FİNANS

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-300.124 -300.124 -300.124
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-300.124 -300.124 -300.124
Transferler
-4.061.599 4.061.599 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.866 -1.382.063 -1.393.929 -1.393.929
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -304.643 31.348 -36.216.200 -1.382.063 4.907.898 4.907.898
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Transferler
-17.763.811 17.763.811 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.259 -4.118.765 -4.118.765 -4.118.765
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -304.643 31.348 -53.980.011 -4.118.765 -15.581.132 -15.581.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.957.637 -3.310.641
Dönem Karı (Zararı)
-4.118.765 -1.382.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.014.736 1.176.002
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
990.921 696.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.706 -5.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
347.572 73.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.377 810.471
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.377 810.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-311.428 -361.742
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.301.160 -2.247.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.834.527 -4.101.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.834.527 -4.101.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.165.458 -718.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.165.458 -718.626
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -181.670 -1.705.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.334.287 4.555.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.334.287 4.555.573
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-520.526 -276.735
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-520.526 -276.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.197.131 -2.453.178
Ödenen Faiz
-81.898 -810.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-157.596 -46.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 655.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.341
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -44.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.891.791 2.149.960
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.024.569 1.929.330
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 -2.024.569
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.418.841
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.418.841
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 10.226.359 -110.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.093.581 1.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.846 -505.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.846 -505.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.147.094 536.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.212.940 31.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.212.940 1.147.094
Ticari Alacaklar
8.832.691 14.667.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-15 114.770 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.717.921 14.552.448
Diğer Alacaklar
5.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.126
Stoklar
8 6.702.719 6.505.343
Peşin Ödenmiş Giderler
2.466.710 356.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.466.710 356.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.479 7.075
Diğer Dönen Varlıklar
39.521 162.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
39.521 162.118
ARA TOPLAM
19.267.186 22.845.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.267.186 22.845.155
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
10 27.491.524 28.474.680
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.093.581
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 59.109 66.874
Peşin Ödenmiş Giderler
47.951
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.951
Diğer Duran Varlıklar
84.650
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
84.650
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.522.681 31.287.420
TOPLAM VARLIKLAR
59.789.867 54.132.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.134.440
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.837.928
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 107.194 227.646
Ticari Borçlar
50.313.688 47.979.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-15 2.764.207 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 47.549.481 47.606.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
726.622 104.868
Diğer Borçlar
1.153.081 2.636.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.615.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.153.081 1.020.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
186.074 117.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
186.074 117.822
Kısa Vadeli Karşılıklar
290.262 351.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
290.256 238.697
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 112.321
ARA TOPLAM
52.776.921 57.389.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.776.921 57.389.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.768.017 2.555.305
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.768.017
Banka Kredileri
6 6.421.206
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.346.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.241.511 2.838.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.241.511 2.838.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.584.550 2.811.328
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.594.078 8.205.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.370.999 65.594.942
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-15.581.132 -11.462.367
Ödenmiş Sermaye
6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11.884.378 11.884.378
Sermaye Avansı
200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.900.159 16.900.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.900.159 16.900.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-493.160 -493.160
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.393.319 17.393.319
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-53.980.011 -36.216.200
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.118.765 -17.763.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-15.581.132 -11.462.367
TOPLAM KAYNAKLAR
59.789.867 54.132.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 10.211.690 16.266.986
Satışların Maliyeti
20 -10.135.612 -15.109.421
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.078 1.157.565
BRÜT KAR (ZARAR)
76.078 1.157.565
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.344.862 -741.199
Pazarlama Giderleri
21 -613.205 -829.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 515.592 1.339.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.865.784 -1.720.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.232.181 -794.113
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 37.817
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-10.620
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.232.181 -766.916
Finansman Gelirleri
-709.833 6.242
Finansman Giderleri
26 -488.179 -983.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.430.193 -1.743.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
311.428 361.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 311.428 361.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.118.765 -1.382.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.118.765 -1.382.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.118.765 -1.382.063
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -11.866
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -11.866
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.118.765 -1.393.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.118.765 -1.393.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760015


BIST
30 Nisan 2019 08:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın