FİNANS

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -3.135 715 131.373 128.953 -2.056 126.897
Dönem Karı (Zararı)
131.373 131.373 -5.565 125.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.135 715 -2.420 3.509 1.089
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
46.500 -586.500 -540.000 -540.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -5.930 -3.059 310.644 1.023.971 131.373 0 3.382.884 58.091 3.440.975
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936
Transferler
0 0 19.356 852.316 -871.672 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -11.124 8.865 154.029 151.770 -10.027 141.743
Dönem Karı (Zararı)
154.029 154.029 -10.206 143.823
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -11.124 8.865 -2.259 179 -2.080
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -40.769 -1.046 330.000 1.876.287 154.029 0 4.242.070 34.609 4.276.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.054 162.039
Dönem Karı (Zararı)
143.823 125.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.368 59.733
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
71.820 42.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-30.237 -904
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -30.237 -904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.521 -575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.979 18.092
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
542 -18.898
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.402 -509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -32.665 -49.593
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 98.067 49.084
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 1.602
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31.187 -22.688
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.675 40.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-299.368 69.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-453.058 -2.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.156 44.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
192.278 86.649
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-62.816 -14.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-961 -59.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.959 15.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.389 -26.593
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.056 316
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
45.831 23.915
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
65.823 254.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-51.068 -24.114
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.701 -68.415
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.520 -477.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 26
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.049 -67.811
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-48.486 -925.771
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-45.000 -908.660
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.486 -17.111
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
45.000 515.757
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
45.000 515.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-511.492 2.032.932
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
688.880 2.357.168
Kredilerden Nakit Girişleri
6 402.435 91.289
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 0 1.882.762
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 286.445 383.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.102.143 -351.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -481.657 -283.048
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -620.486 -68.580
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.505 0
Ödenen Faiz
-132.702 -27.977
Alınan Faiz
42.978 55.369
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-616.958 1.717.172
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
185.417 122.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-431.541 1.839.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.009.408 1.460.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.577.867 3.300.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.577.867 3.009.408
Ticari Alacaklar
1.600.675 1.194.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 158.820 168.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.441.855 1.025.855
Diğer Alacaklar
4.095 5.226
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 1.573 3.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.522 2.183
Türev Araçlar
4.747 1.129
Stoklar
5 981.083 1.129.581
Peşin Ödenmiş Giderler
2.733.229 2.562.435
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.704.139 2.526.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 29.090 36.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 18.973 31.925
Diğer Dönen Varlıklar
113.031 60.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
113.031 60.866
ARA TOPLAM
8.033.700 7.994.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.033.700 7.994.968
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Diğer Alacaklar
118.870 109.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 118.870 109.745
Türev Araçlar
0 624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.476 1.476
Maddi Duran Varlıklar
7 4.213.069 4.085.395
Kullanım Hakkı Varlıkları
258.043 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.642 27.793
Peşin Ödenmiş Giderler
81.146 72.110
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 23.394 19.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 57.752 52.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 259.467 270.900
Diğer Duran Varlıklar
15.577 15.885
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15.577 15.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.988.200 4.592.838
TOPLAM VARLIKLAR
13.021.900 12.587.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.559.316 2.784.469
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.054 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 16.054 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.543.262 2.784.469
Banka Kredileri
6 1.271.249 1.261.339
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.664 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.262.349 1.523.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
212.254 234.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
212.254 234.491
Banka Kredileri
6 184.861 170.377
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 27.393 64.114
Ticari Borçlar
707.436 697.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 311.168 55.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
396.268 641.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.518 10.062
Diğer Borçlar
41.680 48.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 24.932 25.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.748 23.410
Türev Araçlar
0 13.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.938 23.519
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 25.290 1.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 45.648 22.024
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.411 33.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.308 30.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.103 3.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.281 16.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.281 16.640
ARA TOPLAM
3.641.834 3.862.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.641.834 3.862.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.802.555 4.306.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.398 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 116.398 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.686.157 4.306.321
Banka Kredileri
6 1.762.072 1.681.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 115.512 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 2.808.573 2.624.325
Türev Araçlar
8.650 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
189.200 178.668
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 189.200 178.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
102.982 105.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 102.982 105.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.103.387 4.590.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.745.221 8.452.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.242.070 4.090.300
Ödenmiş Sermaye
11 1.650.000 1.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.607 -29.607
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.607 -29.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.607 -29.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.815 -39.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
-40.769 -29.645
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.046 -9.911
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.046 -9.911
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
330.000 310.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.876.287 1.023.971
Net Dönem Karı veya Zararı
154.029 871.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.609 44.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.276.679 4.134.936
TOPLAM KAYNAKLAR
13.021.900 12.587.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.832.087 1.878.948
Satışların Maliyeti
-2.498.533 -1.602.947
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
333.554 276.001
BRÜT KAR (ZARAR)
333.554 276.001
Genel Yönetim Giderleri
13 -87.205 -78.504
Pazarlama Giderleri
-23.902 -17.532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.800 -4.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 95.304 52.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -42.291 -32.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
269.660 195.697
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.050 7.087
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
277.707 202.784
Finansman Gelirleri
15 558.799 275.787
Finansman Giderleri
15 -646.008 -312.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
190.498 165.972
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.675 -40.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -20.652 -29.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -26.023 -11.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.823 125.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.823 125.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.206 -5.565
Ana Ortaklık Payları
154.029 131.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,09340000 0,07960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.080 1.089
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.718 -648
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.297 2.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.659 -435
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.659 -435
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.080 1.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.743 126.897
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.027 -2.056
Ana Ortaklık Payları
151.770 128.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762788


BIST
10 Mayıs 2019
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın