FİNANS

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

-37.050.360 -28.054.474 -20.342.916 -13.623.682
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.575.980 -1.205.529 -808.155 -631.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 30.974.300 12.548.848 10.738.612 1.692.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -65.163.488 -10.326.164 -33.590.947 3.656.845
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.516.613 2.629.547 -2.086.756 4.254.083
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 288.974 4.742 233.627 4.683
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -144.883 0 -144.883
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.805.587 2.489.406 -1.853.129 4.113.883
Finansman Gelirleri
22 33.604.977 18.804.728 18.541.219 5.367.094
Finansman Giderleri
23 -71.289.915 -47.536.257 -38.844.563 -16.216.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.879.351 -26.242.123 -22.156.473 -6.736.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.443.683 7.203.907 6.836.173 2.245.914
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -46.646 -90.778 -45.632 -32.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.490.329 7.294.685 6.881.805 2.278.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.435.668 -19.038.216 -15.320.300 -4.490.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.435.668 -19.038.216 -15.320.300 -4.490.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -31.435.668 -19.038.216 -15.320.300 -4.490.101
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 25 -0,37420000 -0,22660000 -0,18240000 -0,05350000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 262.464.571
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
58.580.293 -56.752.454 -1.404.125 -46.760.361 46.336.647 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -19.038.216 -22.361.450 -22.361.450
Dönem Karı (Zararı)
-19.038.216 -19.038.216 -19.038.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -3.323.234 -3.323.234
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -19.038.216 240.103.121 0 240.103.121
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 0 628.126.018
Transferler
0 0 46.371 -48.434.735 83.018.476 36.340.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 16.820.203 11.811.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.370.374 1.855.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.370.374 1.855.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.496.650 9.442.593
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -6.730.241 -4.890.094
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 18.226.891 14.332.687
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.596.467 18.265.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.443.683 -7.203.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-288.974 140.141
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -288.974 140.141
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.467.439 2.028.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.368.746 -26.264.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-15 48.594
Stoklardaki Azalışl -43.668.92 -71.882.330
Tic 9-21 anan Nakit Çıkışları
87.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çı 818.303.047


Diğer Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
.726.914 11 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 73.385.919 63.542.418
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.313.395 13.733
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
641.585.985 635.180.946
TOPLAM VARLIKLAR
1.607.503.016 1.453.483.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 345.538.779 243.575.134
Ticari Borçlar
382.096.587 296.879.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 254.842.045 209.917.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 127.254.542 86.961.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 4.444.565 4.531.279
Diğer Borçlar
33.126.157 28.911.679
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 33.117.048 28.902.570
Türev Araçlar
28 77.937 0
Ertelenmiş Gelirler
15 628.521 2.773.879
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 46.646 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.082.618 18.427.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.376.897 3.107.996
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 18.705.721 15.319.380
ARA TOPLAM
787.041.810 595.098.693
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
787.041.810 595.098.693
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 182.730.000 189.175.667
Ertelenmiş Gelirler
15 686.966 642.247
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.851.754 19.448.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 21.851.754 19.448.903
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 18.502.136 20.992.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.770.856 230.259.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.010.812.666 825.357.975
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 596.690.350 628.126.018
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
412.086.655 412.086.655
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 412.086.655 412.086.655
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 162.222.000 162.175.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -60.332.063 -11.897.328
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -31.435.668 -48.388.364
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16 596.690.350 628.126.018
TOPLAM KAYNAKLAR
1.607.503.016 1.453.483.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702884


BIST
11 Ağustos 2018
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın