FİNANS

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor


***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660
Transferler
-8.177.680 8.177.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.274 642.203 651.477 651.477
Dönem Karı (Zararı)
642.203 642.203 642.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.274 9.274 9.274
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -45.797 120.273 4.371.385 642.203 70.639.137 70.639.137
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479
Transferler
2.563.434 -2.563.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
399 130.171 130.570 130.570
Dönem Karı (Zararı)
130.171 130.571 130.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
399 399 399
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -54.717 120.273 19.358.115 130.171 85.265.049 85.265.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.108 622.461
Dönem Karı (Zararı)
130.171 642.203
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
130.171 642.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-575.683 -440.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 321.045 859.243
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.476 -20.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 7.055 -20.087
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 27.421 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 2.513
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 0 -9.756
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 0 12.269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -931.204 -1.282.170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
488.620 423.425
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -358.232 258.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-325.455 15.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.777 242.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.367.325 -191.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.368.181 -191.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-856 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -7.228 10.988
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -81.911 -268.478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
701.690 374.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 261.427 323.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 440.263 50.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 19.907 35.050
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.637.755 186.725
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.321.208 -237.749
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
683.453 424.474
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 248.916 -40.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.908 56.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 235.908 163.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -106.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.108 625.127
Ödenen Faiz
24 0 0
Alınan Faiz
24 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 -2.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.250 -420.737
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.250 -420.737
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.250 -420.737
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.858 201.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.858 201.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.302 26.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 52.160 228.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 52.160 21.302
Ticari Alacaklar
668.574 310.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 605.968 280.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 62.606 29.829
Diğer Alacaklar
10.021.410 14.388.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 10.015.058 14.383.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.352 5.496
Stoklar
11 39.374 32.146
Peşin Ödenmiş Giderler
148.610 66.283
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 106.881 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 41.729 66.283
Diğer Dönen Varlıklar
18 0 235.908
ARA TOPLAM
10.930.128 15.054.716
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.930.128 15.054.716
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 52.864 52.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 56.988.383 56.988.383
Maddi Duran Varlıklar
14 28.814.416 29.117.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 26.585 31.815
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 416
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.882.248 86.191.459
TOPLAM VARLIKLAR
96.812.376 101.246.175
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
651.349 658.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 596.864 335.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 54.485 323.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 97.520 77.613
Diğer Borçlar
1.907.313 1.882.550
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 77 658.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.907.236 1.223.825
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
433.517 184.601
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16-6 218.895 178.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 214.622 6.429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 737.650 28.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
236.713 204.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 29.855 25.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 206.858 179.437
ARA TOPLAM
4.064.062 3.036.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.064.062 3.036.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
983.751 5.646.269
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 818.000 5.480.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 165.751 165.709
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.993 10.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.993 10.202
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 6.487.521 7.418.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.483.265 13.075.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.547.327 16.111.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.265.049 85.134.479
Ödenmiş Sermaye
19 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -54.717 -55.116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.717 -55.116
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.717 -55.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 120.273 120.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.358.115 16.794.681
Net Dönem Karı veya Zararı
130.171 2.563.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.265.049 85.134.479
TOPLAM KAYNAKLAR
96.812.376 101.246.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.290.421 703.116
Satışların Maliyeti
21 -1.159.340 -1.514.011
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.081 -810.895
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
131.081 -810.895
Genel Yönetim Giderleri
22 -487.635 -170.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 546.600 590.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -73.330 -122.477
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.716 -513.507
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.716 -513.507
Finansman Gelirleri
24 0 19.937
Finansman Giderleri
24 -180.099 -115.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-63.383 -608.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
193.554 1.251.146
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -737.650 -31.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 931.204 1.282.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
130.171 642.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
130.171 642.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
130.171 642.203
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,00300000 0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
399 9.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 511 11.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-112 -2.616
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -112 -2.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
399 9.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
130.570 651.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
130.570 651.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763144


BIST
10 Mayıs 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın