FİNANS

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 61.853 400.000 38.669.652 6.725.676 47.857.181 47.857.181
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -458.650 -458.650 -458.650
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 61.853 400.000 38.669.652 6.267.026 47.398.531 47.398.531
Transferler
6.267.026 -6.267.026 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.739.402 5.739.402 5.739.402
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 61.853 400.000 44.936.678 5.739.402 53.137.933 53.137.933
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 61.496 400.000 44.936.678 6.823.696 54.221.870 54.221.870
Transferler
6.823.696 -6.823.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.570.582 1.570.582 1.570.582
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 61.496 400.000 51.760.374 1.570.582 55.792.452 55.792.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.717.234 1.009.220
Dönem Karı (Zararı)
1.570.582 5.739.402
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.570.582 5.739.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-334.371 262.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 223.470 113.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 1.005.276 443.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.005.276 443.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.754.302 -1.724.627
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.754.302 -1.724.627
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
191.185 1.430.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.147.675 -4.619.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.788.002 -6.644.529
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.099 -1.669.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.850.101 -4.975.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.671.418 -186.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.671.418 -186.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-55.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.936.156 4.878.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.877.212 4.998.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.944 -119.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.074.595 -2.306.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-549.816 -306.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-549.816 -306.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.911.464 1.382.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.791.239 -373.242
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.531 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.601.063 1.629.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -160.609 -95.203
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.309 -2.944
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159.300 -92.259
Alınan Faiz
1.761.672 1.725.119
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.116.171 2.639.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.116.171 2.639.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.477.787 40.592.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.361.616 43.231.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 38.373.017 44.496.558
Finansal Yatırımlar
4 2.000.000 2.000.000
Vadeli Mevduatlar
4 2.000.000 2.000.000
Ticari Alacaklar
5 95.905.435 87.117.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 4.734.585 4.796.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18 91.170.850 82.320.749
Diğer Alacaklar
6 13.017.193 7.629.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.017.193 7.629.566
Peşin Ödenmiş Giderler
543 18.394
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
543 18.394
ARA TOPLAM
149.296.188 141.261.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.296.188 141.261.951
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 6.611 6.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.611 6.286
Maddi Duran Varlıklar
7 50.013 60.851
Mobilya ve Demirbaşlar
7 50.013 60.851
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 686.843 738.866
Bilgisayar Yazılımları
8 686.843 738.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 218.500 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.121.678 965.714
TOPLAM VARLIKLAR
150.417.866 142.227.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 92.633.389 83.697.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 91.494.929 82.617.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.138.460 1.079.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 135.949 124.455
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 211.152 698.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.285.260 2.398.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.285.260 2.398.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
198.523 857.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
198.523 857.503
ARA TOPLAM
94.464.273 87.776.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.464.273 87.776.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 161.141 131.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 161.141 131.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 97.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.141 229.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.625.414 88.005.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.792.452 54.221.870
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.496 61.496
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.496 61.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.496 61.496
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 400.000 400.000
Yasal Yedekler
11 400.000 400.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 51.760.374 44.936.678
Net Dönem Karı veya Zararı
1.570.582 6.823.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.792.452 54.221.870
TOPLAM KAYNAKLAR
150.417.866 142.227.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 7.718.490 11.155.154 3.792.664 7.667.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.718.490 11.155.154 3.792.664 7.667.126
BRÜT KAR (ZARAR)
7.718.490 11.155.154 3.792.664 7.667.126
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -6.047.983 -4.471.242 -2.423.911 -1.930.204
Pazarlama Giderleri
13-14 -2.040.334 -1.251.327 -1.057.749 -644.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.626.660 1.884.782 912.370 279.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -397.396 -147.342 -199.352 -60.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.859.437 7.170.025 1.024.022 5.311.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.859.437 7.170.025 1.024.022 5.311.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.859.437 7.170.025 1.024.022 5.311.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-288.855 -1.430.623 -200.677 -1.133.669
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -605.025 -724.833 -309.913 -365.049
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 316.170 -705.790 109.236 -768.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.570.582 5.739.402 823.345 4.177.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.570.582 5.739.402 823.345 4.177.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.570.582 5.739.402 823.345 4.177.933
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.570.582 5.739.402 823.345 4.177.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.570.582 5.739.402 823.345 4.177.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625063


BIST
11 Ağustos 2017 08:07
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın