FİNANS

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor


***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.542 771.401
Dönem Karı (Zararı)
-3.768.432 -3.338.093
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.768.432 -3.338.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.085.641 1.920.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.283.482 1.308.091
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.724 13.693
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.724 13.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
210.616 -17.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
92.187 -118.599
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
118.429 101.273
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-13.372 -6.852
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
730.678 695.353
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -25.361 -26.430
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 756.039 721.783
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-98.277 -96.784
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.000 24.916
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-25.000 24.916
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.210 -616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.878.502 2.267.406
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.967.082 -2.017.353
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.879 -25.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.916.203 -1.991.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-674.010 -17.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-674.010 -17.917
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.142 -.211 -200.316
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.812 616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.023 -199.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.375.908 1.225.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.442.931 1.025.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 143.896.128 -892.651 143.003.477 143.003.477 85.784 85.784 85.784 123.920 -17.177.400 -4.894.736 -22.072.136 145.933.854 145.933.854
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-541.854 -541.854 -541.854 -4.352.882 4.894.736 541.854 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.142 -110.142 -110.142 0 0 0 -3.338.093 -3.338.093 -3.448.235 -3.448.235
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -3.338.093 -3.338.093 -3.338.093 -3.338.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.142 -110.142 -110.142 0 0 -110.142 -110.142
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 143.354.274 -1.002.793 142.351.481 142.351.481 85.784 85.784 85.784 123.920 -21.530.282 -3.338.093 -24.868.375 142.485.619 142.485.619
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 90.036 140.895.602 140.895.602 0 0 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-516.240 -516.240 -516.240 1.008.847 -492.607 516.240 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.822 -48.822 -48.822 0 0 0 -3.768.432 -3.768.432 -3.817.254 -3.817.254
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -3.768.432 -3.768.432 -3.768.432 -3.768.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.822 -48.822 -48.822 0 0 -48.822 -48.822
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 141.285.059 -1.044.555 90.036 140.330.540 140.330.540 0 0 0 123.920 -18.968.460 -3.768.432 -22.736.892 142.510.377 142.510.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.442.931 1.375.908
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
3.453.383 1.501.397
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 120.797 83.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.332.586 1.418.107
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
71.570 80.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.570 80.775
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
514.131 470.989
Peşin Ödenmiş Giderler
6 607.592 937.287
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
607.592 937.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.856 19.105
Diğer Dönen Varlıklar
837.270 157.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
837.270 157.815
ARA TOPLAM
6.949.733 4.543.276
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.949.733 4.543.276
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
154.833 154.833
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
154.833 154.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
184.189.936 185.266.745
Arazi ve Arsalar
4 120.641.821 120.641.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4 7.839.683 7.947.937
Binalar
4 51.442.209 52.219.679
Tesis, Makine ve Cihazlar
4 1.035.693 988.861
Taşıtlar
4 98.168 104.502
Mobilya ve Demirbaşlar
4 3.132.362 3.363.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.032.533
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.864 46.795
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.864 46.795
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.993.404 1.854.653
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.993.404 1.854.653
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.410.570 187.323.026
TOPLAM VARLIKLAR
200.360.303 191.866.302
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.000.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.000.000 0
Banka Kredileri
5 7.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.967.881 6.726.857
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 6.967.881 6.726.857
Banka Kredileri
6.909.830 6.726.857
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
58.051
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4.802.798 4.707.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.862.939 1.630.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.939.859 3.076.691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
350.669 147.168
Diğer Borçlar
165.073 6.172.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.020.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
165.073 152.270
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.465.439 1.287.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 5.465.439 1.287.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.500.627 1.382.198
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.500.627 1.382.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
26.252.487 20.423.064
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.252.487 20.423.064
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.931.103 4.467.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.931.103 4.467.832
Banka Kredileri
5 4.467.832 4.467.832
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.463.271
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.204.842 1.075.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.204.842 1.075.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 19.461.494 19.571.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.597.439 25.115.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.849.926 45.538.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.510.377 146.327.631
Ödenmiş Sermaye
7 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
140.330.540 140.895.602
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
140.330.540 140.895.602
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 141.285.059 141.801.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.044.555 -995.733
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.036 90.036
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
7 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.968.460 -19.977.307
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.768.432 492.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.510.377 146.327.631
TOPLAM KAYNAKLAR
200.360.303 191.866.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 4.963.883 3.534.873
Satışların Maliyeti
8 -5.427.475 -4.122.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-463.592 -587.879
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-463.592 -587.879
Genel Yönetim Giderleri
9 -2.197.228 -1.798.884
Pazarlama Giderleri
9 -334.139 -245.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 104.451 23.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -109.876 -61.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.000.384 -2.670.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
38.372 6.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-24.916
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.962.012 -2.689.050
Finansman Gelirleri
11 27.758 30.211
Finansman Giderleri
11 -932.455 -776.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.866.709 -3.434.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
98.277 96.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 98.277 96.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.768.432 -3.338.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.768.432 -3.338.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.768.432 -3.338.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 13 -0,22500000 -0,19900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.822 -110.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.027 -137.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.205 27.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.205 27.538
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.822 -110.142
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.817.254 -3.448.235
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.817.254 -3.448.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759842


BIST
30 Nisan 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın