FİNANS

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -23 -23 -23 4.836 -952 -952 0 0 3.884 59 4.673 2.993 7.666 14.090 0 14.090
Transferler
2.993 -2.993 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5 5 -53 704 704 651 -1.894 -1.894 -1.238 -1.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5 5 -53 704 704 651 -1.894 -1.894 -1.238 -1.238
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -18 -18 -18 4.783 -248 -248 0 0 4.535 59 7.666 -1.894 5.772 12.852 0 12.852
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -37 -37 -37 7.685 69 7.754 0 0 7.754 59 7.666 -47 7.619 17.899 0 17.899
Transferler
-47 47 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2 2 2 42 -196 -154 3 3 -151 -1.615 -1.615 -1.764 0 -1.764
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2 2 2 42 -196 -154 3 3 -151 -1.615 -1.615 -1.764 0 -1.764
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -35 -35 -35 7.727 -127 7.600 3 3 7.603 59 7.619 -1.615 6.004 16.135 0 16.135


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.885 1.791
Dönem Karı (Zararı)
-1.615 -1.894
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.377 2.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.844 1.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60 66
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 73 77
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21 -6
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 8 -5
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
202 138
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -170 -132
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 372 270
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.658 1.202
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
5 4
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
204 -134
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 204 -134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-78 8
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -78 8
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -389 -497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-129 98
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -162 59
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 39
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.129 1.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-737 -584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-737 -585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-253 830
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-253 830
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31 -44
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
73 -363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
353 160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
95 7
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
258 153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-21 73
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59 -27
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
59 -27
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.749 1.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63 9
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-63 9
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.891 1.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -31 -15
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 25 4
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88 -350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.409 5
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.409 5
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.526 -1.910
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -1.526 -1.910
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.706 -100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.513 1.494
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
1.513 1.494
Alınan Temettüler
63 66
Alınan Faiz
159 95
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.649 -1.044
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
183 365
Kredilerden Nakit Girişleri
183 365
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.663 -1.205
Ödenen Faiz
-232 -178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
63 -26
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-852 397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-852 397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.159 2.617
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.307 3.014


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.307 5.159
Finansal Yatırımlar
4.838 1.228
Vadeli Mevduatlar
6 4.838 1.228
Ticari Alacaklar
2.040 1.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.040 1.334
Diğer Alacaklar
1.388 2.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10 9
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.378 2.968
Türev Araçlar
201 694
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 201 694
Stoklar
790 763
Peşin Ödenmiş Giderler
445 346
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
445 346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 54 79
Diğer Dönen Varlıklar
154 93
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
154 93
ARA TOPLAM
14.217 12.673
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.217 12.673
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
124 165
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 120 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 161
Diğer Finansal Yatırımlar
6 4 4
Diğer Alacaklar
2.177 1.815
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.177 1.815
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 861 869
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2 2
Maddi Duran Varlıklar
45.160 47.422
Arazi ve Arsalar
12 528 534
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 615 669
Özel Maliyetler
12 1.213 1.279
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 991 827
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 37.986 40.255
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 3.827 3.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
284 303
Şerefiye
44 44
Diğer Haklar
13 86 104
Lisanslar
13 154 155
Peşin Ödenmiş Giderler
1.648 1.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.648 1.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.256 52.401
TOPLAM VARLIKLAR
64.473 65.074
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.974 4.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.974 4.776
Banka Kredileri
7 4.974 4.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.832 3.746
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.832 3.746
Banka Kredileri
7-14 97 90
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 3.735 3.656
Diğer Finansal Yükümlülükler
74 13
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 74 13
Ticari Borçlar
2.502 2.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 545 455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.957 1.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
482 504
Diğer Borçlar
372 326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
372 326
Türev Araçlar
425 514
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 425 514
Ertelenmiş Gelirler
5.371 2.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 5.371 2.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 43 8
Kısa Vadeli Karşılıklar
244 215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 174 155
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 70 60
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
689 758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
689 758
ARA TOPLAM
19.008 15.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.008 15.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.887 27.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.887 27.526
Banka Kredileri
7-14 315 337
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 25.572 27.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 420 397
Diğer Borçlar
49 39
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 49 39
Ertelenmiş Gelirler
161 20
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
161 20
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.813 3.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.330 31.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.338 47.175
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.135 17.899
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-35 -37
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35 -37
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -35 -37
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.603 7.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 7.727 7.685
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-127 69
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -127 69
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 3 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59 59
Yasal Yedekler
59 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.619 7.666
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.615 -47
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.135 17.899
TOPLAM KAYNAKLAR
64.473 65.074


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 16.674 13.508 9.364 7.077
Satışların Maliyeti
21 -14.423 -12.518 -7.516 -6.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.251 990 1.848 643
BRÜT KAR (ZARAR)
2.251 990 1.848 643
Genel Yönetim Giderleri
22 -506 -481 -250 -241
Pazarlama Giderleri
22 -2.015 -1.933 -1.067 -1.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 375 234 203 22
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -66 -16 -31 3
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39 -1.206 703 -576
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 388 164 288 102
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -5 -59 -5 -59
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 78 -8 87 63
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
500 -1.109 1.073 -470
Finansman Gelirleri
25 113 218 59 173
Finansman Giderleri
25 -2.617 -1.500 -1.420 -519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.004 -2.391 -288 -816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
389 497 94 160
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -86 -41 -45 -13
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 475 538 139 173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.615 -1.894 -194 -656
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.615 -1.894 -194 -656
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.615 -1.894 -194 -656
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2 5 6 4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 6 8 5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 6 8 5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1 -1 -2 -1
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-1 -1 -2 -1
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-151 651 -662 800
Yabancı Para Çevrim Farkları
42 -53 -628 266
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
42 -53 -628 266
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 0 4 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 0 4 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-206 876 -18 670
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-206 876 -18 670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-39 4 -28 -3
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39 4 -28 -3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48 -176 8 -133
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1 0 -1 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
41 -175 4 -134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
8 -1 5 1
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-149 656 -656 804
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.764 -1.238 -850 148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.764 -1.238 -850 148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624639


BIST
11 Ağustos 2017
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın