FİNANS

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 2.400.000 428 0 374 215.352 -30 0 0 7.847 -22.606 -13.879 0 441.740 629.396 0 3.658.622 52.719 3.711.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.087 0 0 -18.322 0 4.765 0 4.765
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.087 0 0 -18.322 0 4.765 0 4.765
Yeni Bakiye
0 2.400.000 428 0 374 215.352 -30 0 0 7.847 -22.606 9.208 0 441.740 611.074 0 3.663.387 52.719 3.716.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.842 -31.810 -2.584 0 0 0 158.428 125.876 -5.618 120.258
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63 -63
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -195.972 0 -109.504 0 -109.504
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.864 0 -109.864 0 -109.864
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -86.108 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 2.400.000 428 0 374 215.352 -30 0 0 9.689 -54.416 6.624 0 528.208 415.102 158.428 3.679.759 47.038 3.726.797
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 -58 670.756 4.145.454 38.622 4.184.076
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -4.940 0 1.805 -49.091 1.329 0 0 0 170.408 119.511 -1.226 118.285
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 419 0 506 -3.731 -3.225
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 2.800.000 524 0 374 261.494 -566 18.502 0 17.509 -211.149 8.120 0 1.226.535 -26.414 170.408 4.265.337 33.665 4.299.002


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 10.452.831 56.401.954 66.854.785 10.490.917 55.046.934 65.537.851
GARANTİ VE KEFALETLER
1 467.666 3.194.167 3.661.833 487.945 2.685.862 3.173.807
Teminat Mektupları
0 467.666 1.162.481 1.630.147 487.945 1.095.048 1.582.993
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 467.666 1.162.481 1.630.147 487.945 1.095.048 1.582.993
Banka Kredileri
0 0 66.240 66.240 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 66.240 66.240 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 1.965.446 1.965.446 0 1.590.814 1.590.814
Belgeli Akreditifler
0 0 1.965.446 1.965.446 0 1.590.814 1.590.814
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 1.781.290 2.475.714 4.257.004 1.204.053 2.621.343 3.825.396
Cayılamaz Taahhütler
0 1.566.925 471.421 2.038.346 967.278 358.418 1.325.696
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 151.624 162.744 314.368 29.356 67.684 97.040
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 400 102.287 102.687 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 1.414.901 206.390 1.621.291 937.522 193.329 1.130.851
Cayılabilir Taahhütler
0 214.365 2.004.293 2.218.658 236.775 2.262.925 2.499.700
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 214.365 2.004.293 2.218.658 236.775 2.262.925 2.499.700
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 8.203.875 50.732.073 58.935.948 8.798.919 49.739.729 58.538.648
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 19.206.642 19.206.642 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 19.206.642 19.206.642 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 8.203.875 31.525.431 39.729.306 8.798.919 31.711.600 40.510.519
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 1.431.912 1.370.250 2.802.162 1.819.934 1.981.015 3.800.949
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 794.184 622.452 1.416.636 974.149 964.311 1.938.460
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 637.728 747.798 1.385.526 845.785 1.016.704 1.862.489
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 4.800.642 27.902.294 32.702.936 4.415.005 27.012.656 31.427.661
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.259.150 6.405.402 7.664.552 982.222 6.479.239 7.461.461
Swap Para Satım İşlemleri
0 3.541.492 3.716.810 7.258.302 3.432.783 3.821.411 7.254.194
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 8.890.041 8.890.041 0 8.356.003 8.356.003
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 8.890.041 8.890.041 0 8.356.003 8.356.003
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 1.895.032 2.148.998 4.044.030 2.563.980 2.704.528 5.268.508
Para Alım Opsiyonları
0 947.516 1.074.499 2.022.015 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Para Satım Opsiyonları
0 947.516 1.074.499 2.022.015 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 71.362 65.930 137.292 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 65.930 65.930 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 71.362 0 71.362 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 4.927 37.959 42.886 0 13.401 13.401
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 72.220.855 389.183.032 461.403.887 70.908.800 361.697.865 432.606.665
EMANET KIYMETLER
0 3.221.316 426.630 3.647.946 1.476.393 268.838 1.745.231
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 2.577.540 426.630 3.004.170 1.425.034 268.019 1.693.053
Tahsile Alınan Çekler
0 248 0 248 130 0 130
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 100 0 100 0 819 819
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 643.428 0 643.428 51.229 0 51.229
REHİNLİ KIYMETLER
0 49.777.001 225.898.004 275.675.005 50.395.754 208.822.385 259.218.139
Menkul Kıymetler
0 471.248 13.140.460 13.611.708 484.248 12.637.631 13.121.879
Teminat Senetleri
0 80.770 3.413.301 3.494.071 72.835 3.180.176 3.253.011
Emtia
0 0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 3.104.926 58.288.299 61.393.225 3.232.731 56.825.467 60.058.198
Diğer Rehinli Kıymetler
0 46.120.057 151.055.944 197.176.001 46.605.940 136.179.111 182.785.051
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 19.222.538 162.858.398 182.080.936 19.036.653 152.606.642 171.643.295
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
0 82.673.686 445.584.986 528.258.672 81.399.717 416.744.799 498.144.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
0 153.714 32.308
Alınan Faizler
0 780.470 374.597
Ödenen Faizler
0 -308.859 -303.560
Alınan Temettüler
0 4.202 4.158
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 19.044 16.050
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 29.183 48.568
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 8.804 62
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
0 -61.323 -40.548
Ödenen Vergiler
0 -81.505 -42.481
Diğer
0 -236.302 -24.538
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
0 878.811 -992.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -109 -1.084
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 278.360 -465.928
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -185.111 -361.162
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 72.517 -59.984
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 713.154 -104.249
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
0 1.032.525 -960.099
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -171.404 -192.112
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -2.833 -461
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 2.177 20
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -208.570 -303.013
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 38.729 111.214
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer
0 -907 128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 -4.071 1.208.726
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0 1.318.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0 0
Temettü Ödemeleri
0 -134 -109.864
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 -3.937 0
Diğer
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 20.893 8.135
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
0 877.943 64.650
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 1.385.825 504.248
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 2.263.768 568.898


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 169.182 152.810
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -50.897 -49.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -4.940 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -4.940 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -45.957 -49.708
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 1.805 1.842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -63.222 -40.388
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 1.329 -2.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 14.131 -8.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 118.285 103.102


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.270.084 3.879.368 8.149.452 3.595.512 3.227.870 6.823.382
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.011.042 2.048.680 3.059.722 616.183 1.507.389 2.123.572
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 16.612 778.060 794.672 6.353 736.875 743.228
Bankalar
3 11.926 1.270.874 1.282.800 36.469 770.762 807.231
Para Piyasalarından Alacaklar
982.888 0 982.888 573.613 0 573.613
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-384 -254 -638 -252 -248 -500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 10.836 307.006 317.842 9.859 290.660 300.519
Devlet Borçlanma Senetleri
8 0 8 8 0 8
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.063 0 4.063 1 0 1
Diğer Finansal Varlıklar
6.765 307.006 313.771 9.850 290.660 300.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.395.143 1.259.436 3.654.579 2.212.256 1.207.814 3.420.070
Devlet Borçlanma Senetleri
2.179.277 1.218.365 3.397.642 2.008.419 1.165.034 3.173.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
50.939 39.971 90.910 52.251 41.778 94.029
Diğer Finansal Varlıklar
164.927 1.100 166.027 151.586 1.002 152.588
Türev Finansal Varlıklar
2 853.063 264.246 1.117.309 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
853.063 264.246 1.117.309 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.684.317 25.529.135 31.213.452 5.716.919 23.989.476 29.706.395
Krediler
5 4.045.242 25.480.260 29.525.502 4.083.334 23.851.985 27.935.319
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 135.201 135.201 0 133.929 133.929
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.744.076 444.845 2.188.921 1.735.521 419.420 2.154.941
Devlet Borçlanma Senetleri
1.744.076 444.845 2.188.921 1.735.521 419.420 2.154.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-105.001 -531.171 -636.172 -101.936 -415.858 -517.794
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 1 0 1 1 0 1
Satış Amaçlı
1 0 1 1 0 1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
430.579 0 430.579 435.915 0 435.915
İştirakler (Net)
7 424.210 0 424.210 429.546 0 429.546
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
423.154 0 423.154 428.490 0 428.490
Konsolide Edilmeyenler
1.056 0 1.056 1.056 0 1.056
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 4.609 0 4.609 4.609 0 4.609
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.609 0 4.609 4.609 0 4.609
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.760 0 1.760 1.760 0 1.760
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.760 0 1.760 1.760 0 1.760
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 292.331 0 292.331 292.651 0 292.651
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 5.223 0 5.223 4.872 0 4.872
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
4.218 0 4.218 3.867 0 3.867
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 247.999 0 247.999 247.793 0 247.793
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.723 0 2.723 3.575 0 3.575
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 8.396 0 8.396 3.844 0 3.844
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 136.269 643.812 780.081 99.968 651.044 751.012
VARLIKLAR TOPLAMI
11.077.922 30.052.315 41.130.237 10.401.050 27.868.390 38.269.440
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 271.389 25.009.915 25.281.304 127.007 23.692.663 23.819.670
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
788.852 226.121 1.014.973 264.820 137.458 402.278
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 7.478.528 7.478.528 0 6.949.189 6.949.189
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 7.478.528 7.478.528 0 6.949.189 6.949.189
FONLAR
3.072 19.563 22.635 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
3.072 19.563 22.635 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 410.751 321.109 731.860 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
410.751 321.109 731.860 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
358 0 358 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 259.564 12.166 271.730 250.984 10.292 261.276
Yeniden Yapılanma Karşılığı
3 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
16.846 0 16.846 15.054 0 15.054
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
242.718 12.166 254.884 235.930 10.292 246.222
CARİ VERGİ BORCU
8 62.632 0 62.632 94.104 0 94.104
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.645.500 1.645.500 0 1.549.774 1.549.774
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.645.500 1.645.500 0 1.549.774 1.549.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 154.375 167.340 321.715 137.603 46.601 184.204
ÖZKAYNAKLAR
4.397.575 -98.573 4.299.002 4.253.510 -69.434 4.184.076
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
898 0 898 890 0 890
Hisse Senedi İhraç Primleri
524 0 524 516 0 516
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
277.287 2.143 279.430 278.614 5.756 284.370
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-84.804 -100.716 -185.520 -64.373 -75.190 -139.563
Kar Yedekleri
1.226.535 0 1.226.535 529.059 0 529.059
Yasal Yedekler
306.633 0 306.633 272.773 0 272.773
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
841.341 0 841.341 177.725 0 177.725
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
143.994 0 143.994 670.698 0 670.698
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-26.414 0 -26.414 -58 0 -58
Dönem Net Kâr veya Zararı
170.408 0 170.408 670.756 0 670.756
Azınlık Payları
33.665 0 33.665 38.622 0 38.622
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.348.568 34.781.669 41.130.237 5.572.726 32.696.714 38.269.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 881.873 584.278
Kredilerden Alınan Faizler
567.265 416.305
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.225 2.013
Bankalardan Alınan Faizler
13.516 22.822
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
113.212 26.553
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
179.656 114.610
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
636 198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
107.313 71.495
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.707 42.917
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.765 1.042
Diğer Faiz Gelirleri
30 Nisan 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın