FİNANS

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 317.971.750 254.696.414
Satışların Maliyeti
22 -152.164.228 -131.283.727
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.807.522 123.412.687
BRÜT KAR (ZARAR)
165.807.522 123.412.687
Genel Yönetim Giderleri
23 -23.957.544 -19.918.683
Pazarlama Giderleri
23 -44.070.707 -34.917.767
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -12.390.336 -11.383.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 15.452.828 7.537.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -5.404.073 -4.823.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.437.690 59.907.011
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 129.482 75.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.567.172 59.982.343
Finansman Giderleri
27 -31.080.648 -18.053.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.486.524 41.928.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
484.973 -7.567.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -484.355 -9.969.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 969.328 2.402.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.971.497 34.361.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.971.497 34.361.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.971.497 34.361.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00320000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00320000 0,00170000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.312.031 20.819.627
Dönem Karı (Zararı)
64.971.497 34.361.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.847.419 68.365.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-24 9.396.772 6.569.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.911.345 15.266.388
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 0 515.530
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.376.016 1.923.387
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.535.329 12.827.471
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.633.618 25.752.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 12.125.891 9.338.360
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.399.242 2.447.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.108.485 13.966.062
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.599.100 14.313.436
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.044.121 -1.322.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 28.643.221 15.635.641
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -484.973 7.567.440
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.899.564 -2.169.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-129.482 -75.332
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -129.482 -75.332
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.225.012 1.595.245
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.954.385 -453.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.030.571 -65.911.905
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.552.664 -50.877.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.963.204 -2.399.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.515.868 -48.478.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-840.034 -1.040.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-840.034 -1.040.221
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-704.789 -40.096.908
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.862.661 527.701
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.198.548 28.111.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.653.659 1.118.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.544.889 26.993.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.224.623 3.008.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
522.459 33.476
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
522.459 33.476
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
439.991 -3.590.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
818.634 -1.987.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.473.761 1.580.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.655.127 -3.568.381
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
126.788.345 36.814.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -5.839.834 -4.845.473
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -8.636.480 -11.149.186
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.957.286 -36.334.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.482 75.332
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-26 129.482 75.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.386.030 -23.021.221
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -29.364.493 -7.879.439
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-27 -14.021.537 -15.141.782
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-9.700.738 -13.635.245
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -9.700.738 0 246.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.734.839 -7.394.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
404.462.404 251.044.386
Kredilerden Nakit Girişleri
404.462.404 251.044.386
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-402.264.646 -245.847.180
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-398.651.786 -242.345.543
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.612.860 -3.501.637
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.756.654 0
Ödenen Faiz
-25.092.714 -13.974.099
Alınan Faiz
25 916.771 1.382.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.619.906 -22.909.375
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.285.423 -174.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.905.329 -23.084.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 121.029.521 77.723.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.934.850 54.638.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 158.148.303 121.115.624
Ticari Alacaklar
7 458.279.913 404.061.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.657.175 11.620.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
449.622.738 392.441.181
Diğer Alacaklar
8 1.314.307 474.273
Stoklar
9 378.387.900 375.439.716
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.813.612 37.676.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 45.256 157.381
Diğer Dönen Varlıklar
20 18.000.885 23.362.521
ARA TOPLAM
1.029.990.176 962.287.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.029.990.176 962.287.348
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 421.977.037 401.535.401
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 13.750.747 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
276.090.796 273.764.900
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 274.308.065 271.982.169
Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.891.724 25.190.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 7.273.836 5.661.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
753.984.140 706.152.981
TOPLAM VARLIKLAR
1.783.974.316 1.668.440.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 304.880.902 307.211.508
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 140.819.648 135.655.554
Ticari Borçlar
7 104.897.930 85.699.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 12.367.649 5.713.990
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
92.530.281 79.985.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 14.564.591 6.339.968
Diğer Borçlar
8 3.016.301 2.493.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.016.301 2.493.842
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.740.958 1.777.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.919.918 3.229.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 706.728 897.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.486.148 38.851.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 23.047.876 25.384.459
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 15.438.272 13.466.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.501.337 1.944.017
ARA TOPLAM
616.534.461 584.100.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
616.534.461 584.100.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 301.249.223 284.710.473
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 31.503.711 31.755.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 676.280 926.511
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.624.888 20.539.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 23.624.888 20.539.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.054.102 337.932.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
973.588.563 922.032.432
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
810.385.753 746.407.897
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-146.500 -146.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.670.933 -4.670.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.670.933 -4.670.933
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.670.933 -4.670.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
588.781 -696.642
Yabancı Para Çevrim Farkları
588.781 -696.642
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 255.836.013 121.753.960
Net Dönem Karı veya Zararı
64.971.497 136.361.117
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
810.385.753 746.407.897
TOPLAM KAYNAKLAR
1.783.974.316 1.668.440.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.988.867 92.542.675 605.090.102 605.090.102
Transferler
92.542.675 -92.542.675 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-174.882 34.361.093 34.186.211 34.186.211
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.655.491 -621.226 150.864.955 118.531.542 34.361.093 639.276.313 639.276.313
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.753.960 136.361.117 746.407.897 746.407.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064
Transferler
136.361.117 -136.361.117 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.285.423 64.971.497 66.256.920 66.256.920
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -4.670.933 588.781 150.864.955 255.836.013 64.971.497 810.385.753 810.385.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
64.971.497 34.361.093
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.285.423 -174.882
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.285.423 -174.882
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.285.423 -174.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.256.920 34.186.211
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.256.920 34.186.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763004


BIST
10 Mayıs 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın