FİNANS

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -2.237.632 -2.237.632 600.068 -304.101 -162.976 132.991 5.654.689 99.090.613 7.401.391 106.492.004 168.362.052 168.362.052
Transferler
302.287 7.099.104 -7.401.391 -302.287
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-603.596 -603.596 8.675 -45.935 -37.260 10.897.317 10.897.317 10.256.461 10.256.461
Dönem Karı (Zararı)
10.897.317 10.897.317 10.897.317 10.897.317
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-603.596 -603.596 8.675 -45.935 -37.260 -640.856 -640.856
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -2.841.228 -2.841.228 608.743 -304.101 -208.911 95.731 5.956.976 106.189.717 10.897.317 117.087.034 178.618.513 178.618.513
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 58.320.000 -3.421.322 -3.421.322 791.751 -304.101 -693.008 -205.358 5.956.976 106.537.017 10.235.932 116.772.949 177.423.245 177.423.245
Transferler
10.235.932 -10.235.932 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.130 -432.130 -761.170 304.101 693.008 235.939 19.599.508 19.599.508 19.403.317 -309.784 19.093.533
Dönem Karı (Zararı)
19.599.508 19.599.508 19.599.508 -326.484 19.273.024
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.130 -432.130 -761.170 304.101 693.008 235.939 -196.191 16.700 -179.491
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-5.736 -5.736
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -3.853.452 -3.853.452 30.581 0 0 30.581 5.956.976 116.772.949 19.599.508 136.372.457 196.826.562 -315.520 196.511.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.783.744 4.481.462
Dönem Karı (Zararı)
19.273.024 10.897.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.894.391 7.213.327
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 12.873.285 10.190.755
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.186.313 50.783
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.186.313 50.783
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.533.415 1.381.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.435.455 1.180.364
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 660.623 83.364
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 437.337 117.592
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-409.583 -1.076.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -4.916.934 -2.150.099
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 4.298.996 1.747.933
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 771.953 56.754
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -563.598 -730.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
185.532 368.906
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 185.532 368.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 3.520.966 -3.710.111
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.463 7.951
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 4.463 7.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.126.995 -12.915.170
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -21.185.270 14.560.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.806.407 -8.452.735
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
199.151 -114.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.607.256 -8.338.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.384.103 -8.118.106
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
396.169 -12.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.780.272 -8.105.460
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.416.070 -19.559.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.437.232 8.272.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 5.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.437.232 8.266.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-385.191 381.581
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.090 -3.187
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-397.281 384.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.959.580 5.195.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.032.032 -478.778
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -794.692 -346.734
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 2.560 111.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.949.825 -17.207.437
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-114.617 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.728 91.528
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.728 91.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.928.936 -16.896.972
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.562.047 -7.235.341
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -7.366.889 -9.661.631
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -401.993
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9 0 -401.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.755.038 -21.541.249
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
161.046.088 35.084.881
Kredilerden Nakit Girişleri
161.046.088 35.084.881
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-103.142.108 -57.350.027
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-103.142.108 -57.350.027
Ödenen Faiz
-2.387.081 -1.620.199
Alınan Faiz
4.238.139 2.344.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.021.469 -34.267.224
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
47.281 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.068.750 -34.267.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57.150.599 54.139.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 84.219.349 19.872.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 85.123.642 57.376.097
Finansal Yatırımlar
6 21.185.270 0
Ticari Alacaklar
8 132.275.195 144.244.693
Diğer Alacaklar
9 405.135 201.133
Stoklar
10 158.973.513 107.743.756
Peşin Ödenmiş Giderler
11 25.071.517 11.204.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 794.692 906.369
Diğer Dönen Varlıklar
20 4.911.216 280.034
ARA TOPLAM
428.740.180 321.956.691
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
428.740.180 321.956.691
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 3.086 394.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 26.800.327 28.103.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.177.535 67.879.106
Şerefiye
4 431.946 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 72.745.589 67.879.106
Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.410.467 12.075.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 13.231.774 16.644.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.623.189 125.097.359
TOPLAM VARLIKLAR
552.363.369 447.054.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 9.969.213 1.462.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 102.784.350 105.231.035
Ticari Borçlar
8 57.916.851 41.047.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.029.997 7.627.766
Diğer Borçlar
9 1.078.289 57.036
Ertelenmiş Gelirler
11 27.233.859 18.711.665
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.699.822 3.713.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.691.964 2.278.318
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.007.858 1.435.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 797.577 4.997.992
ARA TOPLAM
213.509.958 182.849.106
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.509.958 182.849.106
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 127.719.400 73.963.350
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.622.969 12.818.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 14.622.969 12.818.349
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.342.369 86.781.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
355.852.327 269.630.805
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.826.562 177.423.245
Ödenmiş Sermaye
21 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.853.452 -3.421.322
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.853.452 -3.421.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.581 -205.358
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.581 791.751
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -304.101
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -693.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 5.956.976 5.956.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.772.949 106.537.017
Net Dönem Karı veya Zararı
19.599.508 10.235.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-315.520 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
196.511.042 177.423.245
TOPLAM KAYNAKLAR
552.363.369 447.054.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 196.574.617 143.594.670 92.895.826 77.795.174
Satışların Maliyeti
22 -146.217.525 -120.541.885 -68.841.193 -65.210.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.357.092 23.052.785 24.054.633 12.585.034
BRÜT KAR (ZARAR)
50.357.092 23.052.785 24.054.633 12.585.034
Genel Yönetim Giderleri
23 -4.801.910 -3.429.700 -2.560.136 -1.838.082
Pazarlama Giderleri
23 -10.243.023 -7.673.086 -5.333.121 -3.762.786
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -11.807.089 -8.210.940 -6.658.849 -4.223.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.616.079 9.551.778 712.786 2.676.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.684.154 -6.886.311 306.309 -1.157.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.436.995 6.404.526 10.521.622 4.278.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 20.261 42.289 0 36.552
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -24.724 -50.240
21 Ağustos 2017 06:06
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın