FİNANS

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 27.975.684 28.037.603 14.676.743 14.383.869
Satışların Maliyeti
10 -17.848.832 -18.116.017 -10.248.710 -9.698.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.126.852 9.921.586 4.428.033 4.685.574
BRÜT KAR (ZARAR)
10.126.852 9.921.586 4.428.033 4.685.574
Genel Yönetim Giderleri
-2.475.635 -2.996.076 -1.225.769 -1.555.523
Pazarlama Giderleri
-2.728.713 -2.095.216 -1.467.850 -1.143.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.577.910 1.997.477 1.997.125 1.610.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-932.830 -324.270 -417.027 161.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.567.584 6.503.501 3.314.512 3.757.761
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.552 87.317 31.552 80.629
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.599.136 6.590.818 3.346.064 3.838.390
Finansman Gelirleri
27.686 -36.727
Finansman Giderleri
-2.606.872 -13.780.098 -1.717.779 -7.036.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.992.264 -7.161.594 1.628.285 -3.234.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.573.309 436.856 3.974 292.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.573.309 436.856 3.974 292.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.418.955 -6.724.738 1.632.259 -2.941.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.418.955 -6.724.738 1.632.259 -2.941.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -672 -1.006
Ana Ortaklık Payları
2.418.955 -6.724.066 1.632.259 -2.940.768
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp 11 0,00012000 -0,00070000 0,00008000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 55.241.392 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -264.073.206 -13.381.539 -22.042.207 -8.956 -22.051.163
Transferler
-13.381.539 13.381.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.724.066 -6.724.066 -672 -6.724.738
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 55.241.392 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -277.454.745 -6.724.066 -28.766.273 -9.628 -28.775.901
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -193.322.262 -9.931.450 66.946.801 66.946.801
Transferler
-9.931.450 9.931.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.418.955 2.418.955 2.418.955
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -203.253.712 2.418.955 69.365.756 69.365.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.442.671 5.031.535
Dönem Karı (Zararı)
2.418.955 -6.724.738
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.150.670 15.608.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.486.184 3.200.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -60.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.340.826 -392.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.396.578 630.168
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.752 -1.022.344
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.842.654 13.294.789
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-764.218 -7.350
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.606.872 13.302.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.573.309 -436.856
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.552 -57.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.485.374 -3.519.746
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.034.795 -7.041.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
436.623 46
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.293.218 -1.417.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.015.594 -2.241.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-330.141 901.469
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.726.720 7.282.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.157 -1.003.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.084.251 5.363.675
Alınan Faiz
764.218 7.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-405.798 -339.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.207.125 -1.362.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.354 74.006
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.259.804 -1.436.935
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.059.675
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.059.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.852.744 -3.577.209
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.955.453
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.610.633 -3.234.220
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.628.577
Ödenen Faiz
-2.613.534 -13.298.442
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.617.198 91.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.617.198 91.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.742.289 628.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.125.091 720.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.418.955 -6.724.738 1.632.259 -2.941.774
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.418.955 -6.724.738 1.632.259 -2.941.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -672 -1.006
Ana Ortaklık Payları
2.418.955 -6.724.066 1.632.259 -2.940.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
11.125.091 22.742.289
Ticari Alacaklar
59.970.826 55.936.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 619 619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 59.970.207 55.935.412
Diğer Alacaklar
614.560 461.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 127.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 486.995 461.002
Stoklar
7 23.680.638 16.326.669
Peşin Ödenmiş Giderler
1.370.907 2.537.208
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.370.907 2.537.208
Diğer Dönen Varlıklar
16.197 13.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.197 13.306
ARA TOPLAM
96.778.219 98.016.505
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.778.219 98.016.505
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 33.929.781 34.148.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
367.055 455.278
Peşin Ödenmiş Giderler
2.250.333 733.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.741.251 8.314.560
Diğer Duran Varlıklar
750.539 634.058
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
750.539 634.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.038.959 44.286.546
TOPLAM VARLIKLAR
140.817.178 142.303.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.198.127 39.346.459
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 27.196.046 30.142.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.002.081 9.203.903
Ticari Borçlar
10.166.182 8.150.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 146.785 242.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.019.397 7.908.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.680.498 2.272.693
Diğer Borçlar
985.686 1.123.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 985.686 1.123.993
Ertelenmiş Gelirler
15.559.196 12.832.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.286.297 700.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
892.093 644.507
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
394.204 55.752
ARA TOPLAM
60.875.986 64.426.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.875.986 64.426.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 Ağustos 2017 06:07
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın