FİNANS

***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 21.908 -2.567 19.341 19.341 0 -237 -237 -237 8.704 3 -207.380 19.568 -187.812 -43.373 -43.373
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 19.568 -19.568 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5 5 248 248 248 -4.340 -4.340 -4.087 -4.087
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.908 0 -2.562 0 19.346 0 0 0 0 0 19.346 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8.704 0 3 0 -187.812 -4.340 -192.152 -47.460 0 -47.460
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -187.812 -64.609 -252.421 -103.078 0 -103.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.018 1.018 1.018 -52.230 -52.230 -51.212 -51.212
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 1.018 1.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.018 8.704 0 3 0 -252.421 -52.230 -304.651 -154.290 0 -154.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.122 -240.594
Dönem Karı (Zararı)
-52.230 -4.340
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-52.230 -4.340
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.226 3.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 33.783 8.052
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.830 -730
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 54 -120
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -223 2.921
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13 -3.661 -3.531
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
829 -3.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.482 -3.521
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.653 373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-37 -63
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -37 -63
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.018 69
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.018 69
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-13.231 -1.146
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -306 367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.800 -253.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.752 -7.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.226 -835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.978 -6.914
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -101.265 -62.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
160.366 -152.980
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.294 -2.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
162.660 -150.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.053 -30.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.443 -6.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.610 -23.217
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.796 -254.671
Ödenen Faiz
22 42.883 15.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-961 -961
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.596 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.870 -4.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.693 3.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.600 -8.512
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.213 -5.649
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.387 -2.863
Alınan Faiz
37 63
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.821 193.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.777 208.500
Kredilerden Nakit Girişleri
6 33.777 208.500
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.715 0
Ödenen Faiz
22 -22.883 -15.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.431 -51.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.431 -51.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.987 72.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 42.418 20.731


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 42.418 26.987
Ticari Alacaklar
7 60.965 65.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.990 1.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 57.975 64.011
Türev Araçlar
1.018 0
Stoklar
8 594.165 492.677
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.758 6.003
Diğer Dönen Varlıklar
17 16.865 1.127
ARA TOPLAM
723.189 592.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
723.189 592.569
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
556 581
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 8.929 8.929
Maddi Duran Varlıklar
12 89.763 89.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 25.901 26.999
Peşin Ödenmiş Giderler
9 222 265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54.730 41.498
Diğer Duran Varlıklar
11 383.921 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
564.022 167.856
TOPLAM VARLIKLAR
1.287.211 760.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 42.277 8.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.152 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 570 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.582 0
Ticari Borçlar
7 937.508 777.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.444 4.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 935.064 772.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 19.963 15.643
Diğer Borçlar
8 2.207 1.990
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.207 1.990
Türev Araçlar
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 13.111 12.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.493 22.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.390 7.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.103 15.352
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.017 16.745
ARA TOPLAM
1.087.728 855.233
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.087.728 855.233
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.730 8.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.730 8.270
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
345.043 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4 4.142 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
340.901 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.773 8.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.441.501 863.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-154.290 -103.078
Ödenmiş Sermaye
110.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.008 24.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.008 24.008
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.209 27.209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.201 -3.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.018 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.018 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-252.421 -187.812
Net Dönem Karı veya Zararı
-52.230 -64.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-154.290 -103.078
TOPLAM KAYNAKLAR
1.287.211 760.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 840.682 806.511
Satışların Maliyeti
18 -698.944 -661.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.738 145.086
BRÜT KAR (ZARAR)
141.738 145.086
Genel Yönetim Giderleri
19 -15.168 -14.494
Pazarlama Giderleri
19 -115.063 -107.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.962 4.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -43.336 -17.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.867 9.736
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 608 63
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -265 -367
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-54 120
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.578 9.552
Finansman Giderleri
22 -42.883 -15.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-65.461 -5.486
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.231 1.146
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.231 1.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.230 -4.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.230 -4.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-52.230 -4.340
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] -0,00470000 -0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] -0,00470000 -0,00040000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 5
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -1
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.018 248
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.018 315
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.018 315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -67
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.018 253
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.212 -4.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-51.212 -4.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759810


BIST
30 Nisan 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın