FİNANS

***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 52.220.947 49.033.917 18.275.254 14.191.799
Satışların Maliyeti
28 -44.939.968 -45.018.734 -16.438.637 -14.481.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.280.979 4.015.183 1.836.617 -290.137
BRÜT KAR (ZARAR)
7.280.979 4.015.183 1.836.617 -290.137
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -8.120.288 -7.725.724 -2.757.282 -2.338.665
Pazarlama Giderleri
29,30 -3.569.072 -3.244.972 -1.297.552 -967.085
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -72.111 -377.637 -26.584 -12.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.036.800 809.942 279.524 345.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -629.507 -362.323 -12.160 -148.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.073.199 -6.885.531 -1.977.437 -3.411.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 129.791 63.761 277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 19.768 -1.020.369 -641.537
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.923.640 -7.842.139 -1.977.160 -4.052.684
Finansman Gelirleri
33 557.090 275.742 207.944 115.927
Finansman Giderleri
33 -3.155.735 -1.564.402 -1.086.850 -763.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.522.285 -9.130.799 -2.856.066 -4.700.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 562.777 2.722.937 544.840 1.173.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 562.777 2.722.937 544.840 1.173.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.959.508 -6.407.862 -2.311.226 -3.527.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.959.508 -6.407.862 -2.311.226 -3.527.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27 -5.959.508 -6.407.862 -2.311.226 -3.527.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00993251 -0,01067977 -0,00385204 -0,00587834
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.051.006 628.221 699.583 1.805.168 2.185.306 64.269.878 64.269.878
Transferler
2.185.306 -2.185.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.224 -6.407.862 6.332.638 6.332.638
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.051.006 703.445 699.583 3.990.474 -6.407.862 57.937.240 57.937.240
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.208.554 699.583 3.990.474 -8.916.188 54.883.017 54.883.017
Transferler
-8.916.188 8.916.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.959.508 -5.959.508 -5.959.508
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.208.554 699.583 -4.925.714 -5.959.508 48.923.509 48.923.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.908.074 -6.487.539
Dönem Karı (Zararı)
-5.959.508 -6.407.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18,19 6.379.840 3.993.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.032.806 2.386.962
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 86.699 51.460
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 1.931.725 2.312.288
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.400 -63.761
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 2.512.945 1.217.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -472.276 -207.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-19.768 1.020.369
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -19.768 1.020.369
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -562.777 -2.722.937
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -123.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.506.005 -628.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.643.224 5.056.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 1.563.224 -3.138.767
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.289.147 -3.123.380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.406.271 156.958
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.710.170 258.311
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,11,24,26 -1.253.299 161.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.085.673 -3.042.460
Ödenen Faiz
-71.958
Alınan Faiz
33,37 446.933 150.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.197.376 -3.595.462
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.392.568 -7.408.500
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7,16,32 9.583.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 14.225 2.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -1.211.972 -7.475.070
Alınan Temettüler
32 6.400 63.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.368.439 13.853.044
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 6.491.542
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -621 -6.496.883
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11,37 15.232.540
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-487.521
Ödenen Faiz
33,37 -2.880.297 -1.374.155
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.055 -42.995
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-73.555 -46.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.500 -89.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.136 228.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 98.636 139.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 -5.959.508 -6.407.862 -2.311.226 -3.527.007
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 75.224 22.142
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
79.183 23.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.959 -1.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.959 -1.165
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 75.224 22.142
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.959.508 -6.332.638 -2.311.226 -3.504.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.959.508 -6.332.638 -2.311.226 -3.504.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 98.636 56.136
Ticari Alacaklar
10,37 11.254.944 8.159.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 4.780.282 3.021.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.474.662 5.138.483
Diğer Alacaklar
11,37 137.490 1.700.714
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 1.656.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 137.490 44.001
Stoklar
13 23.549.118 19.259.971
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.491.089 291.213
Diğer Dönen Varlıklar
26 465.179 189.926
ARA TOPLAM
36.996.456 29.657.691
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.996.456 29.657.691
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 16.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 9.424.362
Maddi Duran Varlıklar
18 51.774.953 53.585.259
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 51.774.953 53.585.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 56.155 80.908
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 56.155 80.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.112.303 4.549.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.943.411 67.656.726
TOPLAM VARLIKLAR
93.939.867 97.314.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 621
Ticari Borçlar
10,37 6.124.041 4.737.058
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 696.807 1.657.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.427.234 3.079.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 873.771 797.038
Diğer Borçlar
11,37 28.789.180 28.619.895
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 28.087.005 28.574.526
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 702.175 45.369
Ertelenmiş Gelirler
14 1.665.058 688.427
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 650.859 404.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 568.973 404.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 81.886
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 2.111.250 1.869.652
ARA TOPLAM
40.214.159 37.117.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.214.159 37.117.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.802.199 5.314.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 4.802.199 5.314.400
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.802.199 5.314.400
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.016.358 42.431.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 48.923.509 54.883.017
Ödenmiş Sermaye
6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20.891.542 20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.052 9.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.208.554 32.208.554
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.208.554 32.208.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-218.132 -218.132
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.426.686 32.426.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
699.583 699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.925.714 3.990.474
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.959.508 -8.916.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.923.509 54.883.017
TOPLAM KAYNAKLAR
93.939.867 97.314.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637904


BIST
30 Ekim 2017 07:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın