FİNANS

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 302.245 2.622.060 206.395 17.305.700 1.253.492 18.559.192
Transferler
28.048 178.347 -206.395
Dönem Karı (Zararı)
57.961 57.961 -14.834 43.127
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 330.293 2.800.407 57.961 17.363.661 1.238.658 18.602.319
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-13.926 -13.926 -13.926
Transferler
-1.125.123 1.125.123
Dönem Karı (Zararı)
8.584.897 8.584.897 8.584.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.227.498 67.056 -7.160.442 -7.160.442
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-30.673 -30.673 -159.193 -189.866
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 -20.760 709.980 3.208.178 8.584.897 26.657.295 731.834 27.389.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.343.029 -6.150.809
Dönem Karı (Zararı)
8.584.897 376.817
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.584.897 376.817
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.879.944 444.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
312.582 291.013
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-62.225 -3.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-62.225 -3.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
176.968 36.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
158.723 36.254
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.245
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
88.282 260.686
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-367
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
88.649 260.686
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.535.304 -139.968
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.846.321
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.846.321
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.419 -6.972.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.305.819 -3.709.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-243.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.549.464 -3.709.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
135.379 -450.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
135.379 -450.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.669.183 -2.376.855
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.604.361
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.892.410 -632.055
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.187.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.080.151 -632.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
48.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
840.041
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
840.041
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.394.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-606.847 196.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-93.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-512.958 196.537
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.656.534 -6.150.809
Alınan Faiz
367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-119.048
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-163.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-468.925 -743.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.089.643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.089.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-743.705
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-743.705
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.558.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.273.824 7.145.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.487.009 7.145.145
Kredilerden Nakit Girişleri
15.487.009 7.145.145
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.369.391
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.369.391
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.100
Ödenen Faiz
-1.841.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.147.928 250.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.147.928 250.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.764.877 469.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.912.805 720.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.912.805 1.764.877
Ticari Alacaklar
45.286.781 52.124.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
712.659 469.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
44.574.122 51.655.066
Diğer Alacaklar
85.591 218.870
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.491 218.870
Stoklar
15.756.925 12.087.742
Peşin Ödenmiş Giderler
1.672.631 57.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.672.631 57.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.642
Diğer Dönen Varlıklar
129.172 35.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
129.172 35.283
ARA TOPLAM
66.843.905 66.317.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.843.905 66.317.077
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
31.613.754 32.836.132
Binalar
21.931.261 23.612.878
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.390.278 8.595.942
Mobilya ve Demirbaşlar
114.089 126.802
Özel Maliyetler
24.973 28.857
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.153.153 471.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.919.852 2.922.308
Şerefiye
2.750.000 2.750.000
Bilgisayar Yazılımları
169.852 172.308
Peşin Ödenmiş Giderler
245.678 256.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
245.678 256.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.251.079 1.431.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.030.363 37.446.137
TOPLAM VARLIKLAR
102.874.268 103.763.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.653.831 43.864.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.653.831 43.864.916
Banka Kredileri
25.382.010 42.301.165
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.260.052 1.563.751
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.769
Ticari Borçlar
13.376.425 16.773.891
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.123.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.252.621 16.773.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
472.113 423.212
Diğer Borçlar
891.955 51.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
891.955 51.914
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.394.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.394.242
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
59.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.459 86.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
81.659 63.414
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
250.957 763.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
250.957 763.915
ARA TOPLAM
46.143.982 62.023.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.143.982 62.023.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.028.075 12.541.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.028.075 12.541.066
Banka Kredileri
13.748.511 10.220.195
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.279.564 2.320.871
Uzun Vadeli Karşılıklar
426.012 437.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
426.012 437.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
887.070 2.592.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.341.157 15.570.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.485.139 77.594.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.657.295 25.277.439
Ödenmiş Sermaye
14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.760 7.139.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.760 7.139.682
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.227.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.760 -87.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
709.980 709.980
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
709.980 709.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.208.178 4.377.900
Net Dönem Karı veya Zararı
8.584.897 -1.125.123
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
731.834 891.027
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.389.129 26.168.466
TOPLAM KAYNAKLAR
102.874.268 103.763.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17.336.496 24.639.101
Satışların Maliyeti
-11.808.653 -20.701.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.527.843 3.937.405
BRÜT KAR (ZARAR)
5.527.843 3.937.405
Genel Yönetim Giderleri
-780.773 -474.834
Pazarlama Giderleri
-919.620 -740.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.459.594 516.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.728.970 -533.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.558.074 2.704.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.846.321 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.404.395 2.704.125
Finansman Gelirleri
367 774.762
Finansman Giderleri
-2.518.848 -3.187.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.885.914 291.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.536.326 84.962
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
224.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.536.326 -139.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.422.240 376.817
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.422.240 376.817
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-162.657 -24.349
Ana Ortaklık Payları
8.584.897 401.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.186.629 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-7.227.498 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.086 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.217 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-10.217 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.186.629 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.235.611 376.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.235.611 376.817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762709


BIST
09 Mayıs 2019 07:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın