FİNANS

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 100.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -14.924 0 201.148 0 0 0 0 0 201.148 -95 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.707 86.943 0 0 0 1.332.234 212.930 1.545.164 2.840.283 453 2.840.736
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
500.000 100.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -14.924 0 201.148 0 0 0 0 0 201.148 -95 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.707 86.943 0 0 0 1.332.234 212.930 1.545.164 2.840.283 453 2.840.736
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.216 0 0 0 163.714 -170.930 -7.216 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.304 0 2.304 0 0 0 0 0 2.304 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 236.014 236.014 238.421 -54 238.367
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.014 236.014 236.014 -54 235.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.304 0 2.304 0 0 0 0 0 2.304 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 2.407 0 2.407
Sermaye Arttırımı
500.000 -1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -498.300 0 -498.300 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 436 0 216.508 0 0 0 0 0 216.508 1.825 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 487.171 124.062 0 0 0 1.687.436 564.575 2.252.011 4.178.373 511 4.178.884


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-191.976 118.409
Dönem Karı (Zararı)
564.623 235.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-126.545 142.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
61.747 54.498
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.589 2.461
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 62
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.589 2.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.377 118.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.489 25.550
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
491 60.716
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.340 35.698
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
57 -3.854
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.257 -4.359
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.587 -15.810
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.330 11.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.722 227
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-121.327 -25.004
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 35.209 12.655
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
-120.490 -7.462
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-24.015 -11.548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.656 3.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-578.384 -212.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
568.960 -191.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.164 -18.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-151.226 -82.676
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-414.698 -180.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.800 -17.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -12.761 -1.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.089 5.261
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
4.848 310
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-435.969 273.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.663 1.203
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-140.306 165.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -6.902 -8.814
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-44.341 -35.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-427 -2.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-226.464 -104.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.086 367
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-224.981 -111.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.966 -35.837
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -161.015 -75.554
Alınan Temettüler
18 8.939 8.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.508 -1.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.580 -138.642
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
376.651 196.288
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-442.727 -326.291
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -55
Ödenen Temettüler
14 -25.167 -14.000
Ödenen Faiz
20 -7.199 -2.687
Alınan Faiz
16.862 8.103
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-500.020 -124.770
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.222 -3.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-487.798 -128.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.167.894 680.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 680.096 552.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 681.737 1.168.776
Ticari Alacaklar
5 1.468.216 2.039.695
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 225.631 311.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.242.585 1.728.040
Diğer Alacaklar
100.498 84.712
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
100.498 84.712
Stoklar
7 1.429.456 1.187.398
Peşin Ödenmiş Giderler
8 664.591 387.240
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 104.174 59.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
560.417 328.177
Diğer Dönen Varlıklar
240.198 201.707
ARA TOPLAM
4.584.696 5.069.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.584.696 5.069.528
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
516.179 516.179
Ticari Alacaklar
5 866.412 385.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 50.486 36.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
815.926 349.405
Diğer Alacaklar
673 295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
673 295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 74.429 57.387
Maddi Duran Varlıklar
9 987.752 967.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 797.686 697.131
Peşin Ödenmiş Giderler
8 446.541 393.699
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 267.313 199.841
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
179.228 193.858
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 507.708 384.573
Diğer Duran Varlıklar
174.484 133.045
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.371.864 3.535.423
TOPLAM VARLIKLAR
8.956.560 8.604.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 251.581 306.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 81.818 65.665
Ticari Borçlar
5 993.564 1.052.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 89.841 79.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
903.723 973.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 24.075 36.836
Diğer Borçlar
58.620 6.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 42.824 69
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.796 6.179
Devlet Teşvik ve Yardımları
33.116 28.268
Ertelenmiş Gelirler
8 635.799 370.581
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 171.920 17.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
463.879 353.125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.096 427
Kısa Vadeli Karşılıklar
357.087 353.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 44.118 43.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 312.969 310.456
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.692 21.775
ARA TOPLAM
2.443.448 2.242.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.443.448 2.242.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 81.153 122.415
Ticari Borçlar
5 642.630 253.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 23.642 21.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
618.988 231.423
Diğer Borçlar
95 45
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
95 45
Ertelenmiş Gelirler
8 1.390.792 2.091.979
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 335.835 314.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.054.957 1.777.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
219.558 203.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 161.387 150.997
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 58.171 52.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.334.228 2.670.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.777.676 4.913.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.178.373 3.691.004
Ödenmiş Sermaye
14 1.000.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 98.621 98.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
216.508 219.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
216.508 219.355
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
216.072 216.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
436 3.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
487.171 486.030
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.825 684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
485.346 485.346
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
485.346 485.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 Ağustos 2017 06:06
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın