler
27 44.737 44.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 260.470 73.310
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -44.141 187.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.222.743 5.266.884
TOPLAM KAYNAKLAR
5.340.665 5.377.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-294.853 -166.893 -160.452 -83.447
Pazarlama Giderleri
29-30 -1.690 -292 -1.690 -146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 198 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -877 0 -877 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-297.222 -167.185 -163.019 -83.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 258.851 257.386 132.302 128.164
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.371 90.201 -30.717 44.571
Finansman Gelirleri
33 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -576 0 -576 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.947 90.201 -31.293 44.571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.194 986 -5.194 493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.194 986 -5.194 493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.141 91.187 -36.487 45.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.141 91.187 -36.487 45.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-44.141 91.187 -36.487 45.064
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00880000 0,00730000 0,01820000 0,00900000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 7.143 0 3.572
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 0 7.143 0 3.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 7.143 0 3.572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.141 98.330 -36.487 48.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-44.141 98.330 -36.487 48.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624258


BIST
09 Ağustos 2017 08:07
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın