FİNANS

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 15.329.757 11.794.111 8.427.600 6.511.893
Satışların Maliyeti
-10.447.728 -8.169.419 -5.784.268 -4.537.873
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4 4.882.029 3.624.692 2.643.332 1.974.020
BRÜT KAR (ZARAR)
4.882.029 3.624.692 2.643.332 1.974.020
Genel Yönetim Giderleri
-784.704 -537.899 -430.451 -278.671
Pazarlama Giderleri
-2.880.673 -2.242.539 -1.500.715 -1.262.253
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-121.543 -90.046 -61.998 -46.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 515.615 668.135 167.282 397.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -307.014 -310.978 -153.679 -176.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.303.710 1.111.365 663.771 606.938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.474 6.747 924 4.277
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.153 -3.746 -1.131 -1.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 16.372 34.278 1.404 23.587
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.319.403 1.148.644 664.968 633.496
Finansman Gelirleri
24 1.367.748 898.573 648.009 563.946
Finansman Giderleri
25 -2.124.705 -1.699.951 -1.011.373 -1.007.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
562.446 347.266 301.604 189.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-104.357 -25.089 -69.609 -44.855
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -182.721 -81.313 -122.017 -50.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 78.364 56.224 52.408 6.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
458.089 322.177 231.995 144.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
458.089 322.177 231.995 144.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.605 1.497 12.933 762
Ana Ortaklık Payları
444.484 320.680 219.062 143.828
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,65800000 0,47500000 0,32400000 0,21300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,65800000 0,47500000 0,32400000 0,21300000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.252.656 88.696
Dönem Karı (Zararı)
458.089 322.177
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
458.089 322.177
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.826.055 1.343.018
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
507.083 310.575
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31 42.855 20.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31 451.405 250.389
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -94
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
709.396 383.375
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -70.082 -18.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 779.478 401.587
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
22 -20.909 -27.335
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24, 25 96.865 389.451
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24, 25 -54.410 23.212
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24, 25 -54.410 23.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.372 -34.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 104.357 25.089
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 679 -2.907
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24, 25 5.106 5.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-964.533 -1.520.293
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.610.777 -1.466.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-715.923 -984.552
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-153.548 13.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.481.376 1.033.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-85.291 -81.793
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.597 29.055
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
29.010 6.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.217 -70.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.319.611 144.902
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-66.955 -56.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.099.625 -707.039
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -406.321 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -112.480 -57.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.509 7.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-587.333 -628.916
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -54.639
Alınan Temettüler
0 26.265
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.293 618.710
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.496.566 3.231.983
Kredilerden Nakit Girişleri
2.996.566 3.231.983
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
500.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.008.987 -1.796.089
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -132.990 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
40.668 -49.757
Ödenen Temettüler
0 -435.000
Ödenen Faiz
-506.950 -345.096
Alınan Faiz
69.506 18.009
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24, 25 -5.106 -5.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.738 367
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
339.943 373.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
445.681 373.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.337.278 2.580.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.782.959 2.954.700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.787.781 5.341.524
Ticari Alacaklar
9.485.921 7.756.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 31.157 12.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.454.764 7.744.252
Türev Araçlar
8 237.989 28.405
Stoklar
10 6.081.641 5.087.676
Peşin Ödenmiş Giderler
17 335.535 181.987
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 102.716 118.220
Diğer Dönen Varlıklar
20 720.259 681.903
ARA TOPLAM
22.751.842 19.196.026
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.751.842 19.196.026
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.033 1.856
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 2.033 1.856
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
28.053 35.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 28.053 35.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
8 3.808 166.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 475.289 346.605
Maddi Duran Varlıklar
13 5.735.721 4.534.276
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.545.130 3.108.815
Şerefiye
820.274 507.966
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.724.856 2.600.849
Peşin Ödenmiş Giderler
55.355 100.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 978.682 878.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.824.071 9.172.335
TOPLAM VARLIKLAR
33.575.913 28.368.361
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.255.535 4.022.086
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.545.620 1.494.640
Ticari Borçlar
6.203.848 4.734.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 701.818 441.597
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.502.030 4.292.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 333.559 344.171
Diğer Borçlar
358.927 268.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 30.612 27.794
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 328.315 241.069
Türev Araçlar
8 280.218 251.095
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 68.285 42.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
742.135 582.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 742.135 582.339
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.083.550 756.340
ARA TOPLAM
14.871.677 12.496.956
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.871.677 12.496.956
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 8.276.942 6.431.552
Diğer Borçlar
15.758 28.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 15.758 28.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
477.060 445.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
316.901 289.560
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 160.159 155.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 523.958 511.386
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 245.229 235.697
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.538.947 7.652.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.410.624 20.149.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.050.647 8.183.347
Ödenmiş Sermaye
21 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
21 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-193.987 -176.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-193.987 -176.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-195.503 -177.981
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.516 1.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.716.035 2.275.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.378.316 2.871.675
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-662.281 -595.810
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.658 5.405
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-663.939 -601.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 409.115 409.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.515.065 3.663.309
Net Dönem Karı veya Zararı
444.484 851.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
114.642 35.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.165.289 8.219.162
TOPLAM KAYNAKLAR
33.575.913 28.368.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.410.341 842.949 4.253.290 6.880.998 34.079 6.915.077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-114.859 -114.859 -114.859 -114.859
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-114.859 -114.859 -114.859 -114.859
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.295.482 842.949 4.138.431 6.766.139 34.079 6.800.218
Transferler
40.122 802.827 -842.949 -40.122 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.901 -411 -45.312 -45.312 671.051 -90.752 0 580.299 320.680 320.680 855.667 7.404 863.071
Dönem Karı (Zararı)
320.680 320.680 320.680 1.497 322.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.901 -411 -45.312 -45.312 671.051 -90.752 0 580.299 0 534.987 5.907 540.894
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-435.000 -435.000 -435.000 -11.995 -446.995
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -157.803 1.598 -156.205 0 0 0 0 0 -156.205 2.293.176 0 0 0 -503.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.789.972 409.115 0 0 0 3.663.309 320.680 3.983.989 7.186.806 29.488 7.216.294
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Transferler
0 851.756 -851.756 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.522 168 -17.354 -17.354 506.641 -66.471 0 440.170 444.484 444.484 867.300 16.875 884.175
Dönem Karı (Zararı)
444.484 444.484 444.484 13.605 458.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.522 168 -17.354 -17.354 506.641 -66.471 0 440.170 0 422.816 3.270 426.086
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
61.952 61.952
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -195.503 1.516 -193.987 0 0 0 0 0 -193.987 3.378.316 0 0 0 -662.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716.035 409.115 0 0 0 4.515.065 444.484 4.959.549 9.050.647 114.642 9.165.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
458.089 322.177 231.995 144.590
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.354 -45.312 -9.081 -24.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.035 -55.962 -10.690 -30.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-697 -129 -495 70
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
177 -433 -42 -628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.201 11.212 2.146 6.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.210 11.190 2.144 6.070
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-9 22 2 32
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
443.440 586.206 84.130 328.518
Yabancı Para Çevrim Farkları
502.560 668.451 129.377 367.692
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.808 0 -30.225 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.808 0 -30.225 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.415 -122.111 -35.677 -67.988
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
633 13.002 6.156 13.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
7.351 8.507 -613 6.887
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-6.718 4.495 6.769 6.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.854 26.864 14.499 14.957
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-837 0 6.650 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17.691 26.864 7.849 14.957
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
426.086 540.894 75.049 303.702
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
884.175 863.071 307.044 448.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.875 7.404 15.242 4.036
Ana Ortaklık Payları
867.300 855.667 291.802 444.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777387


BIST
29 Temmuz 2019 06:11
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın