FİNANS

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 50.133.371 -357.492 252.843 -47.869.088 -4.440.705 34.156.980 6.715 34.163.695
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-20.260.560 33.018 24.244.458 3.506.052 7.522.968 7.522.968
Diğer Düzeltmeler
252.884 252.884 252.884
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.371.746 -934.653 41.932.832 6.715 41.939.547
Transferler
27 -934.653 934.653
Dönem Karı (Zararı)
27 4.828.001 4.828.582 -581 4.828.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.402.830 -123.537 1.279.293 1.279.293
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -448.011 252.843 -24.306.399 4.828.163 48.040.707 6.134 48.046.841
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.375.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Transferler
27 -8.709.510 8.709.510
Dönem Karı (Zararı)
27 -4.327.428 -4.327.428 -162 -4.327.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.813 -2.813 -2.813
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -351.771 252.843 -33.015.909 -4.327.292 30.271.427 5.972 30.277.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.543.154 -36.921
Dönem Karı (Zararı)
-4.327.428 4.828.582
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.327.428 4.828.582
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.873.450 -4.431.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 16.002 22.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 108.601 46.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 108.601 46.357
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.748.847 729.506
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 3.748.847 729.506
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 1.125.449
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.329.571
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.329.571
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -26.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.378.165 -439.153
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-270.402 -532.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.186.981 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
916.579 -532.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.133 9.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.133 9.976
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.703 62.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
395.281 123.508
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
407.763 181.892
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.482 -58.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.196.450 -102.371
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.242 -102.371
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.260.692 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.924.187 -42.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-381.033 5.257
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.227 -1.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.227 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 0 -1.398
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.398
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.138.806 -28.696
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 400.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.540.968 -19.563
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.540.968 -19.563
Ödenen Faiz
-1.597.838 -409.133
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.604.879 -67.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.604.879 -67.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.631.890 209.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.011 142.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.011 26.631.890
Ticari Alacaklar
1.111.085 2.027.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.111.085 2.027.663
Diğer Alacaklar
1.194.721 7.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.186.978 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.743 7.744
Stoklar
7 39.071 45.771
Peşin Ödenmiş Giderler
11 120.391 164.295
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 120.391 164.295
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
188 188
Diğer Dönen Varlıklar
14 -6.229 -1.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 -6.229 -1.240
ARA TOPLAM
2.486.238 28.876.311
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.486.238 28.876.311
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.151 2.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.151 2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 62.463.030 62.463.030
Maddi Duran Varlıklar
9 14.382.983 14.384.269
Arazi ve Arsalar
14.155.830 14.155.830
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.443 3.473
Binalar
173.967 176.295
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.293 4.490
Mobilya ve Demirbaşlar
45.450 44.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 79.168 84.657
Diğer Haklar
57.216 62.165
Patentler
21.952 22.492
Diğer Duran Varlıklar
705.221 713.766
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 705.221 713.766
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.632.553 77.647.873
TOPLAM VARLIKLAR
80.118.791 106.524.184
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 84.735 10.535.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 84.735 10.535.852
Banka Kredileri
5 84.735 10.535.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 27.330.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 27.330.884
Banka Kredileri
5 0 27.330.884
Ticari Borçlar
594.756 199.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 421.978 14.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 172.778 185.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 129.684 90.617
Diğer Borçlar
12 48.745.699 33.524.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 48.745.699 33.524.074
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.336 15.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 17.336 15.120
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 172.456 145.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
93.168 63.299
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 79.288 81.992
ARA TOPLAM
49.744.666 71.841.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.744.666 71.841.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 96.726 75.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 96.726 75.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.726 75.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.841.392 71.916.381
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.271.427 34.601.669
Ödenmiş Sermaye
15 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
15 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.923.870 30.926.683
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.275.641 31.275.641
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-351.771 -348.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843
Yasal Yedekler
252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-33.015.909 -24.306.398
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.327.428 -8.709.510
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.972 6.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.277.399 34.607.803
TOPLAM KAYNAKLAR
80.118.791 106.524.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 942.124 1.092.475
Satışların Maliyeti
16 -501.791 -404.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
440.333 688.212
BRÜT KAR (ZARAR)
440.333 688.212
Genel Yönetim Giderleri
-247.182 -116.335
Pazarlama Giderleri
-302.384 -195.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 204.512 142.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -130.775 -5.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.496 512.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 6.190.030
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.496 6.702.593
Finansman Gelirleri
18 243.231 0
Finansman Giderleri
18 -4.535.325 -1.874.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.327.590 4.828.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.327.590 4.828.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.327.590 4.828.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-162 -581
Ana Ortaklık Payları
-4.327.428 4.828.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,26330000 0,29370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.813 1.359.144
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 1.402.830
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 -2.813 -43.686
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.813 1.359.144
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.330.403 6.187.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-162 -581
Ana Ortaklık Payları
-4.330.241 6.187.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763032


BIST
10 Mayıs 2019 06:08
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın