FİNANS

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -2.237.632 -2.237.632 600.068 -304.101 -510.276 -214.309 5.654.689 99.437.913 7.401.931 106.839.304 168.362.052 168.362.052
Transferler
302.287 7.099.104 -7.401.391 -302.287
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.003.490 -1.003.490 36.807 -67.579 -30.772 11.590.367 11.590.367 10.556.105 10.556.105
Dönem Karı (Zararı)
11.590.367 11.590.367 11.590.367 11.590.367
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.003.490 -1.003.490 36.807 -67.579 -30.772 -1.034.262 -1.034.262
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -3.241.122 -3.241.122 636.875 -304.101 -577.855 -245.081 5.956.976 106.537.017 11.590.367 118.127.384 178.918.157 178.918.157
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -3.421.322 -3.421.322 791.751 -304.101 -693.008 -205.358 5.956.976 106.537.017 10.235.932 116.772.949 177.423.245 177.423.245
Transferler
10.235.932 -10.235.932 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.237.756 -1.237.756 -778.637 304.101 693.008 218.472 27.148.824 27.148.824 26.129.540 -380.025 25.749.515
Dönem Karı (Zararı)
27.148.824 27.148.824 27.148.824 -387.186 26.761.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.237.756 -1.237.756 -778.637 304.101 693.008 218.472 -1.019.284 7.161 -1.012.123
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-5.736 -5.736
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -4.659.078 -4.659.078 13.114 0 0 13.114 5.956.976 116.772.949 27.148.824 143.921.773 203.552.785 -385.761 203.167.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.334.773 -14.178.180
Dönem Karı (Zararı)
26.761.638 11.590.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.302.266 14.155.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 19.572.273 16.221.165
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.299.481 74.303
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.299.481 74.303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.375.525 2.360.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.809.568 1.773.742
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 891.551 444.305
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 674.406 142.472
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.367.092 -89.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -6.249.652 -2.461.388
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 6.647.699 2.893.788
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 1.798.305 341.612
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -829.260 -863.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
185.532 603.758
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 185.532 603.758
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 4.532.373 -4.711.216
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.010 -303.139
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -30.010 -303.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.446.991 -38.835.347
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 14.560.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.678.290 -17.224.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
269.622 -79.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.947.912 -17.145.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.932.615 -10.693.972
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
393.413 199.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.326.028 -10.893.351
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.300.725 -26.977.391
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.918.584 342.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.918.584 342.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.546.055 1.157.135
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -3.187
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.546.055 1.160.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.383.087 -13.089.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.438.770 -776.041
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 2.560 111.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.515.476 -424.135
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.475.004 -25.138.618
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-114.617 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.728 498.191
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.728 498.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.502.115 -25.220.604
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.984.251 -10.800.826
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -11.517.864 -14.419.778
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -416.205
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 0 -416.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.111.317 24.398.211
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.477.969 150.235.697
Kredilerden Nakit Girişleri
201.477.969 150.235.697
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-176.347.436 -125.700.113
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-176.347.436 -125.700.113
Ödenen Faiz
-6.159.157 -2.824.610
Alınan Faiz
6.139.941 2.687.237
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.698.460 -14.918.587
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.678.185 -14.918.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57.150.599 54.139.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.472.414 39.220.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.807.623 57.376.097
Ticari Alacaklar
7 157.666.856 144.244.693
Diğer Alacaklar
8 296.321 201.133
Stoklar
9 180.745.000 107.743.756
Peşin Ödenmiş Giderler
10 27.395.556 11.204.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.515.476 906.369
Diğer Dönen Varlıklar
19 4.466.906 280.034
ARA TOPLAM
401.893.738 321.956.691
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
401.893.738 321.956.691
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.458 394.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 26.242.189 28.103.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.596.337 67.879.106
Şerefiye
4 431.946 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 72.164.391 67.879.106
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.187.692 12.075.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.421.774 16.644.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.451.450 125.097.359
TOPLAM VARLIKLAR
523.345.188 447.054.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 14.279.583 1.462.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 96.760.610 105.231.035
Ticari Borçlar
7 51.296.785 41.047.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.707.000 7.627.766
Diğer Borçlar
8 1.080.629 57.036
Ertelenmiş Gelirler
10 26.988.321 18.711.665
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.511.651 3.713.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.266.725 2.278.318
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.244.926 1.435.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.278.664 4.997.992
ARA TOPLAM
208.903.243 182.849.106
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.903.243 182.849.106
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 95.235.950 73.963.350
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.038.971 12.818.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.038.971 12.818.349
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.274.921 86.781.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
320.178.164 269.630.805
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
203.552.785 177.423.245
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.659.078 -3.421.322
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.659.078 -3.421.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.114 -205.358
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.114 791.751
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -304.101
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -693.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 5.956.976 5.956.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.772.949 106.537.017
Net Dönem Karı veya Zararı
27.148.824 10.235.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-385.761 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.167.024 177.423.245
TOPLAM KAYNAKLAR
523.345.188 447.054.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 311.831.878 214.097.438 115.257.261 70.502.768
Satışların Maliyeti
21 -234.296.774 -178.001.659 -88.079.249 -57.459.774
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.535.104 36.095.779 27.178.012 13.042.994
BRÜT KAR (ZARAR)
77.535.104 36.095.779 27.178.012 13.042.994
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.549.930 -5.197.433 -2.748.020 -1.767.733
Pazarlama Giderleri
22 -15.209.296 -11.051.217 -4.966.273 -3.378.131
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -18.488.985 -13.022.927 -6.681.896 -4.811.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 6.420.703 14.730.273 2.804.624 5.178.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -4.035.386 -9.701.320 -2.351.232 -2.815.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.672.210 11.853.155 13.235.215 5.448.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 54.734 359.264 34.473 316.975
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -24.724 -56.125 0 -5.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -185.532 -603.758 0 -234.852
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.516.688 11.552.536 13.269.688 5.524.867
Finansman Gelirleri
26 21.914.409 6.819.520 8.203.531 690.880
Finansman Giderleri
26 -29.137.086 -11.492.905 -12.973.198 -6.523.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.294.011 6.879.151 8.500.021 -308.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.532.373 4.711.216 -1.011.407 1.001.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.532.373 4.711.216 -1.011.407 1.001.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.761.638 11.590.367 7.488.614 693.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.761.638 11.590.367 7.488.614 693.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-387.186 0 -60.702 0
Ana Ortaklık Payları
27.148.824 11.590.367 7.549.316 693.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,46600000 0,19900000 0,12900000 0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.237.756 -1.003.490 -805.626 -399.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.547.195 -1.254.363 -1.007.033 -499.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
309.439 250.873 201.407 99.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
309.439 250.873 201.407 99.974
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
225.633 -30.772 -27.006 6.488
Yabancı Para Çevrim Farkları
-771.476 36.807 -27.006 28.132
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
304.101 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 693.008 -67.579 0 -21.644
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.012.123 -1.034.262 -832.632 -393.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.749.515 10.556.105 6.655.982 299.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-380.025 0 -70.241 0
Ana Ortaklık Payları
26.129.540 10.556.105 6.726.223 299.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640560


BIST
09 Kasım 2017 07:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın