FİNANS

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 15.397.675 74.923.781 5.426.242 11.129.545
Satışların Maliyeti
30 -12.760.020 -70.860.618 -3.883.045 -8.940.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.637.655 4.063.163 1.543.197 2.188.892
BRÜT KAR (ZARAR)
2.637.655 4.063.163 1.543.197 2.188.892
Genel Yönetim Giderleri
31 -6.923.989 -3.848.483 -2.595.080 -2.069.971
Pazarlama Giderleri
31 -737.979 -2.193.326 -443.025 -455.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 12.880.738 876.275 181.885 711.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-126.946 -5.842 -93.067 -5.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.729.479 -1.108.213 -1.406.090 368.245
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 28.103.956 21.356.205 416.392 10.088.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.833.435 20.247.992 -989.698 10.457.168
Finansman Gelirleri
35 1.849.801 1.079.023 494.976 655.755
Finansman Giderleri
35 -12.600.480 -14.816.000 -6.503.507 -8.023.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.082.756 6.511.015 -6.998.229 3.088.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.082.756 6.511.015 -6.998.229 3.088.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.082.756 6.511.015 -6.998.229 3.088.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.082.756 6.511.015 -6.998.229 3.088.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.803.304 -26.583.314
Dönem Karı (Zararı)
25.082.756 6.511.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.082.756 6.511.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.091.853 -21.277.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 67.860 18.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-55.757 -26.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -55.757 -26.446
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
29 0 86.772
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.103.956 -21.356.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -28.103.956 -21.356.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.794.207 -11.816.469
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 991.363 -3.580.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -16.347 -35.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.007.710 -3.544.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.592.332 459.495
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -25.000 -45.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 2.617.332 505.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -13.342.891 10.867.609
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 3.833.910 -3.516.953
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -205.961 -11.167.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 0 -3.187.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -205.961 -7.980.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 198.356 38.207
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.250.131 -8.754.596
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 2.611.457 -8.649.716
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -361.326 -104.880
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -3.111.447 3.838.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.803.304 -26.583.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.719.066 2.069.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-750.000 -22.197
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -750.000 -15.189
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -7.008
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 8.175.000 3.519.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 5.294.066 -1.427.101
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.992.748 33.444.207
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
258.946 23.513
Kredilerden Nakit Girişleri
9 258.946 23.513
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.251.694 -26.579.306
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -9.251.694 -26.579.306
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 60.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.076.986 8.930.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.076.986 8.930.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.332.358 129.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.372 9.060.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 261.388 7.210.290
Ticari Alacaklar
11 1.693.613 2.500.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 16.347 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.677.266 2.500.114
Diğer Alacaklar
12 2.153.722 3.098.872
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.153.722 3.098.872
Stoklar
14 105.426.104 157.667.228
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.258.692 8.092.599
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 1.347.342
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.258.692 6.745.257
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 38.689 168.458
Diğer Dönen Varlıklar
16 25.322.704 25.993.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 25.322.704 25.993.204
ARA TOPLAM
139.154.912 204.730.765
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 2.300.445 5.294.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.455.357 210.024.831
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 1.110.865 1.295.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.110.865 1.295.728
Diğer Alacaklar
12 45.331 20.332
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 25.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 20.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 423.876.662 340.664.136
Maddi Duran Varlıklar
19 4.045.627 2.843.256
Binalar
19 3.275.930 2.761.452
Taşıtlar
19 709.283 6.642
Mobilya ve Demirbaşlar
19 60.414 75.162
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 18.602 24.358
Bilgisayar Yazılımları
20 18.602 24.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.097.087 344.847.810
TOPLAM VARLIKLAR
570.552.444 554.872.641
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 357.147 98.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 357.147 98.201
Banka Kredileri
9 357.147 98.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 77.795.001 71.642.104
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
77.795.001 71.642.104
Banka Kredileri
9 77.795.001 71.642.104
Ticari Borçlar
11 1.252.471 1.458.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.252.471 1.458.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 320.470 122.114
Diğer Borçlar
12 3.347.097 1.325.530
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 3.268.712 657.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 78.385 668.274
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 795.879 402.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 795.879 402.489
ARA TOPLAM
17 83.868.065 75.048.870
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 2.102.900 5.607.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.970.965 80.656.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.356.779 55.761.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 40.356.779 55.761.369
Banka Kredileri
9 40.356.779 55.761.369
Diğer Borçlar
12 1.941.418 1.712.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.941.418 1.712.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 29.449 17.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 29.449 17.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.327.646 57.492.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.298.611 138.148.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 442.253.833 416.723.928
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.901.314 2.454.166
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.901.314 2.454.166
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 3.149.901 2.635.427
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -248.587 -181.261
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 161.258.840 222.047.472
Net Dönem Karı veya Zararı
29 25.082.757 -60.788.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
442.253.833 416.723.928
TOPLAM KAYNAKLAR
570.552.444 554.872.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -137.335 2.449.430 569.437 190.287.785 33.930.819 327.189.179 0 327.189.179
Transferler
29 2.171.131 31.759.688 -33.930.819 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.511.015 6.511.015 6.511.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -27.482 -27.482 -27.482
Sermaye Arttırımı
29 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
86.772 86.772 86.772
Dönem Sonu Bakiyeler
29 160.000.000 175.816 -164.817 2.449.430 2.740.568 222.047.473 6.511.015 393.759.484 393.759.484
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.473 -60.788.632 416.723.929 416.723.929
Transferler
29 -60.788.632 60.788.632 0
Dönem Karı (Zararı)
25.082.756 25.082.756 25.082.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
447.148 447.148 447.148
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 265.887 2.635.427 2.740.568 161.258.841 25.082.756 442.253.833 442.253.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.082.756 6.511.015 -6.998.229 3.088.981
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
447.148 -27.482 361.403 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19,29 514.474 0 428.729 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -67.326 -27.482 -67.326 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
447.148 -27.482 361.403 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.529.904 6.483.533 -6.636.826 3.088.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.529.904 6.483.533 -6.636.826 3.088.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781326


BIST
08 Ağustos 2019 06:09
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın