FİNANS

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -15.896 59.426 -20.436.710 953.323 13.236.531 37.156 13.273.687
Transferler
953.323 -953.323 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.354 -1.033.402 -1.040.756 -213 -1.040.969
Dönem Karı (Zararı)
-1.033.402 -1.033.402 -213 -1.033.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.354 0 -7.354 0 -7.354
Dönem Sonu Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -23.250 59.426 -19.483.387 -1.033.402 12.195.775 36.943 12.232.718
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -23.250 59.426 -19.483.387 -1.033.402 12.195.775 36.943 12.232.718
Transferler
-1.033.402 1.033.402 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.4.2-20.7 12.704 421.335 434.039 123 434.162
Dönem Karı (Zararı)
0 421.335 421.335 123 421.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.704 0 12.704 0 12.704
Dönem Sonu Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.366.195 -1.374.886
Dönem Karı (Zararı)
421.458 -1.033.615
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
421.458 -1.033.615
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
297.787 72.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.2-22.1 143.070 142.077
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-51.950 64.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-22.1 -51.950 64.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.109 35.554
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24.2 49.854 113.144
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.1 -38.745 -77.590
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 195.558 -169.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
646.950 -413.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.190.337 -1.916.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.610 -34.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.145.727 -1.881.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-12-13-29 -1.395.928 196.909
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-208.221 -128.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.187.707 325.411
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 487.776 581.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 592.786 141.271
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
592.786 147.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 -228.021 582.535
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.034 -1.041.383
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-221.987 1.623.918
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.366.195 -1.374.886
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.975 -86.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.975 -86.777
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.975 -86.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.323.183 1.187.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -1.323.183 1.187.592
Kredilerden Nakit Girişleri
-56.883 295.524
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-1.266.300 892.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.037 -274.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.037 -274.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 150.738 424.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 162.775 150.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 162.775 150.738
Finansal Yatırımlar
8.1 23.357 21.125
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
23.357 21.125
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
23.357 21.125
Ticari Alacaklar
7 2.358.183 3.598.374
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 4.300 48.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.353.883 3.549.464
Diğer Alacaklar
10 3.639.236 2.840.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 336.723 128.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.302.513 2.711.730
Stoklar
11 2.342.593 2.830.369
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.518.947 3.998.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.518.947 3.998.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 5.493
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.287.591 1.216.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.287.591 1.216.757
ARA TOPLAM
14.332.682 14.661.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.332.682 14.661.759
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 31.387 22.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.387 22.312
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.070.000 2.070.000
Maddi Duran Varlıklar
15 4.131.905 4.244.000
Arazi ve Arsalar
920.000 920.000
Binalar
2.961.128 3.067.478
Tesis, Makine ve Cihazlar
149.630 156.845
Taşıtlar
12.970 9.223
Mobilya ve Demirbaşlar
81.998 84.275
Özel Maliyetler
6.179 6.179
Peşin Ödenmiş Giderler
12 50 50
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50 50
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 74.981 109.166
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.308.323 6.445.528
TOPLAM VARLIKLAR
20.641.005 21.107.287
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 592.060 1.650.487
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
592.060 1.650.487
Banka Kredileri
501.342 293.469
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
90.718 1.357.018
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 936.105 768.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
936.105 768.335
Banka Kredileri
936.105 768.335
Ticari Borçlar
7 1.486.104 932.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.486.104 932.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 142.600 22.951
Diğer Borçlar
10 1.173.659 617.751
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
100 6.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.173.559 611.617
Ertelenmiş Gelirler
12 26.531 980.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26.531 980.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 9.935 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.028.597 721.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.028.597 721.379
ARA TOPLAM
5.395.591 5.693.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.395.591 5.693.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.496.951 1.929.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.496.951 1.929.477
Banka Kredileri
1.496.951 1.929.477
Diğer Borçlar
10 470.778 693.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
470.778 693.612
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 163.773 262.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 93.157 157.811
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
70.616 105.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 447.032 295.594
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.578.534 3.181.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.974.125 8.874.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.629.814 12.195.775
Ödenmiş Sermaye
20.1 21.317.786 21.317.786
Sermaye Düzeltme Farkları
20.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.3 572.773 572.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.928.251 1.915.547
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.928.251 1.915.547
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.4.1 1.938.797 1.938.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.4.2 -10.546 -23.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.6 -20.516.789 -19.483.387
Net Dönem Karı veya Zararı
421.335 -1.033.402
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.7 37.066 36.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.666.880 12.232.718
TOPLAM KAYNAKLAR
20.641.005 21.107.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.1 13.744.584 9.474.531
Satışların Maliyeti
21.2 -10.811.048 -9.541.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.933.536 -67.044
BRÜT KAR (ZARAR)
2.933.536 -67.044
Genel Yönetim Giderleri
22.1 -1.002.827 -718.460
Pazarlama Giderleri
22.2 -549.159 -358.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1 1.452.301 943.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2 -914.516 -385.665
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.919.335 -585.995
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.1 0 193.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.919.335 -392.269
Finansman Gelirleri
26.1 76.707 72.568
Finansman Giderleri
26.2 -1.377.707 -779.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
618.335 -1.099.685
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-196.877 66.070
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -11.254 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -185.623 66.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
421.458 -1.033.615
DÖNEM KARI (ZARARI)
421.458 -1.033.615
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.7 123 -213
Ana Ortaklık Payları
28 421.335 -1.033.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.704 -7.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.4.2 12.704 -7.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.704 -7.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
434.162 -1.040.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.7 123 -213
Ana Ortaklık Payları
434.039 -1.040.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667780


BIST
19 Mart 2018 11:03
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın