FİNANS

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 114.470.594 8.251.664 365.923.749 365.923.749
Transferler
8.251.664 -8.251.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.115.688 -44.115.688 -44.115.688
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -44.115.688 342.571.790 342.571.790
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880
Transferler
-32.153.598 32.153.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.855.341 -36.855.341 -36.855.341
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 90.568.660 -36.855.341 317.678.539 317.678.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.648.971 -73.881.628
Dönem Karı (Zararı)
-36.855.341 -44.115.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.871.036 50.739.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 374.392 6.530
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24 4.983 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-19.896 53.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -19.896 53.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 15.505.274 11.687.964
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.242.836 39.093.854
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-236.553 -103.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
107.633.276 -80.455.507
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.169.376 -5.742.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.868
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -137.118.606 -58.410.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.735.129 -2.173.040
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
332.430.808 8.264.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.774.421 -22.362.859
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.648.971 -73.832.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -49.559
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-229.001 -67.412
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -229.001 -67.412
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.203.831 106.911.598
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 170.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.525.738 -53.893.016
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -11.525.738 -53.893.016
Ödenen Faiz
5 -11.192.366 -9.687.525
Alınan Faiz
1.514.273 492.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.216.139 32.962.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.216.139 32.962.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 678.531 1.120.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 92.894.670 34.083.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 92.889.650 678.494
Ticari Alacaklar
30.965.910 6.608.755
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 21.035.089 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.930.821 6.608.755
Stoklar
12 283.791.023 146.672.417
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.525.875 208.475
Diğer Dönen Varlıklar
18 7.568.886 7.049.207
ARA TOPLAM
416.741.344 161.217.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
416.741.344 161.217.348
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.228.360 145.079.312
Ticari Alacaklar
70.025.126 75.422.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 70.025.126 75.422.186
Diğer Alacaklar
139.301 139.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 139.301 139.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 888.810.638 882.965.938
Maddi Duran Varlıklar
10 51.105 56.733
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.486 6.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.486 6.392
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.665.008 1.796.733
Diğer Duran Varlıklar
18 28.655.231 16.586.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.148.580.255 1.122.052.756
TOPLAM VARLIKLAR
1.565.321.599 1.283.270.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 85.316.896 83.367.903
Ticari Borçlar
2.014.785 45.749.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 0 45.031.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.014.785 718.225
Diğer Borçlar
6.493.603 4.528.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve7 0 1.759.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.493.603 2.769.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 378.715.896 45.754.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.943 119.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 90.943 119.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 1.650.542 1.800.675
ARA TOPLAM
474.282.665 181.321.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
474.282.665 181.321.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 738.830.852 716.305.696
Diğer Borçlar
30.095.174 26.607.009
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.095.174 26.607.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
224.056 215.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 224.056 215.255
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 4.210.313 4.286.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
773.360.395 747.414.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.247.643.060 928.736.224
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
317.678.539 354.533.880
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.605.354 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.609.501 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 5.605.354 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
90.568.660 122.722.258
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.855.341 -32.153.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
317.678.539 354.533.880
TOPLAM KAYNAKLAR
1.565.321.599 1.283.270.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 8.644.738 5.863.946
Satışların Maliyeti
20 -5.092.465 -1.050.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.552.273 4.812.961
BRÜT KAR (ZARAR)
3.552.273 4.812.961
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.003.601 -826.858
Pazarlama Giderleri
21 0 -1.177.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 40.940 572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -28.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.589.612 2.781.518
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.589.612 2.781.518
Finansman Gelirleri
23 2.811.170 1.230.532
Finansman Giderleri
24 -42.256.123 -48.127.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-36.855.341 -44.115.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.855.341 -44.115.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.855.341 -44.115.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.855.341 -44.115.688
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,20000000 -0,24000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,09000000 -0,15000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.855.341 -44.115.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.855.341 -44.115.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763058


BIST
10 Mayıs 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın