FİNANS

***DMISH*** MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DMISH*** MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.727.083 10.452.860 34.882 23.033.398 -17.104 14.512.480 -60.418.672 -24.445.079 -14.120.152 -14.120.152
Transferler
-7.073.255 -17.371.824 24.445.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
225.000 -12.378 17.495.207 17.707.829 17.707.829
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
299.400 299.400 299.400
Dönem Sonu Bakiyeler
22.727.083 10.452.860 34.882 16.185.143 -29.482 14.512.480 -77.491.096 17.495.207 3.887.077 3.887.077
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.727.083 10.452.860 34.882 16.558.143 -30.240 14.512.480 -77.864.096 15.803.855 2.194.967 2.194.967
Transferler
114.776 15.689.079 -15.803.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.215 -769.394 -776.609 -776.609
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-620 -620 -620
Dönem Sonu Bakiyeler
22.727.083 10.452.860 34.882 16.558.143 -37.455 14.627.256 -62.175.637 -769.394 1.417.738 1.417.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-212.348 -6.435.821
Dönem Karı (Zararı)
-769.394 17.495.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.660 -21.599.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 ve 13 83.169 159.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 49.174
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 49.174
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.368 -171.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -10.368 -171.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-141 490.038
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-141 -36.475
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
526.513
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-225.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -225.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.000.590
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -22.000.590
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
98.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
521.154 -11.496.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.238 -370.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -21.189 -120.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 34.427 -249.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.869 67.145
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.823 67.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 742.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -34.089 -65.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.939 -7.142.807
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.645 -356.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 78.584 -6.785.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
452.594 -4.414.365
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 717.517 -1.307.416
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -264.923 -3.106.949
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -235.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.397 -77.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -9.182 -77.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-175.580 -15.600.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -36.747 -2.329.430
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -21 -5.477
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.500.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 32.328.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.450.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.450.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-121.571
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-121.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141 -25.884.552
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -25.394.514
Ödenen Faiz
-526.513
Alınan Faiz
141 36.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-212.207 8.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-212.207 8.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 360.596 143.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 148.389 151.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 148.389 360.596
Ticari Alacaklar
7 2.746.911 2.760.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.042.878 1.021.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.704.033 1.738.460
Diğer Alacaklar
8 5.823 39.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 39.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.823
Stoklar
9 713.866 713.866
Peşin Ödenmiş Giderler
10 69.371 35.282
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 69.371 35.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 21 5.823
Diğer Dönen Varlıklar
17 494.556 480.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 494.556 480.171
ARA TOPLAM
4.178.937 4.395.579
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.178.937 4.395.579
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 8.930 8.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.930 8.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 19.471.500 19.471.500
Maddi Duran Varlıklar
12 654.106 735.068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 156 2.363
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 156 2.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.134.692 20.217.861
TOPLAM VARLIKLAR
24.313.629 24.613.440
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 3.493.646 3.421.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 645.552 652.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.848.094 2.769.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 808.425 845.172
Diğer Borçlar
8 16.352.095 8.320.719
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 6.283.736 5.566.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.068.359 2.754.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 512.695
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 490.039 504.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 40.039 54.172
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 450.000 450.000
ARA TOPLAM
21.144.205 13.604.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.144.205 13.604.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 1.674.287 8.740.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.674.287 8.740.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 77.399 73.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 77.399 73.634
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.751.686 8.814.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.895.891 22.418.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.417.738 2.194.967
Ödenmiş Sermaye
18 22.727.083 22.727.083
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.452.860 10.452.860
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 34.882 34.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 16.520.688 16.527.903
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 16.558.143 16.558.143
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 -37.455 -30.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 14.627.256 14.512.480
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -62.175.637 -77.864.096
Net Dönem Karı veya Zararı
-769.394 15.803.855
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.417.738 2.194.967
TOPLAM KAYNAKLAR
24.313.629 24.613.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
-803.659 -1.811.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
159.931 173.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-138.058 -1.289.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-781.786 -2.927.549
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-781.786 -2.927.549
Finansman Gelirleri
1.361.129 49.956
Finansman Giderleri
-1.348.737 -536.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-769.394 -3.414.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-769.394 -3.414.133
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.909.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
-769.394 17.495.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -769.394 17.495.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.215 212.622
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
225.000
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 -7.215 -12.378
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.215 212.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-776.609 17.707.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-776.609 17.707.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626800


BIST
21 Ağustos 2017 07:06
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın