FİNANS

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
479.297 -8.623.169
Dönem Karı (Zararı)
-13.269.360 14.938.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.449.306 -15.897.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.949 8.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.563
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.938.572 -2.683.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.938.572 -2.683.363
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-68.596
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.949.909
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.949.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.188.329 -11.697.822
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6,15 6.188.329 -11.697.822
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 245.691 363.931
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.416.951
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
583.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-364.483 -10.143.150
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.922.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.372
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.484 -47.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.853 553.326
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.202 547.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-651 5.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-312.146 -727.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-312.146 -801.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
74.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.184.537 -11.101.820
Alınan Faiz
1.955.031 2.478.651
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-291.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.210.256 2.556.363
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.556.363
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-20.210.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.730.959 -6.066.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.730.959 -6.066.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.704.615 54.152.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 24.973.656 48.085.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 244.654.402 183.128.614 1.832.497.374 31.509.203 1.864.006.577
Transferler
183.128.614 -183.128.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.390.053 14.390.053 548.461 14.938.514
Dönem Karı (Zararı)
14.390.053 14.390.053 548.461 14.938.514
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 427.783.016 14.390.053 1.846.887.427 32.057.664 1.878.945.091
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788
Transferler
100.782.169 -100.782.169 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.266 -13.269.360 -13.252.094 -13.252.094
Dönem Karı (Zararı)
-13.269.360 -13.269.360 -13.269.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.266 17.266 17.266
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.362.692 1.876.525 35.622.785 444.414.083 -13.269.360 2.098.422.694 2.098.422.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 24.982.125 44.729.543
Diğer Alacaklar
5 246.599 246.599
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
246.599 246.599
Peşin Ödenmiş Giderler
7 41.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.602
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
45.506
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
25.315.832 44.976.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.315.832 44.976.142
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,19 914.290.504 914.290.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3,19 914.290.504 914.290.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.192.120.913 1.186.031.630
Kullanım Hakkı Varlıkları
35.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.897 7.697
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.897 7.697
Peşin Ödenmiş Giderler
16.392 24.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.392 24.510
Diğer Duran Varlıklar
10 7.113.097 6.908.849
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7.113.097 6.908.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.113.583.003 2.107.263.190
TOPLAM VARLIKLAR
2.138.898.835 2.152.239.332
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.890
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.890
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.890
Ticari Borçlar
410.455 429.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 410.153 428.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
302 953
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 119.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 84.360 70.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
84.360 70.117
ARA TOPLAM
530.705 619.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
530.705 619.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 39.945.053 39.945.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.945.436 39.945.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.476.141 40.564.544
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.098.422.694 2.111.674.788
Ödenmiş Sermaye
11 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.419.605.128 1.419.587.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.419.605.128 1.419.587.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.420.362.692 1.420.345.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 35.622.785 35.622.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
444.414.083 343.631.914
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.269.360 100.782.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.098.422.694 2.111.674.788
TOPLAM KAYNAKLAR
2.138.898.835 2.152.239.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.032.805
Satışların Maliyeti
-25.652.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.380.804
BRÜT KAR (ZARAR)
12 0 1.380.804
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.222.477 -1.651.563
Pazarlama Giderleri
13 -46.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.409.881 3.926.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -8.021.057 -4.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.833.653 3.604.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,15 -6.188.329 11.697.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.021.982 15.302.445
Finansman Giderleri
16 -1.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.023.669 15.302.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-245.691 -363.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -245.691 -363.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.269.360 14.938.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.269.360 14.938.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 548.461
Ana Ortaklık Payları
-13.269.360 14.390.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
17.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.252.094 14.938.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 548.461
Ana Ortaklık Payları
-13.252.094 14.390.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760099


BIST
30 Nisan 2019 10:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın