FİNANS

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 21.500.000 -901.822 8.350.512 17.572.425 4.896.477 -178.616 3.705.042 54.944.018 54.944.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.011.547 1.693.495 -3.705.042 2.347.539 2.347.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.592.076 -1.592.076 -1.592.076
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.464.488 221.000 -1.243.488 -1.243.488
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 21.500.000 -901.822 8.350.512 16.107.938 221.000 5.315.948 1.514.879 2.347.539 54.455.994 54.455.994
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 21.500.000 8.350.512 19.649.032 6.794.519 36.308 4.220.836 60.551.206 60.551.206
Transferler
1.693.495 -4.220.836 -2.527.341 -2.527.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.399.488 2.527.341 1.683.931 1.811.784 1.811.784
Sermaye Arttırımı
10.750.000 -8.350.512 2.399.488 2.399.488
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.542 -12.542 -12.542
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 32.250.000 0 19.636.490 4.395.031 4.257.144 1.683.931 62.222.596 62.222.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.011.201 -4.235.786
Dönem Karı (Zararı)
1.683.931 2.347.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.514.774 756.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 2.066.641 924.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19-28 -521.643 122.692
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -30.224 -290.959
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.812.496 -7.339.816
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.186.220 -1.410.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 609.151 3.038.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -637.785 -5.515.921
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-21 424.348 -4.237.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 230.562 785.366
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.011.201 -4.235.786
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15,16 -7.927.209 -813.853
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-154.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.927.209 -214.046
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 0 -445.477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-248.964 -3.406.777
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.350.512 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -20.006 -18.325
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 -216.417 -552.888
Ödenen Temettüler
22 -164.485 -3.490.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 8.502.456 654.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.164.972 -8.456.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.164.972 -8.456.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.424.414 18.603.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.259.442 10.147.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.259.442 9.424.414
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 16.875.593 20.061.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 5.307.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 16.875.593 14.754.785
Diğer Alacaklar
10 9.797 24.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 9.797 24.727
Stoklar
12 6.184.047 6.793.198
Peşin Ödenmiş Giderler
13 162.217 742.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
162.217 742.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 271.456 455.739
Diğer Dönen Varlıklar
21 20.520 348.267
ARA TOPLAM
31.783.072 37.850.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.783.072 37.850.935
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 54.614.458 48.751.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 8.501 11.147
Peşin Ödenmiş Giderler
13 67.522 2.300
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 487.747 456.603
Diğer Duran Varlıklar
21 865.713 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.043.941 49.221.294
TOPLAM VARLIKLAR
87.827.013 87.072.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 27.949 47.955
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 972.342 3.863.327
Ticari Borçlar
9 4.214.367 4.852.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 324.119 263.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.890.248 4.588.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 281.557 227.581
Diğer Borçlar
10 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler
11 436.141 436.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
290.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 53.705 395.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
53.705 48.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
347.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 768.015 343.666
ARA TOPLAM
6.754.076 10.456.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.754.076 10.456.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 16.793.478 14.118.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 898.320 787.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 898.320 787.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.158.543 1.157.622
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.850.341 16.064.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.604.417 26.521.022
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.222.596 60.551.207
Ödenmiş Sermaye
32.250.000 21.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.350.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.636.490 19.649.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.636.490 19.649.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.559.516 6.794.519
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.092.659 36.308
Net Dönem Karı veya Zararı
1.683.931 4.220.836
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.222.596 60.551.207
TOPLAM KAYNAKLAR
87.827.013 87.072.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 39.114.114 30.490.150 12.549.502 9.379.600
Satışların Maliyeti
23 -34.675.314 -25.669.418 -11.495.255 -7.810.438
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.438.800 4.820.732 1.054.247 1.569.162
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
24 4.438.800 4.820.732 1.054.247 1.569.162
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.028.263 -1.487.613 -605.551 -462.800
Pazarlama Giderleri
24 -1.519.662 -1.114.818 -465.051 -346.029
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -1.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.996.496 1.435.034 404.916 420.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.152.371 -699.891 -32.361 -91.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.733.132 2.953.444 356.200 1.089.468
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.733.132 2.953.444 356.200 1.089.468
Finansman Giderleri
27 -80.343 -389.703 -14.134 -232.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 1.652.789 2.563.741 342.066 856.486
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31.144 -216.202 230.301 -237.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-430.083 227.181 -213.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 31.144 213.881 3.120 -24.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 1.683.933 2.347.539 572.367 618.553
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.683.933 2.347.539 572.367 618.553
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.683.933 2.347.539 572.367 618.553
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,05000000 0,11000000 0,02000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 -11.915 -1.126.064 0 4.736.891
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-12.542 -1.464.488 4.436.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
221.000 435.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
627 117.424 0 -134.733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
627 117.424 -134.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.915 -1.126.064 0 4.736.891
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.672.018 1.221.475 572.367 5.355.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.672.018 1.221.475 572.367 5.355.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637397


BIST
27 Ekim 2017 06:01
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın