FİNANS

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.261.185 155.384.797 -56.685.745 995.452.513 0 995.452.513
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
0 -56.685.745 56.685.745 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -242.615.040 -242.615.040 0 -242.615.040
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
84.138.180 -109.647.409 0 86.147.345 0 86.147.345
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 7.397.851 0 7.397.851
Dönem Sonu Bakiyeler
119.399.365 -10.948.357 -242.615.040 846.382.669 0 846.382.669
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 0 119.399.365 -10.948.357 -242.615.040 846.382.669 0 846.382.669
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -242.615.040 242.615.040 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -757.221 0 0 0 -196.167.747 -196.924.968 0 -196.924.968
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 -39.673.057 -417.611.352 0 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -184.090.976 0 -184.090.976
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 0 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 0 349.740.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.162.946 -48.003.741
Dönem Karı (Zararı)
-196.167.747 -242.615.040
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-196.167.747 -242.615.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-548.171.322 325.219.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.604.434 2.210.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-95.310.565 2.530.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-95.310.565 525.931
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.004.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.527.827 24.372.799
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
426.320.446 129.785.270
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-671.203.943 -1.994.679
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-641.273.191 -1.994.679
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-29.930.752 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 123.896
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-257.109.521 8.583.106
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 159.608.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
615.713.130 -130.309.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.407.394 -109.103.744
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4 236.814.516 310.807.121
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-71.858.450 -15.794.178
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.104.138 -54.375.961
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
395.236.284 -242.440.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.824.036 -19.402.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-128.625.939 -47.705.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-537.007 -298.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-540.271.273 52.552.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.980.150 1.340.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.751.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-528.615.814 276.275
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 54.687.584
Alınan Temettüler
2.324.691 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
640.415.413 11.949.178
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.172.903.305 267.759.373
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.228.209 -248.771.986
Ödenen Temettüler
-40.000.000
Ödenen Faiz
-43.527.827 -17.414.242
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
268.144 10.376.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.018.806 16.498.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.018.806 16.498.295
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.020.205 20.521.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.001.399 37.020.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.001.399 37.020.205
Ticari Alacaklar
6,28 766.674.682 542.667.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 590.623.817 243.031.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 176.050.865 299.636.138
Diğer Alacaklar
7 19.934.370 46.344.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.934.370 46.344.111
Stoklar
9 1.520.174.989 1.474.300.212
Peşin Ödenmiş Giderler
15 202.162.831 130.304.381
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 202.162.831 130.304.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.224 1.479.027
Diğer Dönen Varlıklar
16 121.859.857 120.211.544
ARA TOPLAM
2.638.849.352 2.352.327.415
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.638.849.352 2.352.327.415
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.496.193 72.492.885
Ticari Alacaklar
6,28 57.586.681 269.186.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 53.297.454 266.890.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.289.227 2.295.265
Diğer Alacaklar
7,28 982.319 25.530.790
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,28 0 24.729.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 982.319 801.373
Stoklar
9 883.649.719 1.166.339.012
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12.635.020 16.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.291.181.712 121.292.707
Maddi Duran Varlıklar
11 22.313.433 14.798.387
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 943.399 82.730
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.348.171 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
16 15.230.000 13.650.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.359.366.647 1.701.721.070
TOPLAM VARLIKLAR
4.998.215.999 4.054.048.485
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.123.649.408 765.463.069
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.094.605 18.910.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.012.554.803 746.552.405
Ticari Borçlar
6,28 141.967.185 138.863.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,28 6.312.940 811.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 135.654.245 138.051.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.664.955 1.441.143
Diğer Borçlar
7,28 32.944.913 18.259.741
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,28 32.881.050 60.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 63.863 18.199.524
Türev Araçlar
8 3.544.958 29.450.359
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 3.544.958 29.450.359
Ertelenmiş Gelirler
17 67.467.971 977.343
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.657.131 98.342.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.657.131 98.342.358
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 2.428.792 5.436.871
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 2.428.792 5.436.871
ARA TOPLAM
1.378.325.313 1.058.233.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.378.325.313 1.058.233.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.130.265.153 1.338.187.806
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 195.485.995 2.586.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.934.779.158 1.335.601.659
Diğer Borçlar
7,28 35.302.494 25.717.058
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 35.302.494 25.717.058
Türev Araçlar
8 2.512.940 6.538.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 2.512.940 6.538.291
Ertelenmiş Gelirler
17 1.100.807.335 772.061.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.262.342 6.927.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.262.342 6.927.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.270.150.264 2.149.431.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.648.475.577 3.207.665.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
349.740.422 846.382.669
Ödenmiş Sermaye
18 873.193.432 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 252.561.921
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 0
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -5.664.156
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.136.836 -379.615
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.136.836 -379.615
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.136.836 -379.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 119.399.365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-283.019.404 -10.948.357
Net Dönem Karı veya Zararı
-196.167.747 -242.615.040
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
349.740.422 846.382.669
TOPLAM KAYNAKLAR
4.998.215.999 4.054.048.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 398.573.820 904.279.440
Satışların Maliyeti
19 -317.982.762 -732.087.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.591.058 172.191.768
BRÜT KAR (ZARAR)
80.591.058 172.191.768
Genel Yönetim Giderleri
20 -59.375.632 -65.621.468
Pazarlama Giderleri
20 -74.800.713 -73.373.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10-22 922.794.757 223.723.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -36.245.670 -23.775.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
832.963.800 233.144.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.699.691 1.533.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -12.296.995
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -123.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
835.663.491 222.257.273
Finansman Gelirleri
24 30.198.896 10.219.326
Finansman Giderleri
25 -1.062.030.134 -475.091.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-196.167.747 -242.615.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-196.167.747 -242.615.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
-196.167.747 -242.615.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-196.167.747 -242.615.040
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,22470000 -0,40440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-757.221 374.889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-757.221 374.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-757.221 374.889
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.397.851
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.397.851
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 7.397.851
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-757.221 7.772.740
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-196.924.968 -234.842.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-196.924.968 -234.842.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747292


BIST
12 Mart 2019
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın