FİNANS

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.805.085 2.299.146 0 8.317
Satışların Maliyeti
17 -14.983.946 -1.779.358 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.178.861 519.788 0 8.317
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.178.861 519.788 0 8.317
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.079.991 -1.650.894 -636.208 -341.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 522.399 1.325.490 230.732 -171.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.077.029 -13.020.128 -195.585 -206.676
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.813.482 -12.825.744 -601.061 -711.526
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.813.482 -12.825.744 -601.061 -711.526
Finansman Giderleri
20 -2.139.056 -1.292.957 -794.578 -549.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.952.538 -14.118.701 -1.395.639 -1.261.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.038.474 2.525.497 162.226 187.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.038.474 2.525.497 162.226 187.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.914.064 -11.593.204 -1.233.413 -1.073.948
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.914.064 -11.593.204 -1.233.413 -1.073.948
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.914.064 -11.593.204 -1.233.413 -1.073.948
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/ (Zarar) 22 -0,03900000 -0,06500000 -0,00700000 -0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -3.259 1.132.269 -56.086.089 45.005.567 168.595.081 168.595.081
Transferler
45.005.567 -45.005.567 0 0 -11.593.204 -11.593.204 -11.593.204
Dönem Karı (Zararı)
0 -11.593.204 -11.593.204 -11.593.204
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -3.259 1.132.269 -11.080.522 -11.593.204 157.001.877 157.001.877
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -11.080.522 -12.135.557 156.445.381 156.445.381
Transferler
-12.135.557 12.135.557 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.914.064 -6.914.064 -6.914.064
Dönem Karı (Zararı)
-6.914.064 -6.914.064 -6.914.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -23.216.079 -6.914.064 149.531.317 149.531.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.872.475 4.310.814
Dönem Karı (Zararı)
-6.914.064 -11.593.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.876.191 9.722.668
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.947 1.804
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
129.647 -2.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 19.549 17.097
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 110.098 -20.018
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.400.071 484.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -174.565 -1.838
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.135.496 1.289.501
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 481.934 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -42.794 -803.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 11.764.969
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8,19 0 11.764.969
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.038.474 -2.525.497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.382.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.382.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.823.553 6.211.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-755.903 3.447.790
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-755.903 3.449.233
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
601.946 1.779.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.229.597 657.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
450.794 -32.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.680.391 689.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-131.017 -182.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
691.018 508.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
623.855 497.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
67.163 11.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.861.426 4.341.241
Alınan Faiz
174.565 1.905
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-159.829 -32.332
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.785 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.750.000 -11.807.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.092
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -3.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.750.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -11.804.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.523.368 7.322.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.750.000 8.550.000
Kredilerden Nakit Girişleri
14.750.000 8.550.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.320.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.320.000 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
700.000 0
Ödenen Faiz
-1.606.632 -1.227.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.893 -174.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.893 -174.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.581 211.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 445.474 36.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.914.064 -11.593.204 -1.233.413 -1.073.948
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.914.064 -11.593.204 -1.233.413 -1.073.948
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.914.064 -11.593.204 -1.233.413 -1.073.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 446.268 44.581
Ticari Alacaklar
993.275 48.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 993.275 48.046
Diğer Alacaklar
192.960 31.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 192.960 31.957
Stoklar
7 2.528.432 3.130.378
Peşin Ödenmiş Giderler
14 31.729 17.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 25.785 231
Diğer Dönen Varlıklar
13 323.136 547.967
ARA TOPLAM
4.541.585 3.820.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.541.585 3.820.809
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 180.654.739 195.036.739
Maddi Duran Varlıklar
9 5.986 8.933
Diğer Duran Varlıklar
13 2.324.102 2.897.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.984.827 197.943.650
TOPLAM VARLIKLAR
187.526.412 201.764.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 19.131.368 13.471.710
Ticari Borçlar
811.470 11.662.601
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 463.308 12.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 348.162 11.650.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 23.739 154.756
Diğer Borçlar
520.196 434.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 520.196 434.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
384.666 352.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 37.460 104.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 347.206 248.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.543 25.415
ARA TOPLAM
20.877.982 26.100.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.877.982 26.100.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
112.843 175.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 112.843 175.375
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 17.004.270 19.042.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.117.113 19.218.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.995.095 45.319.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.531.317 156.445.381
Ödenmiş Sermaye
16 178.354.952 178.354.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 191.641 191.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.402 -17.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.402 -17.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -17.402 -17.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-23.216.079 -11.080.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.914.064 -12.135.557
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.531.317 156.445.381
TOPLAM KAYNAKLAR
187.526.412 201.764.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716023


BIST
26 Ekim 2018 07:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın