FİNANS

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor


***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
24.684 -44.904
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
3.294 7.209
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-16.493 1.454
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-2.098 7.248
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
9.387 -28.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
673.991 541.966
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-1.518 -498
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
675.509 542.464
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
683.378 512.973


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.527.322 0 22.933 0 100.287 0 241.553 73.304 0 444.681 5.394 0 0 -12.984 0 3.402.490 3.402.490
Yeni Bakiye
2.527.322 0 22.933 0 100.287 0 241.553 73.304 0 444.681 5.394 0 0 -12.984 0 3.402.490 3.402.490
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.923 0 0 0 0 -35.923 -35.923
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.767 0 5.767 5.767
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.767 0 5.767 5.767
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
260.000 0 0 0 0 0 0 -476 0 -259.524 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
260.000 0 0 0 0 0 0 -476 0 -259.524 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 1.163 0 0 0 0 0 0 0 1.163 1.163
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 541.966 0 0 0 0 0 0 541.966 541.966
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 22.574 0 110.396 48.788 0 -185.157 0 0 0 0 0 -3.399 -3.399
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.399 0 0 0 0 0 -3.399 -3.399
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 22.574 0 110.396 48.788 0 -181.758 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(II-K) 2.787.322 0 22.933 0 122.861 0 351.949 122.779 541.966 0 -30.529 0 0 -7.217 0 3.912.064 3.912.064
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.787.322 0 22.933 0 122.861 0 351.949 122.779 0 541.966 -30.529 0 0 -7.217 0 3.912.064 3.912.064
Yeni Bakiye
2.787.322 0 22.933 0 122.861 0 351.949 122.779 0 541.966 -30.529 0 0 -7.217 0 3.912.064 3.912.064
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.946 0 0 0 0 19.946 19.946
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.635 0 2.635 2.635
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.635 0 2.635 2.635
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -136.532 0 136.532 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
310.000 0 0 0 0 0 0 -51.667 0 -258.333 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
310.000 0 0 0 0 0 0 -51.667 0 -258.333 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -13.194 0 0 0 0 0 0 0 -13.194 -13.194
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 673.991 0 0 0 0 0 0 673.991 673.991
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 27.528 0 336.679 51.667 0 -420.165 0 0 0 0 0 -4.291 -4.291
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.291 0 0 0 0 0 -4.291 -4.291
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 27.528 0 336.679 51.667 0 -415.874 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(2-11) 3.097.322 0 22.933 0 150.389 0 688.628 -26.947 673.991 0 -10.583 0 0 -4.582 0 4.591.151 4.591.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(I-1) 625.022 8.307.834 8.932.856 695.627 7.607.425 8.303.052
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-2) 176.941 66.466 243.407 40.311 125.663 165.974
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
176.941 66.466 243.407 40.311 125.663 165.974
Devlet Borçlanma Senetleri
7.600 28.719 36.319 10.760 36.148 46.908
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
14.168 12.531 26.699 22.217 87.833 110.050
Diğer Menkul Değerler
155.173 25.216 180.389 7.334 1.682 9.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(I-3) 7.404 3.568.616 3.576.020 14.384 4.683.697 4.698.081
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-4) 2.088.123 2.339.942 4.428.065 1.832.753 1.760.173 3.592.926
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.325 38.172 48.497 10.325 43.160 53.485
Devlet Borçlanma Senetleri
2.048.171 2.055.277 4.103.448 1.821.991 1.500.041 3.322.032
Diğer Menkul Değerler
29.627 246.493 276.120 437 216.972 217.409
KREDİLER VE ALACAKLAR
(I-5) 29.860.983 6.180.316 36.041.299 23.266.913 5.145.528 28.412.441
Krediler ve Alacaklar
29.813.800 6.180.316 35.994.116 23.104.574 5.145.528 28.250.102
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
84.022 67.951 151.973 73.485 62.891 136.376
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
29.729.778 6.112.365 35.842.143 23.031.089 5.082.637 28.113.726
Takipteki Krediler
714.130 0 714.130 748.062 0 748.062
Özel Karşılıklar (-)
-666.947 0 -666.947 -585.723 0 -585.723
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(I-6) 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(I-8) 377.647 0 377.647 349.513 0 349.513
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
353.967 0 353.967 325.833 0 325.833
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(I-9) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
(I-10) 1.285.866 643.376 1.929.242 1.104.588 439.955 1.544.543
Finansal Kiralama Alacakları
1.473.207 771.045 2.244.252 1.241.824 503.366 1.745.190
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-187.341 -127.669 -315.010 -137.236 -63.411 -200.647
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 409.559 184 409.743 439.544 89 439.633
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 118.959 53 119.012 95.108 0 95.108
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
118.959 53 119.012 95.108 0 95.108
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.419 0 25.419 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(I-15) 138.710 0 138.710 118.112 0 118.112
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
138.710 0 138.710 118.112 0 118.112
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
117.006 0 117.006 47.975 0 47.975
Satış Amaçlı
117.006 0 117.006 47.975 0 47.975
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I-17) 183.231 581.438 764.669 254.825 434.772 689.597
AKTİF TOPLAMI
35.434.870 21.688.225 57.123.095 28.279.653 20.197.302 48.476.955
PASİF KALEMLER

TOPLANAN FONLAR
(2-1) 19.955.412 19.901.988 39.857.400 17.943.622 13.958.141 31.901.763
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
393.595 118.292 511.887 97.013 188.483 285.496
Diğer
19.561.817 19.783.696 39.345.513 17.846.609 13.769.658 31.616.267
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2-2) 21.446 59.251 80.697 40.580 79.147 119.727
ALINAN KREDİLER
(2-3) 1.258.301 7.773.208 9.031.509 647.994 7.388.827 8.036.821
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
750.524 0 750.524 1.219.873 0 1.219.873
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
(2-4) 171.509 26.610 198.119 133.001 24.963 157.964
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(II-4) 318.674 16.177 334.851 375.840 23.611 399.451
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
(2-5) 0 0 0 0 226 226
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 265 265
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 -39 -39
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2-6) 0 70.795 70.795 0 137.829 137.829
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 70.795 70.795 0 137.829 137.829
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(2-7) 642.554 148.886 791.440 455.533 126.207 581.740
Genel Karşılıklar
312.384 93.084 405.468 238.276 80.549 318.825
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
184.864 185 185.049 129.064 0 129.064
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
145.306 55.617 200.923 88.193 45.658 133.851
VERGİ BORCU
(2-8) 56.271 0 56.271 27.851 0 27.851
Cari Vergi Borcu
56.271 0 56.271 27.851 0 27.851
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(2-9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(2-10) 0 1.360.338 1.360.338 0 1.981.646 1.981.646
ÖZKAYNAKLAR
(2-11) 4.578.542 12.609 4.591.151 3.942.411 -30.347 3.912.064
Ödenmiş Sermaye
3.097.322 0 3.097.322 2.787.322 0 2.787.322
Sermaye Yedekleri
-31.788 12.609 -19.179 1.781 -30.347 -28.566
Hisse Senedi İhraç Primleri
22.933 0 22.933 22.933 0 22.933
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-23.192 12.609 -10.583 -182 -30.347 -30.529
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-4.582 0 -4.582 -7.217 0 -7.217
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-26.947 0 -26.947 -13.753 0 -13.753
Kar Yedekleri
839.017 0 839.017 611.342 0 611.342
Yasal Yedekler
150.389 0 150.389 122.861 0 122.861
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
688.628 0 688.628 351.949 0 351.949
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 136.532 0 136.532
Kar veya Zarar
673.991 0 673.991 541.966 0 541.966
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
673.991 0 673.991 541.966 0 541.966
Azınlık Payları
(2-12) 0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
27.753.233 29.369.862 57.123.095 24.786.705 23.690.250 48.476.955


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(4-1) 3.850.986 3.110.435
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.328.659 2.740.109
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
50.595 25.600
Bankalardan Alınan Gelirler
30.204 14.552
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
280.500 197.440
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
8.771 5.045
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
271.729 192.395
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
140.419 110.258
Diğer Kar Payı Gelirleri
20.609 22.476
KAR PAYI GİDERLERİ
(4-2) -1.716.773 -1.440.566
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(4-4) -1.170.984 -915.407
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(4-2) -516.479 -443.628
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-29.270 -74.154
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-40 -7.377
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ
2.134.213 1.669.869
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
241.002 152.970
Alınan Ücret ve Komisyonlar
394.918 311.783
Gayri Nakdi Kredilerden
106.498 87.833
Diğer
(4-6) 288.420 223.950
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-153.916 -158.813
Gayri Nakdi Kredilere
-17 -314
Diğer
(4-6) -153.899 -158.499
TEMETTÜ GELİRLERİ
(4-3) 0 509
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4-5) 246.884 275.772
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.960 7.871
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-398.234 155.429
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
638.158 112.472
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4-6) 230.217 192.872
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
2.852.316 2.291.992
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(4-7) -783.703 -511.661
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(4-8) -1.219.680 -1.117.119
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
848.933 663.212
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(4-9) 848.933 663.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(4-10) -174.942 -121.246
Cari Vergi Karşılığı
-197.638 -124.960
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
22.696 3.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
673.991 541.966
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(4-10) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(4-12) 673.991 541.966
Grubun Karı (Zararı)
673.991 541.966
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
54.025.598 19.041.939 73.067.537 45.504.238 19.739.186 65.243.424
GARANTİ VE KEFALETLER
(3-1) 6.501.080 4.567.075 11.068.155 5.177.182 4.711.605 9.888.787
Teminat Mektupları
6.342.565 3.223.573 9.566.138 5.026.495 3.088.349 8.114.844
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
214.018 0 214.018 163.646 0 163.646
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
424.035 186.480 610.515 451.059 220.807 671.866
Diğer Teminat Mektupları
5.704.512 3.037.093 8.741.605 4.411.790 2.867.542 7.279.332
Banka Kredileri
2.549 53.409 55.958 2.071 49.973 52.044
İthalat Kabul Kredileri
2.549 53.409 55.958 2.071 49.973 52.044
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.143 930.957 932.100 188 1.019.598 1.019.786
Belgeli Akreditifler
78 358.591 358.669 78 302.149 302.227
Diğer Akreditifler
1.065 572.366 573.431 110 717.449 717.559
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 27.919 27.919 0 25.642 25.642
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
154.823 331.217 486.040 148.428 528.043 676.471
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(3-1) 45.832.293 948.078 46.780.371 34.594.651 711.955 35.306.606
Cayılamaz Taahhütler
3.306.919 948.078 4.254.997 2.569.656 711.955 3.281.611
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
217.951 948.078 1.166.029 316.785 710.168 1.026.953
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
368.519 0 368.519 151.838 0 151.838
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.345.239 0 1.345.239 1.178.750 0 1.178.750
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
99 0 99 99 0 99
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.357.354 0 1.357.354 904.427 0 904.427
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 0 17.757 17.757 1.787 19.544
Cayılabilir Taahhütler
42.525.374 0 42.525.374 32.024.995 0 32.024.995
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
42.525.374 0 42.525.374 32.024.995 0 32.024.995
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(3-2) 1.692.225 13.526.786 15.219.011 5.732.405 14.315.626 20.048.031
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.565.503 1.565.503 0 1.391.124 1.391.124
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.565.503 1.565.503 0 1.391.124 1.391.124
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.692.225 11.961.283 13.653.508 5.732.405 12.924.502 18.656.907
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
737.140 1.699.381 2.436.521 1.499.492 1.909.112 3.408.604
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
388.590 831.098 1.219.688 712.215 995.591 1.707.806
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
348.550 868.283 1.216.833 787.277 913.521 1.700.798
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
955.085 10.261.902 11.216.987 4.232.913 11.015.390 15.248.303
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
264.937.891 106.948.648 371.886.539 205.775.245 106.164.950 311.940.195
EMANET KIYMETLER
9.232.412 3.224.354 12.456.766 7.081.056 2.528.760 9.609.816
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 20.794 0 20.794
Emanete Alınan Menkul Değerler
965.091 73.865 1.038.956 738.025 58.268 796.293
Tahsile Alınan Çekler
6.397.936 624.523 7.022.459 5.292.095 539.190 5.831.285
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.869.385 190.069 2.059.454 1.030.142 144.880 1.175.022
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.335.897 2.335.897 0 1.786.422 1.786.422
REHİNLİ KIYMETLER
255.693.840 103.679.813 359.373.653 198.682.550 103.595.106 302.277.656
Menkul Kıymetler
195.245 73.046 268.291 222.995 63.991 286.986
Teminat Senetleri
101.701 1.527.824 1.629.525 101.921 1.421.085 1.523.006
Emtia
5.045.489 470.272 5.515.761 3.962.735 640.558 4.603.293
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
101.298.823 1.970.258 103.269.081 84.503.198 1.815.288 86.318.486
Diğer Rehinli Kıymetler
149.052.582 99.638.413 248.690.995 109.891.701 99.654.184 209.545.885
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 44.481 56.120 11.639 41.084 52.723
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
318.963.489 125.990.587 444.954.076 251.279.483 125.904.136 377.183.619


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
1.458.718 487.633
Alınan Kar Payları
3.816.222 3.002.920
Ödenen Kar Payları
-1.663.981 -1.389.395
Alınan Temettüler
0 509
Alınan Ücret ve Komisyonlar
396.315 312.372
Elde Edilen Diğer Kazançlar
379.884 -170.062
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
62.306 21.564
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-947.562 -822.902
Ödenen Vergiler
-222.002 -178.171
Diğer
-362.464 -289.202
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-2.094.816 1.697.854
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-160.784 -11.918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.025.350 -940.462
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-8.557.986 -3.300.792
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-199.960 -309.296
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-301.866 183.402
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
8.204.587 3.583.708
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
994.812 485.958
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.048.269 2.007.254
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-636.098 2.185.487
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-861.961 -1.413.772
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-123.536 -54.701
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
202.431 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-65.333 -47.465
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.998 10.531
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-2.279.516 -2.449.424
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.450.956 1.166.905
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-48.961 -39.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.331 -3.399
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-4.291 -3.399
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-40 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-d) -15.217 140.046
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.517.607 908.362
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 5.595.655 4.687.293
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 4.078.048 5.595.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659758


BIST
13 Şubat 2018 10:01
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın