FİNANS

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor


***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 50.787.173 4.496.598 1.779.690 -50.981.844 4.729.919 170.811.536 11.084 170.822.620
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-2.525.415 -2.171.233 -1.141.305 -5.837.953 -5.837.953
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.787.173 0 1.971.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.690 0 0 0 -53.153.077 3.588.614 0 164.973.583 11.084 164.984.667
Transferler
-331.940 3.920.554 -3.588.614
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.513.345 0 -1.524.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.677.640 5.311.499 1.453 5.312.952
Dönem Karı (Zararı)
-1.677.640 -1.677.640 1.453 -1.676.187
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.513.345 -1.524.206 6.989.139 6.989.139
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.968.578 0 446.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.690 0 0 0 -49.232.523 -1.677.640 0 170.285.082 12.537 170.297.619
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.968.578 0 101.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.690 0 0 0 -49.239.594 15.134.332 0 186.744.204 12.634 186.756.838
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.968.578 0 101.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.690 0 0 0 -49.239.594 15.134.332 0 186.744.204 12.634 186.756.838
Transferler
15.134.332 -15.134.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.220.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.441.199 0 6.661.871 4.063 6.665.934
Dönem Karı (Zararı)
5.441.199 5.441.199 5.441.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.220.672 1.220.672 4.063 1.224.735
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.756 -1.756 -1.756
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-130.064 130.064
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.838.514 0 1.321.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.690 0 0 0 -33.976.954 5.441.199 0 193.404.319 16.697 193.421.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.867.959 -6.484.326
Dönem Karı (Zararı)
5.445.262 -5.519.422
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.445.262 -5.519.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.176.863 23.907.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.331.810 11.078.488
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.059.547 285.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
234.141 241.686
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
825.406 44.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.688.453 1.241.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.740.438 1.012.433
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-51.985 229.051
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.841.557 12.690.394
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.002.076 -322.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.146.814 12.824.608
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
696.819 188.316
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.276.737 -1.381.615
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.241 -7.432
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-21.241 -7.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.035.913 -21.783.984
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.039.836 -3.369.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.800.476 -3.533.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.239.360 164.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.785 456.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.785 456.817
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.337.291 -24.840.212
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.956.581 -5.503.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.037.436 5.104.952
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-510.695 -15.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.548.131 5.120.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.219.373 684.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-690.239 38.523
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 20.863
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-690.239 17.660
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
28.193.344 6.900.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.449.334 -1.256.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.334.061 -1.210.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-115.273 -45.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.586.212 -3.396.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.992.257 -2.121.777
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
56.245 38.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.782.241 -1.004.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.757.948 -12.570.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.705.443 26.206
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.705.443 26.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.463.391 -12.596.698
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.725.300 -11.679.721
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.738.091 -916.977
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.278.862 26.772.816
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
346.319.941 231.151.836
Kredilerden Nakit Girişleri
346.319.941 231.151.836
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-329.894.585 -191.869.871
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-329.894.585 -191.869.871
Ödenen Temettüler
-1.756 -7.071
Ödenen Faiz
-15.146.814 -12.824.608
Alınan Faiz
1.002.076 322.530
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.611.127 7.717.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.611.127 7.717.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.854.772 24.156.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.243.645 31.874.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 43.243.645 44.854.772
Ticari Alacaklar
5 85.301.515 73.552.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 14.828.607 7.028.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 70.472.908 66.523.934
Diğer Alacaklar
88.525 79.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.525 79.559
Stoklar
6 178.325.934 129.814.049
Peşin Ödenmiş Giderler
17.502.237 15.545.656
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.502.237 15.545.656
Diğer Dönen Varlıklar
6.807.458 5.473.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.807.458 5.473.397
ARA TOPLAM
331.269.314 269.319.498
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
331.269.314 269.319.498
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
62.017 58.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.017 58.198
Maddi Duran Varlıklar
7 184.089.756 170.778.238
Arazi ve Arsalar
72.000.000 72.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.282.214 4.544.135
Binalar
42.650.759 43.533.868
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.196.126 2.485.000
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
27.290.044 18.311.623
Özel Maliyetler
32.572.728 27.385.282
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.648.296 1.042.350
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.449.589 1.475.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.636.090 2.500.229
Diğer Haklar
3.633.212 2.476.380
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
2.878
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.787.863 173.336.665
TOPLAM VARLIKLAR
519.057.177 442.656.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.618.570 53.829.787
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 102.618.570 53.829.787
Banka Kredileri
102.618.570 53.829.787
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 43.271.385 50.721.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43.271.385 50.721.791
Banka Kredileri
43.271.385 50.721.791
Ticari Borçlar
5 94.284.251 69.246.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 304.062 814.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 93.980.189 68.432.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.778.904 5.559.531
Diğer Borçlar
710.491 703.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 71 71
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
710.420 703.840
Ertelenmiş Gelirler
19.980.527 10.716.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19.980.527 10.716.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
149.806 218.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.603.842 3.053.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.259.687 2.657.689
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
344.155 396.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.249.058 3.364.331
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.249.058 3.364.331
ARA TOPLAM
274.646.834 197.415.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.646.834 197.415.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.030.818 36.943.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.030.818 36.943.839
Banka Kredileri
12.030.818 36.943.839
Ertelenmiş Gelirler
26.048.381 7.118.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26.048.381 7.118.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.711.232 14.090.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.711.232 14.090.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 198.896 330.639
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.989.327 58.484.022
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
325.636.161 255.899.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.404.319 186.744.204
Ödenmiş Sermaye
10 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.160.384 59.069.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.160.384 59.069.776
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 58.838.514 58.968.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.321.870 101.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.779.690 1.779.690
Yasal Yedekler
1.779.690 1.779.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-33.976.954 -49.239.594
Net Dönem Karı veya Zararı
5.441.199 15.134.332
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.697 12.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.421.016 186.756.838
TOPLAM KAYNAKLAR
519.057.177 442.656.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 443.977.865 356.475.531 159.488.365 118.350.104
Satışların Maliyeti
11 -211.513.267 -178.979.245 -79.038.611 -64.288.881
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
232.464.598 177.496.286 80.449.754 54.061.223
BRÜT KAR (ZARAR)
232.464.598 177.496.286 80.449.754 54.061.223
Genel Yönetim Giderleri
12 -24.549.389 -21.396.369 -6.847.967 -5.613.142
Pazarlama Giderleri
12 -190.573.755 -151.436.615 -68.717.021 -50.785.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.772.505 8.898.319 4.685.897 2.621.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.172.168 -4.216.844 -2.486.112 -779.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.941.791 9.344.777 7.084.551 -495.849
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.241 7.432 594 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.963.032 9.352.209 7.085.145 -495.849
Finansman Gelirleri
14 8.381.657 4.267.228 1.951.230 1.977.443
Finansman Giderleri
14 -24.622.690 -20.520.474 -7.420.338 -6.373.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.721.999 -6.901.037 1.616.037 -4.892.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.276.737 1.381.615 10.141 1.048.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.713.648 -256.473 -168.907 -14.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 436.911 1.638.088 179.048 1.063.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.445.262 -5.519.422 1.626.178 -3.843.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.445.262 -5.519.422 1.626.178 -3.843.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.063 1.383 0 -70
Ana Ortaklık Payları
5.441.199 -5.520.805 1.626.178 -3.843.165
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kar/zarar 0,03400000 0,03400000 0,01000000 0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.220.672 7.095.481 732.310 106.342
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.192.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.525.840 -1.727.815 915.388 132.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-305.168 -369.155 -183.078 -26.585
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-679.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-305.168 309.951 -183.078 -26.585
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.220.672 7.095.481 732.310 106.342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.665.934 1.576.059 2.358.488 -3.736.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.063 1.383 -70
Ana Ortaklık Payları
6.661.871 1.574.676 2.358.488 -3.736.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640573


BIST
09 Kasım 2017 08:01
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın