FİNANS

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 4.959 4.685 199.640 0 199.640
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 9.004 4.685 203.685 0 203.685
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2.070 2.075 0 2.075
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.685 -4.685 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.685 -4.685 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -10 0 0 16.169 13.689 2.070 205.760 0 205.760
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 2.098 2.088 0 2.088
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.643 -5.643 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.643 -5.643 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -193 0 0 16.401 19.098 2.098 211.344 0 211.344


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
658.426 695.999 1.354.425 480.091 572.316 1.052.407
GARANTİ VE KEFALETLER
412.513 95.722 508.235 408.088 107.485 515.573
Teminat Mektupları
412.513 94.548 507.061 408.088 105.087 513.175
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
406.009 87.633 493.642 397.815 100.399 498.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.211 0 1.211 1.279 0 1.279
Diğer Teminat Mektupları
5.293 6.915 12.208 8.994 4.688 13.682
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.174 1.174 0 2.398 2.398
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 1.174 1.174 0 2.398 2.398
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
56.538 19.847 76.385 45.218 39.108 84.326
Cayılamaz Taahhütler
56.538 19.847 76.385 45.218 39.108 84.326
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.454 7.481 10.935 11.096 12.135 23.231
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
31.390 1.847 33.237 14.359 16.433 30.792
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.985 0 2.985 3.118 0 3.118
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
11.514 0 11.514 9.147 0 9.147
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
110 0 110 139 0 139
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
6.968 10.519 17.487 7.244 10.540 17.784
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
117 0 117 115 0 115
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
189.375 580.430 769.805 26.785 425.723 452.508
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
189.375 580.430 769.805 26.785 425.723 452.508
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.779 4.736 9.515 305 434 739
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.712 67 4.779 281 97 378
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
67 4.669 4.736 24 337 361
Para ve Faiz Swap İşlemleri
184.596 575.694 760.290 25.374 388.703 414.077
Swap Para Alım İşlemleri
77.942 302.242 380.184 15.321 191.467 206.788
Swap Para Satım İşlemleri
106.654 273.452 380.106 10.053 197.236 207.289
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 1.106 1.052 2.158
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 1.052 1.052
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.106 0 1.106
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 35.534 35.534
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
11.536.639 1.382.101 12.918.740 11.446.048 1.312.128 12.758.176
EMANET KIYMETLER
70.257 214.656 284.913 63.537 148.377 211.914
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.603 209.233 221.836 4.797 138.457 143.254
Tahsile Alınan Çekler
7.403 2.029 9.432 8.952 9.830 18.782
Tahsile Alınan Ticari Senetler
54 3.394 3.448 170 90 260
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
50.197 0 50.197 49.618 0 49.618
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.217.577 1.167.445 2.385.022 1.176.756 1.163.751 2.340.507
Menkul Kıymetler
0 0 0 694 0 694
Teminat Senetleri
215.074 112.185 327.259 222.931 135.705 358.636
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
707.585 911.607 1.619.192 698.048 890.637 1.588.685
Di 143.653 438.571 255.083 137.409 392.492
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.248.805 0 10.248.805 10.205.755 0 10.205.755
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
12.195.065 2.078.100 14.273.165 11.926.139 1.884.444 13.810.583


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
19.444 6.847
Alınan Faizler
59.467 34.383
Ödenen Faizler
-23.293 -19.780
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.146 1.748
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.307 7.598
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.057 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.564 -11.602
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-14.676 -5.500
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-119.671 7.922
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
289.430 11.054
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
68.502 -20.814
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-8.678 30.575
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-112.781 -7.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.445 -12
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-361.589 -5.425
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-100.227 14.769
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
40.386 -1.412
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.548 -964
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
28.218 4.375
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.471 -6.779
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.222 2.347
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-35 -391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-29.687 4.128
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
29.581 11.237
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-35.000 -7.109
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.272 0
Diğer
4 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
106.433 14.074
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
16.905 31.559
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
274.758 164.152
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
291.663 195.711


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.098 2.070
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-10 5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10 5
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13 4
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3 1
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.088 2.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
44.734 396.954 441.688 64.679 414.027 478.706
Nakit ve Nakit Benzerleri
23.382 393.752 417.134 52.618 411.928 464.546
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.900 258.766 267.666 9.859 281.033 290.892
Bankalar
(3) 316 134.986 135.302 643 130.895 131.538
Para Piyasalarından Alacaklar
14.172 0 14.172 42.122 0 42.122
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6 0 -6 -6 0 -6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 20.614 2.000 22.614 11.813 1.934 13.747
Devlet Borçlanma Senetleri
20.614 20.614 11.813 0 11.813
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.000 2.000 0 1.934 1.934
Türev Finansal Varlıklar
(2) 738 1.202 1.940 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
738 1.202 1.940 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
576.887 328.647 905.534 567.383 410.264 977.647
Krediler
(5) 614.220 328.647 942.867 603.196 410.264 1.013.460
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-37.333 0 -37.333 -35.813 0 -35.813
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 42.158 0 42.158 17.526 0 17.526
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.949 0 3.949 4.418 0 4.418
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.949 0 3.949 4.418 0 4.418
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 951 0 951 1.515 0 1.515
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 9.796 1.816 11.612 28.189 1.675 29.864
VARLIKLAR TOPLAMI
711.243 727.417 1.438.660 716.478 825.966 1.542.444
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 366.374 753.641 1.120.015 389.022 833.741 1.222.763
ALINAN KREDİLER
(3) 9.121 11.920 21.041 12.448 13.979 26.427
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 2.229 0 2.229 8.097 0 8.097
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 34.501 0 34.501 30.034 0 30.034
Bonolar
34.501 0 34.501 30.034 0 30.034
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 810 483 1.293 214 1.349 1.563
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
810 483 1.293 214 1.349 1.563
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 24.272 0 24.272 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 5.121 0 5.121 5.261 0 5.261
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.600 0 2.600 2.586 0 2.586
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.521 2.521 2.675 0 2.675
CARİ VERGİ BORCU
(10) 5.767 0 5.767 6.520 0 6.520
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 7.851 5.226 13.077 27.842 4.681 32.523
ÖZKAYNAKLAR
(13) 211.344 0 211.344 209.256 0 209.256
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.060 -1.060 -1.060 0 -1.060
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-193 -193 -183 0 -183
Kar Yedekleri
16.401 0 16.401 16.401 0 16.401
Yasal Yedekler
(14) 3.768 0 3.768 3.768 0 3.768
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
21.196 0 21.196 19.098 0 19.098
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
19.098 0 19.098 13.455 0 13.455
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.098 0 2.098 5.643 0 5.643
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
667.390 771.270 1.438.660 688.694 853.750 1.542.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 39.518 38.957
Kredilerden Alınan Faizler
29.960 38.137
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.061 340
Bankalardan Alınan Faizler
2.125 34
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.723 59
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
570 328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
570 328
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
79 59
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -25.550 -20.303
Mevduata Verilen Faizler
-21.455 -16.725
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-700 -1.416
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8 -78
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.605 -2.054
Kiralama Faiz Giderleri
-1.741 0
Diğer Faiz Giderleri
-41 -30
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.968 18.654
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.995 1.077
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.897 1.925
Gayri Nakdi Kredilerden
1.913 1.373
Diğer
(12) 984 552
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-902 -848
Gayri Nakdi Kredilere
-35 -29
Diğer
(12) -867 -819
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.436 -3.813
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
110 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.775 5.260
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.449 -9.073
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.715 5.298
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.114 21.216
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -2.001 -4.462
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -6.486 -6.551
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -7.962 -7.884
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.665 2.319
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.665 2.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -567 -249
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-567 -249
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.098 2.070
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.098 2.070
Grubun Karı (Zararı)
2.098 2.070
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764230


BIST
15 Mayıs 2019 07:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın