FİNANS

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.013 0 23.973.013
Transferler
-3.972.000 187.200 -9.042.959 9.042.959 -3.784.800 -3.784.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.921 -3.990.585 -4.080.506 -4.080.506
Dönem Karı (Zararı)
-3.990.585 -3.990.585 -3.990.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.921 -89.921 -89.921
Sermaye Arttırımı
8.148.000 8.148.000 0 8.148.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.498 382.155 -269.200 1.570.456 1.066.383 -3.990.585 24.255.707 0 24.255.707
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 -221.307 -6.016.747 20.940.493 0 20.940.493
Transferler
-6.016.747 6.016.747 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.464 -1.617.746 -1.560.282 -1.560.282
Dönem Karı (Zararı)
-1.617.746 -1.617.746 -1.617.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.464 57.464 57.464
Dönem Sonu Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.498 382.155 -213.098 1.570.456 -6.238.054 -1.617.746 19.380.211 0 19.380.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.121.164 4.224.894
Dönem Karı (Zararı)
-1.617.746 -3.990.585
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 -1.617.746 -3.990.585
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-931.446 873.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 -1.326.728 -1.148.542
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
75.903 -73.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 75.903 -73.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 56.664 2.341.935
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 262.715 -246.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-615.136 7.341.671
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.307.176 -105.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.307.176 -105.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
155.523 125.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 155.523 125.948
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 44.312 113.469
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
655.125 -535.562
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 655.125 -535.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 112.177 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-275.097 -404.823
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -275.097 -404.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.148.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 0 8.148.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.164.328 4.224.894
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
43.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.091.109 -310.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.091.109 86.677
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 2.089.468 86.677
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 1.641 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -200.013
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 0 -200.013
Ödenen Faiz
0 -197.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.228.458 -2.686.047
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.228.458 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.228.458 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.762.854
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
4 0 -2.762.854
Alınan Faiz
21 0 76.807
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.403 1.228.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.403 1.228.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.928 333.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
661.331 1.562.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 661.331 462.928
Ticari Alacaklar
2.643.487 1.320.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.643.487 1.320.893
Diğer Alacaklar
12.674 35.107
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.674 35.107
Stoklar
7 291.164 291.164
Peşin Ödenmiş Giderler
213.065 380.039
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 213.065 380.039
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 851 11.729
Diğer Dönen Varlıklar
5.275 126.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 5.275 126.156
ARA TOPLAM
3.827.847 2.628.016
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.827.847 2.628.016
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
28.003 43.421
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 28.003 43.421
Maddi Duran Varlıklar
12 30.519.490 31.078.573
Arazi ve Arsalar
248.413 248.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
9.306 9.715
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.153.652 30.756.976
Taşıtlar
28.484 38.619
Mobilya ve Demirbaşlar
79.635 24.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.303.291 8.508.589
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
8.298.491 8.502.148
Diğer Haklar
4.800 6.441
Peşin Ödenmiş Giderler
245.569 122.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 245.569 122.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.255.867 59.913.005
TOPLAM VARLIKLAR
63.083.714 62.541.021
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
698 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
698 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 698 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.955.773 5.938.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.955.773 5.938.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.955.773 5.938.711
Ticari Borçlar
1.097.969 442.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 0 1.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.097.969 440.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 286.876 131.598
Kısa Vadeli Karşılıklar
466.606 442.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 100.205 66.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 366.401 375.963
ARA TOPLAM
5.807.922 6.955.207
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.807.922 6.955.207
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.939.159 31.728.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.939.159 31.728.460
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 34.939.159 31.728.460
Uzun Vadeli Karşılıklar
350.343 589.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 350.343 589.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.606.079 2.327.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.895.581 34.645.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.703.503 41.600.528
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.380.211 20.940.493
Ödenmiş Sermaye
16 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 382.155 382.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-213.098 -270.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-213.098 -270.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -213.098 -270.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
16 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -6.238.054 -221.307
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -1.617.746 -6.016.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.380.211 20.940.493
TOPLAM KAYNAKLAR
63.083.714 62.541.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.295.326 4.548.363 3.848.828 2.573.526
Satışların Maliyeti
17 -2.340.786 -2.813.037 -1.269.029 -1.776.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.954.540 1.735.326 2.579.799 797.251
BRÜT KAR (ZARAR)
3.954.540 1.735.326 2.579.799 797.251
Genel Yönetim Giderleri
18 -779.085 -487.765 -376.180 -169.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 397.136 353.919 225.086 353.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -135.231 -155.272 -79.464 -151.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.437.360 1.446.208 2.349.241 830.549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 14.130 25.353 10.058 24.774
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.451.490 1.471.561 2.359.299 855.323
Finansman Gelirleri
21 702.287 1.021.952 314.810 561.058
Finansman Giderleri
21 -5.508.808 -6.730.557 -2.601.574 -3.338.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.355.031 -4.237.044 72.535 -1.922.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-262.715 246.459 -152.351 134.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -262.715 246.459 -152.351 134.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.617.746 -3.990.585 -79.816 -1.787.512
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.617.746 -3.990.585 -79.816 -1.787.512
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.617.746 -3.990.585 -79.816 -1.787.512
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.464 -89.921 -50.890 -237.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.672 -115.283 -65.243 -304.020
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.208 25.362 14.353 66.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-16.208 25.362 14.353 66.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.464 -89.921 -50.890 -237.136
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.560.282 -4.080.506 -130.706 -2.024.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.560.282 -4.080.506 -130.706 -2.024.648



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780319


BIST
06 Ağustos 2019 07:11




Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın