FİNANS

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
43.770.647 -43.770.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.190 -1.313 17.921.488 17.886.985 17.886.985
Dönem Karı (Zararı)
17.921.488 17.921.488 17.921.488
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.190 -1.313 -34.503 -34.503
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -189.963 43.833 15.739.547 48.002.637 17.921.488 142.691.934 142.691.934
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
73.200.030 -73.200.030 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.075 -2.552 21.617.933 21.519.306 21.519.306
Dönem Karı (Zararı)
0 0 21.617.933 21.617.933 21.617.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.075 -2.552 -98.627 -98.627
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -354.189 49.386 17.776.531 116.165.683 21.617.933 216.429.736 216.429.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.490.697 -304.872.933
Dönem Karı (Zararı)
21.617.933 17.921.488
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.617.933 17.921.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.995.542 -312.400.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 68.635 72.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-502.067 -626.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
94.401 71.940
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-596.468 -698.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.229.292 -4.302.826
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.229.292 -4.302.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.074.168 -311.172.935
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.074.168 -311.172.935
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.109.034 -1.121.380
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.109.034 -1.121.380
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 5.504.092 4.750.524
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.653.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-225.165 -10.157.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.587.969 -5.738.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.587.969 -5.738.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.921.512 -261.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.921.512 -261.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.820.794 -1.839.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.820.794 -1.839.653
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.536.478 -2.317.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.536.478 -2.317.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.397.226 -304.636.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -139.475 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -767.054 -236.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
40.388.451 308.090.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
46.103.000 318.410.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.500.000 -10.320.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-214.549 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -135.449 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -79.100 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.318.944 4.023.465
Alınan Faiz
10.318.944 4.023.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.198.092 7.240.532
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.653.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.851.800 7.240.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 130.148.842 96.398.317
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 192.000.642 103.638.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 192.522.074 130.767.926
Finansal Yatırımlar
39.142.132 77.670.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.142.132 77.670.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 39.142.132 77.670.964
Ticari Alacaklar
5 16.105.493 14.517.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 629.975 104.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.475.518 14.413.359
Diğer Alacaklar
6 10.995 6.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.995 6.500
Peşin Ödenmiş Giderler
7 624.072 413.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 624.072 413.577
ARA TOPLAM
248.404.766 223.376.491
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
248.404.766 223.376.491
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Diğer Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Diğer Alacaklar
6 8.321.111 6.638.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.321.111 6.638.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 17.179.838 15.073.356
Maddi Duran Varlıklar
10 385.028 290.835
Taşıtlar
10 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 368.537 266.852
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 16.491 23.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 284.431 232.710
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 284.431 232.710
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 865.337 973.424
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.225.254 23.398.442
TOPLAM VARLIKLAR
275.630.020 246.774.933
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 48.328.732 40.507.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.671.612 1.833.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 46.657.120 38.674.485
Diğer Borçlar
2.249.166 1.939.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.249.166 1.939.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.604.932 4.854.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.110.756 881.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.110.756 881.654
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.540.422 2.365.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.540.422 2.365.992
ARA TOPLAM
57.834.008 50.549.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.834.008 50.549.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.366.276 1.315.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.366.276 1.315.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.366.276 1.315.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.200.284 51.864.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
216.429.736 194.910.430
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -304.803 -206.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-354.189 -258.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-354.189 -258.114
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
49.386 51.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.776.531 17.776.531
Yasal Yedekler
15 17.776.531 17.776.531
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 116.165.683 42.965.653
Net Dönem Karı veya Zararı
21.617.933 73.200.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
216.429.736 194.910.430
TOPLAM KAYNAKLAR
275.630.020 246.774.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.318.863.511 241.629.365
Satışların Maliyeti
16 -2.297.601.708 -221.562.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.261.803 20.067.114
BRÜT KAR (ZARAR)
21.261.803 20.067.114
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.251.310 -4.518.814
Pazarlama Giderleri
17 -2.035.681 -1.943.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.795.541 4.692.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -956.152 -1.335.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.814.201 16.962.167
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 2.109.034 1.121.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.923.235 18.083.547
Finansman Gelirleri
19 10.318.944 4.588.465
Finansman Giderleri
19 -120.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.122.025 22.672.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.504.092 -4.750.524
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.371.986 -4.727.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -132.106 -23.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.617.933 17.921.488
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.617.933 17.921.488
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.617.933 17.921.488
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,03600000 0,02990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-98.627 -34.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.094 -41.487
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.552 -1.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.552 -1.313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.019 8.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.019 8.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-98.627 -34.503
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.519.306 17.886.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.519.306 17.886.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764237


BIST
15 Mayıs 2019 11:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın