FİNANS

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 -1.849 835.398 4.215.815 91.059 38.527.783 38.527.783
Transferler
91.059 -91.059 0
Dönem Karı (Zararı)
322.518 322.518 322.518
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.381 -2.381 -2.381
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 -4.230 835.398 4.306.874 322.518 38.847.920 38.847.920
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.786.582 -29.775 889.207 5.879.184 390.277 42.342.107 42.342.107
Transferler
390.277 -390.277
Dönem Karı (Zararı)
-599.812 -599.812 -599.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.627 -106.627 -106.627
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.786.582 -136.402 889.207 6.269.461 -599.812 41.635.668 41.635.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.746.080 3.902.894
Dönem Karı (Zararı)
-599.812 322.518
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 -599.812 322.518
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
383.478 -13.852
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 189.046 168.484
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -159.490
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 -159.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
164.208 -174.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 10.82 10 153.388 -169.700
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.285 60.297
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 123 305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 92.162 59.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-62.061 91.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.529.746 3.597.095
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.713.039 4.631.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.450.189 246.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 737.150 4.384.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
94.493 -99.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-26 94.493 -99.915
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 450.821 -175.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -144.703 -211.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.214 -486.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -49.214 -486.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 26.768 -101
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.156 7.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -42.156 7.368
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -146.826 -73.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.890 5.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26-34 -5.890 5.054
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.746.080 3.905.761
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.867
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.748 -623.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 171.574
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 171.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.748 -794.789
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -78.748 -654.789
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 0 -140.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.566.736 -3.459.093
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.805.822 -3.398.796
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.897.637 -3.361.500
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 -91.815 -37.296
Ödenen Faiz
32 -238.963 -59.992
Alınan Faiz
33 -123 -305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-258.092 -179.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-258.092 -179.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 329.447 289.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 71.355 109.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 71.355 329.447
Ticari Alacaklar
12.441.933 10.882.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 4.878.921 2.582.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.563.012 8.300.162
Diğer Alacaklar
107.038 107.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 107.038 107.015
Stoklar
13 8.101.753 8.552.574
Peşin Ödenmiş Giderler
660.454 515.751
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 660.454 515.751
Diğer Dönen Varlıklar
123.492 218.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 123.492 218.008
ARA TOPLAM
21.506.025 20.605.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.506.025 20.605.077
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.813 30.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.813 30.813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 22.307.721 22.249.999
Maddi Duran Varlıklar
1.988.942 2.084.179
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.563.555 1.641.480
Mobilya ve Demirbaşlar
18 244.846 248.122
Özel Maliyetler
18 180.541 194.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.340.786 2.413.570
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
19 2.340.786 2.412.179
Bilgisayar Yazılımları
19 0 1.391
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.668.262 26.778.561
TOPLAM VARLIKLAR
48.174.287 47.383.638
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.489.506 2.830.486
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.489.506 2.830.486
Banka Kredileri
8 4.447.637 2.696.802
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 41.869 133.684
Ticari Borçlar
761.732 810.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 761.732 810.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 113.525 86.757
Diğer Borçlar
95.900 138.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 95.900 138.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 18.386 165.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.211 15.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 9.211 15.102
ARA TOPLAM
5.488.260 4.046.559
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.488.260 4.046.559
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
206.662 59.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 206.662 59.140
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 843.697 935.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.050.359 994.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.538.619 5.041.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.635.668 42.342.107
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -573.368 -573.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.650.180 11.756.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 11.786.582 11.786.582
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-136.402 -29.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
889.207 889.207
Yasal Yedekler
27 885.445 885.445
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
27 3.762 3.762
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 6.269.461 5.879.184
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -599.812 390.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.635.668 42.342.107
TOPLAM KAYNAKLAR
48.174.287 47.383.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.806.422 1.366.014
Satışların Maliyeti
28 -1.597.321 -1.120.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
209.101 245.198
BRÜT KAR (ZARAR)
209.101 245.198
Genel Yönetim Giderleri
29 -230.925 -226.248
Pazarlama Giderleri
29 -57.116 -49.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.095.161 1.080.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.588.531 -736.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-572.310 313.067
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 123 159.796
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-572.187 472.863
Finansman Gelirleri
32 2.476 673
Finansman Giderleri
33 -92.162 -59.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-661.873 413.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
62.061 -91.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -2.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 62.061 -88.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-599.812 322.518
DÖNEM KARI (ZARARI)
-599.812 322.518
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-599.812 322.518
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
106.628 2.384
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
136.702 3.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.074 -669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.074 -669
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.628 2.384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-493.184 324.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-493.184 324.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758823


BIST
29 Nisan 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın