FİNANS

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 21.500.000 -901.822 8.350.512 17.572.425 4.896.477 -178.616 3.705.042 54.944.018 54.944.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.011.547 1.693.495 -3.705.042 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.577.780 -4.220.836 -1.643.056 -1.643.056
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-756.432 1.284.529 528.097 528.097
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
10.750.000 -8.350.512 2.399.488 2.399.488
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-450.847 -450.847 -450.847
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 32.250.000 0 19.198.185 4.559.516 4.092.659 1.284.529 61.384.888 61.384.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.696.801 -4.386.717
Dönem Karı (Zararı)
1.284.529 4.220.836
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.900.400 1.429.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 2.791.084 1.371.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 276.648 53.983
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -167.332 3.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.511.872 -10.036.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.893.636 -7.047.347
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.112.198 278.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.985.320 -2.758.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 329.619 67.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 415.495 -577.081
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.696.801 -4.386.717
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15,16 -11.407.777 -5.550.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 -11.407.777 -5.169.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 0 -381.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
844.058 757.948
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.350.512
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -16.337 -89.085
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 1.311.241 -539.320
Ödenen Temettüler
22 -164.485 -3.490.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.064.151 4.876.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.866.918 -9.179.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.866.918 -9.179.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.424.414 18.603.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.557.496 9.424.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.557.496 9.424.414
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 17.168.176 20.061.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 5.307.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.168.176 14.754.785
Diğer Alacaklar
10 2.118 24.727
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.118 24.727
Stoklar
12 10.905.396 6.793.198
Peşin Ödenmiş Giderler
13 305.334 742.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 300.416 455.739
Diğer Dönen Varlıklar
21 607.642 348.267
ARA TOPLAM
36.846.578 37.850.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.846.578 37.850.935
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 57.233.256 48.751.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 145.828 11.147
Peşin Ödenmiş Giderler
13 868 2.300
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 603.260 456.603
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.983.212 49.221.294
TOPLAM VARLIKLAR
94.829.790 87.072.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.618 47.955
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.056.208 3.863.327
Ticari Borçlar
9 9.837.471 4.852.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.669.198 263.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.168.273 4.588.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 285.644 227.581
Diğer Borçlar
10 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler
11 436.141 436.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 226.870 290.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 359.484 395.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
50.675 48.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
308.809 347.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 673.285 343.666
ARA TOPLAM
15.906.721 10.456.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.906.721 10.456.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 15.237.270 14.118.911
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 226.766 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 226.766 0
Ertelenmiş Gelirler
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 937.196 787.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
787.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.136.949 1.157.622
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.538.181 16.064.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.444.902 26.521.022
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.384.888 60.551.207
Ödenmiş Sermaye
32.250.000 21.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.350.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.198.184 19.649.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.198.184 19.649.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.559.516 6.794.519
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.092.659 36.308
Net Dönem Karı veya Zararı
1.284.529 4.220.836
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.384.888 60.551.207
TOPLAM KAYNAKLAR
94.829.790 87.072.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 54.671.468 41.647.511
Satışların Maliyeti
23 -49.079.584 -35.263.294
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.591.884 6.384.217
BRÜT KAR (ZARAR)
5.591.884 6.384.217
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.750.862 -2.035.505
Pazarlama Giderleri
24 -2.215.124 -1.515.823
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -1.868 -2.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.291.411 3.087.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.443.472 -1.530.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.471.969 4.387.690
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.471.969 4.387.690
Finansman Giderleri
27 -107.228 -105.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 1.364.741 4.282.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.212 -61.203
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -226.870 -290.761
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 146.658 229.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 1.284.529 4.220.836
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.284.529 4.220.836
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.284.529 4.220.836
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,11000000 0,55000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 -428.306 3.054.962
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-450.848 2.076.606
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
901.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.542 76.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.542 76.534
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-428.306 3.054.962
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
856.223 7.275.798
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
856.223 7.275.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662446


BIST
26 Şubat 2018 06:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın