FİNANS

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

117.692 141 394.350 394.491
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
5 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
6 0
İŞTİRAKLER (Net)
7 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
8 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
9 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
10 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
11 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.601 2.601 2.364 2.364
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.550 1.550 1.538 1.538
Diğer
1.550 1.550 1.538 1.538
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
VERGİ VARLIĞI
12 782 782 1.279 1.279
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 0
DİĞER AKTİFLER
14 2.783 2.567 5.350 716 7.994 8.710
AKTİF TOPLAMI
142.052 354.989 497.041 41.144 403.905 445.049
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
1 5.394 45.759 51.153 15.101 15.101
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
5.394 45.759 51.153 15.101 15.101
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2 972 972 43 43
ALINAN KREDİLER
0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
MUHTELİF BORÇLAR
323 24 347 234 234
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
5 0
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
6 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
7 0
KARŞILIKLAR
8 5.099 5.099 13.343 13.343
Genel Karşılıklar
62 62 4.028 4.028
Çalışan Hakları Karşılığı
5.016 5.016 8.300 8.300
Diğer Karşılıklar
21 21 1.015 1.015
VERGİ BORCU
9 3.348 3.348 3.709 3.709
Cari Vergi Borcu
3.348 3.348 3.709 3.709
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
11 0
ÖZKAYNAKLAR
12 436.122 436.122 412.619 412.619
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kar Yedekleri
-358 -358 -231 -231
Olağanüstü Yedekler
0 0
Diğer Kar Yedekleri
-358 -358 -231 -231
Kar veya Zarar
336.480 336.480 312.850 312.850
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
312.850 312.850 281.208 281.208
Dönem Net Karı / Zararı
23.630 23.630 31.642 31.642
PASİF TOPLAMI
450.286 46.755 497.041 445.006 43 445.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -78 35.503 245.705 381.130
Yeni Bakiye
100.000 -78 35.503 245.705 381.130
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Diğer
6 6
Dönem Net Karı (Zararı)
11.118 11.118
Kar Dağıtımı
-35.503 35.503
Diğer
-35.503 35.503
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -72 11.118 281.208 392.254
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -231 31.642 281.208 412.619
Yeni Bakiye
100.000 -231 31.642 281.208 412.619
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Diğer
-127 -127
Dönem Net Karı (Zararı)
23.630 23.630
Kar Dağıtımı
-31.642 31.642
Diğer
-31.642 31.642
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -358 23.630 312.850 436.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2 641.011 1.065.664 1.706.675 360.200 359.202 719.402
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
105.107 105.107
Cayılamaz Taahhütler
105.107 105.107
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
105.107 105.107
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
535.904 1.065.664 1.601.568 360.200 359.202 719.402
Alım Satım Amaçlı İşlemler
535.904 1.065.664 1.601.568 360.200 359.202 719.402
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
35.404 465.676 501.080
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
18 250.490 250.508
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
35.386 215.186 250.572
Para ve Faiz Swap İşlemleri
500.500 599.988 1.100.488 360.200 359.202 719.402
Swap Para Alım İşlemleri
391.500 158.656 550.156 346.000 14.148 360.148
Swap Para Satım İşlemleri
109.000 441.332 550.332 14.200 345.054 359.254
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
643.699 1.065.664 1.709.363 362.888 359.202 722.090


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
14.639 -15.664
Alınan Faizler
55.077 13.798
Ödenen Faizler
-7.005 -2.650
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.188 6.437
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.404 758
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.133 -10.213
Ödenen Vergiler
-7.658 -3.516
Diğer
-30.234 -20.278
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-305.769 26.113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-347.221 -67.408
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
255 -290
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
4.186 156.636
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
34.784 -60.202
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
421 493
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.806 -3.116
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-291.130 10.449
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-1.138 -83
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.147 -83
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
18 28.751
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-292.250 39.117
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
410.291 306.652
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
118.041 345.769


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 55.155 13.797 28.576 6.061
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
402 739 283 365
Bankalardan Alınan Faizler
37.192 8.647 23.789 3.825
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
17.561 4.411 4.504 1.871
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
17.561 4.411 4.504 1.871
FAİZ GİDERLERİ
2 -7.851 -2.903 -4.287 -1.159
Mevduata Verilen Faizler
-6.270 -1.899 -4.247 -817
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.572 -1.004 -40 -342
Diğer Faiz Giderleri
-9
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
47.304 10.894 24.289 4.902
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.152 6.421 5.651 3.681
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.188 6.437 5.679 3.690
Diğer
10 10.188 6.437 5.679 3.690
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-36 -16 -28 -9
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -2 -1 -1
Diğer
-34 -14 -27 -8
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -9.276 18.868 -9.097 10.617
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.138 12.495 5.808 6.429
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.316 -7.609 -40.897 -7.629
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-9.098 13.982 25.992 11.817
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 4.404 758 4.339 630
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
52.584 36.941 25.182 19.830
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
6 -636 -430 -194 289
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -21.578 -20.415 -11.737 -10.109
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
30.370 16.096 13.251 10.010
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.370 16.096 13.251 10.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -6.740 -4.978 -1.880 -1.883
Cari Vergi Karşılığı
-6.211 -3.302 -2.287 -2.200
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-529 -1.676 407 317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
23.630 11.118 11.371 8.127
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9 23.630 11.118 11.371 8.127
Grubun Karı (Zararı)
23.630 11.118 11.371 8.127
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-159 8
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
32 -2
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-127 6
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
-127 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625062


BIST
11 Ağustos 2017 08:07
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın