FİNANS

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -30.234.763 5.609.501 285.998.577 39.410.018 592.124.050 15.695.163 607.819.213
Transferler
39.410.018 -39.410.018
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.493.523 -55.149.918 -49.656.395 -3.505.219 -53.161.614
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -24.741.240 5.609.501 325.408.595 -55.149.918 563.231.384 12.189.944 575.421.328
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844
Transferler
104.492.321 -104.492.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.288.186 -24.921.117 4.367.069 -361.133 4.005.936
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 11.769.393 5.609.501 424.686.834 -24.921.117 729.249.057 18.752.723 748.001.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.824.167 -65.308.357
Dönem Karı (Zararı)
-25.005.834 -58.491.977
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.476.239 69.044.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 476.050 15.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 9.373 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.093 58.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.093 58.010
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 26.105.328 18.689.210
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.153.471 53.625.346
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.963.476 -3.240.707
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-236.552 -103.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
119.199.281 -75.811.052
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.353.132 58.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.661.618 -2.035.755
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-137.202.365 -58.410.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.604.636 -2.102.868
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
338.718.987 9.016.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.697.955 -22.337.083
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
129.669.686 -65.258.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -49.559
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.845.519 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-287.702 -328.291
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -287.702 -328.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.555.019 97.079.463
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 170.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.122.564 -56.258.023
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -16.122.564 -56.258.023
Ödenen Faiz
6 -20.178.941 -17.179.221
Alınan Faiz
1.746.486 516.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.981.446 31.442.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.981.446 31.442.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 993.522 3.125.149
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 93.974.968 34.567.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 93.969.948 993.485
Finansal Yatırımlar
5 6.705.537 6.250.498
Ticari Alacaklar
40.475.805 17.122.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 7 21.035.089 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 19.440.716 17.122.673
Diğer Alacaklar
104.268 258.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 104.268 258.375
Stoklar
12 284.159.452 146.957.087
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.778.493 992.512
Diğer Dönen Varlıklar
18 11.565.375 10.534.669
ARA TOPLAM
439.758.878 183.109.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
439.758.878 183.109.299
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 83.142.310 80.788.066
Diğer Alacaklar
37.851.862 35.419.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.851.862 35.419.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.172.045.712 2.096.928.047
Maddi Duran Varlıklar
10 59.925 70.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.988 42.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.988 42.894
Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.979.742 9.191.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.893.129 4.580.813
Diğer Duran Varlıklar
18 37.898.757 26.805.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.344.913.425 2.253.827.715
TOPLAM VARLIKLAR
2.784.672.303 2.436.937.014
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 141.108.853 135.536.556
Ticari Borçlar
2.943.931 46.548.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 0 45.031.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.943.931 1.516.877
Diğer Borçlar
31.348.987 28.512.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 8 6.067.026 7.929.460
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 25.281.961 20.582.975
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 381.487.861 46.167.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.045.197 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
260.177 263.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 260.177 263.885
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 1.650.542 1.800.674
ARA TOPLAM
560.845.548 258.829.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
560.845.548 258.829.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.292.608.280 1.253.430.591
Diğer Borçlar
45.171.515 49.825.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 45.171.515 49.825.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
224.056 215.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 224.056 215.255
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 133.620.712 126.353.505
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 4.200.412 4.286.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.475.824.975 1.434.111.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.036.670.523 1.692.941.170
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
729.249.057 724.881.988
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.605.354 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.769.393 -17.518.793
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.769.393 -17.518.793
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.609.501 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 5.605.354 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
424.686.834 320.194.513
Net Dönem Karı veya Zararı
-24.921.117 104.492.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.752.723 19.113.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
748.001.780 743.995.844
TOPLAM KAYNAKLAR
2.784.672.303 2.436.937.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 22.752.034 17.003.731
Satışların Maliyeti
20 -6.301.297 -2.838.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.450.737 14.164.944
BRÜT KAR (ZARAR)
16.450.737 14.164.944
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.210.387 -1.757.429
Pazarlama Giderleri
21 0 -1.177.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 440.583 9.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -61.233 -43.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.619.700 11.196.412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.619.700 11.196.412
Finansman Gelirleri
23 28.455.584 960.080
Finansman Giderleri
24 -62.117.642 -73.889.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.042.358 -61.732.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.963.476 3.240.707
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.045.197 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.918.279 3.240.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.005.834 -58.491.977
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.005.834 -58.491.977
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-84.717 -3.342.059
Ana Ortaklık Payları
-24.921.117 -55.149.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,14000000 -0,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,06000000 -0,19000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.011.770 5.330.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.011.770 5.330.363
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.011.770 5.330.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.005.936 -53.161.614
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-361.133 -3.505.219
Ana Ortaklık Payları
4.367.069 -49.656.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763067


BIST
10 Mayıs 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın