FİNANS

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-383.280 -9.935.510
Dönem Karı (Zararı)
3.336.509 2.839.653
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.340.262 2.851.479
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.753 -11.826
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.064.631 1.012.299
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 314.070 282.820
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.873 -14.802
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.111 14.954
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.300 -44.741
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 1.538 14.985
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
920.800 1.130.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.561 60.392
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 878.239 1.070.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-999.903 -149.097
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.085.569 -298.638
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
85.666 149.541
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
99.627 -510.747
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
99.627 -510.747
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-71.181 -340.790
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-71.181 -340.790
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
818.398 615.826
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.307 -1.311
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.974.286 -13.076.949
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-3.133.531 -9.320.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-262.551 -200.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-262.551 -200.514
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-11.815.681 -7.614.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.054.744 -862.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.054.744 -862.608
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-275.140 -77.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.918 -42.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-156.918 -42.220
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
10.850.432 4.076.893
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.739.474 985.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.739.474 985.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.373 -21.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
134.373 -21.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
426.854 -9.224.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.410 -53.368
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-776.724 -657.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.078.596 3.769.672
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 7.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.295 54.479
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.295 54.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -498.397 -566.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -498.397 -566.835
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-2.937.173 3.955.892
Alınan Temettüler
299.679 318.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.988.810 3.824.837
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.051.468 4.618.389
Kredilerden Nakit Girişleri
3.051.468 4.618.389
Ödenen Temettüler
-1.062.658 -793.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.473.066 -2.341.001
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
457.741 -15.290
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.015.325 -2.356.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.235.675 7.560.688
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.220.350 5.204.397


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.198.817 12.596.627
Finansal Yatırımlar
8.896.938 3.835.458
Vadeli Mevduatlar
4.d 6.382 35.765
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.b 4.201.042 3.050.872
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4.c 4.601.236 684.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.a 88.278 63.921
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4.a 88.278 63.921
Ticari Alacaklar
1.700.208 1.440.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.700.208 1.440.602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 89.481.813 87.848.505
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 89.481.813 87.848.505
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
37.686.539 33.171.783
Diğer Alacaklar
6 1.284.195 1.138.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.284.195 1.138.432
Türev Araçlar
18 6.987.557 7.662.697
Stoklar
2.296.151 1.995.221
Peşin Ödenmiş Giderler
784.921 486.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
784.921 486.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.478 4.678
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.159.730 576.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.159.730 576.871
ARA TOPLAM
160.480.347 150.757.590
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 28.235 21.780
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
160.508.582 150.779.370
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
48.050.364 49.063.092
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4.b 34.390.031 31.771.008
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4.c 13.660.333 17.292.084
Ticari Alacaklar
114.088 110.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
114.088 110.032
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 102.462.806 92.734.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 102.462.806 92.734.698
Diğer Alacaklar
6 896.964 884.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 896.964 884.996
Türev Araçlar
18 851.678 807.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 5.931.696 6.101.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
276.278 278.476
Maddi Duran Varlıklar
8 5.105.963 4.964.509
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 406.297 391.550
Binalar
8 1.577.135 1.427.070
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 1.669.329 1.333.732
Taşıtlar
8 24.270 17.714
Mobilya ve Demirbaşlar
8 820.297 850.159
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 608.635 944.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.673.463 1.687.584
Şerefiye
10 1.014.815 1.014.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 658.648 672.769
Peşin Ödenmiş Giderler
104.827 129.067
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
104.827 129.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 482.629 635.401
Diğer Duran Varlıklar
13 122.610 91.735
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 122.610 91.735
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.073.366 157.488.469
TOPLAM VARLIKLAR
326.581.948 308.267.839
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14.364.287 8.838.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14.364.287 8.838.741
Banka Kredileri
5 14.364.287 8.838.741
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 14.354.235 13.620.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 14.354.235 13.620.874
Banka Kredileri
5 14.354.235 13.620.874
Ticari Borçlar
2.333.599 2.490.488
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.333.599 2.490.488
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
20 188.278.203 176.618.716
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 188.278.203 176.618.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
99.142 63.177
Diğer Borçlar
6 5.209.523 4.725.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.209.523 4.725.183
Türev Araçlar
18 4.005.408 4.617.826
Ertelenmiş Gelirler
221.605 149.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
221.605 149.461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 390.293 347.607
Kısa Vadeli Karşılıklar
586.204 699.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
278.440 287.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 307.764 411.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.363.306 1.188.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.363.306 1.188.398
ARA TOPLAM
232.205.805 213.359.578
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
11.975 11.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.217.780 213.371.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.367.085 26.458.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.367.085 26.458.459
Banka Kredileri
5 23.367.085 26.458.459
Ticari Borçlar
0 29
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 29
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
20 21.354.541 22.096.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 21.354.541 22.096.811
Diğer Borçlar
6 887.257 829.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 887.257 829.968
Türev Araçlar
18 142.477 98.991
Ertelenmiş Gelirler
159.415 120.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
159.415 120.273
Uzun Vadeli Karşılıklar
342.790 327.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
338.421 323.210
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.369 4.239
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 128.708 139.150
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 40.369 18.070
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 40.369 18.070
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.422.642 50.089.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
278.640.422 263.460.496
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 24.564.345 23.146.297
Ödenmiş Sermaye
14 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-59.993 -59.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.993 -59.814
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.993 -59.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
115.025 -268.550
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 567.195 499.438
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -315.922 -323.312
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -315.922 -323.312
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 -136.248 -444.676
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 -136.248 -444.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.031.890 929.750
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.718.921 14.585.848
Net Dönem Karı veya Zararı
1.459.570 2.660.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.377.181 21.661.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.941.526 44.807.343
TOPLAM KAYNAKLAR
326.581.948 308.267.839


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 6.361.439 6.310.832 3.409.680 3.314.266
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3 12.811.552 10.974.703 6.663.284 5.657.650
Faiz Gelirleri
3 12.811.552 10.974.703 6.663.284 5.657.650
Satışların Maliyeti
3 -5.015.492 -4.973.977 -2.708.670 -2.626.549
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
3 -6.693.457 -5.850.758 -3.534.016 -2.948.082
Faiz Giderleri
-6.693.457 -5.850.758 -3.534.016 -2.948.082
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.345.947 1.336.855 701.010 687.717
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.118.095 5.123.945 3.129.268 2.709.568
BRÜT KAR (ZARAR)
7.464.042 6.460.800 3.830.278 3.397.285
Genel Yönetim Giderleri
-2.535.497 -2.503.030 -1.283.659 -1.276.211
Pazarlama Giderleri
-821.531 -904.913 -413.401 -452.711
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.596 -3.032 -3.088 -1.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
418.700 551.896 146.470 376.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-278.743 -364.519 -114.857 -217.573
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 71.181 340.790 117.322 144.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.313.556 3.577.992 2.279.065 1.969.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.985 9.859 9.317 4.524
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-646 -1.790 -249 -65
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.349.895 3.586.061 2.288.133 1.973.833
Finansman Gelirleri
16 113.739 41.084 57.924 26.322
Finansman Giderleri
16 -304.974 -159.840 -157.853 -94.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.158.660 3.467.305 2.188.204 1.905.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-818.398 -615.826 -420.652 -341.953
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-800.887 -725.334 -330.272 -427.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -17.511 109.508 -90.380 85.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.340.262 2.851.479 1.767.552 1.563.731
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -3.753 -11.826 -3.753 -8.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.336.509 2.839.653 1.763.799 1.555.331
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Pay
18 Ağustos 2017
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın