FİNANS

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 0 20.171
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-52 -52 -52 -52
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-52 -52 -52 -52
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.567 639 8.206 20.119 0 20.119
Transferler
639 -639 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15 -15 -15 4.067 680 680 -35 -35 4.712 0 0 127 127 4.824 0 4.824
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15 -15 -15 4.067 680 680 -35 -35 4.712 0 0 127 127 4.824 0 4.824
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -70 -70 -70 13.238 911 911 -32 -32 14.117 59 8.206 127 8.333 24.943 0 24.943
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-102 -102 -102 -102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-102 -102 -102 -102
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182
Transferler
4.045 -4.045 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41 -41 -41 2.831 409 409 14 14 3.254 0 0 -1.120 -1.120 2.093 0 2.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41 -41 -41 2.831 409 409 14 14 3.254 0 0 -1.120 -1.120 2.093 0 2.093
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -225 -225 -225 19.518 410 410 -23 -23 19.905 59 12.149 -1.120 11.029 33.272 3 33.275


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.256 5.707
Dönem Karı (Zararı)
-1.120 127
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.120 127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.024 3.943
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.135 2.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
194 73
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 157 91
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46 -23
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -9 5
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
456 444
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -293 -124
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 749 568
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
278 1.390
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
1 1
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
85 -80
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 85 -80
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-56 -144
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -56 -144
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -631
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
562 70
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 428 -13
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 134 83
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.557 1.557
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-602 -260
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-607 -260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
107 -642
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 107 -642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-357 -45
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-663 -599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108 124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -699 15
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
591 109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-107 -234
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
795 111
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
795 111
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 4.603 3.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-111 96
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-111 96
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.461 5.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -31 -29
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -174 109
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.253 -4.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105 53
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105 53
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.968 -1.973
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -3.968 -1.973
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 21
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -198
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.704 -2.992
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.704 -2.992
Alınan Temettüler
150
Alınan Faiz
24-25 293 124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.713 3.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.748 5.972
Kredilerden Nakit Girişleri
7 5.748 5.972
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.241 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.241
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.635 -1.949
Ödenen Faiz
-656 -396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 71 -2
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-710 4.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-710 4.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.606 7.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.896 11.628


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.896 8.606
Finansal Yatırımlar
2.941 2.733
Vadeli Mevduatlar
6 2.314 2.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
92 89
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 92 89
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
535 611
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 535 611
Ticari Alacaklar
3.901 3.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.896 2.992
Diğer Alacaklar
9.766 6.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 184 18
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 9.582 6.199
Türev Araçlar
304 299
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 204 89
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 100 210
Stoklar
1.460 1.000
Peşin Ödenmiş Giderler
758 1.011
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
758 1.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 163 318
Diğer Dönen Varlıklar
709 520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
709 520
ARA TOPLAM
27.898 23.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.898 23.706
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
481 454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
481 449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 481 449
Diğer Finansal Yatırımlar
6 0 5
Diğer Alacaklar
4.446 5.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.446 5.280
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.033 1.884
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 2
Maddi Duran Varlıklar
83.406 73.219
Binalar
12 1.199 1.128
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 1.096 1.020
Özel Maliyetler
12 1.997 1.735
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 4.941 3.776
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 64.923 57.302
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 9.250 8.258
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 8.614 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
531 494
Şerefiye
71 65
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 460 429
Peşin Ödenmiş Giderler
5.353 4.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.353 4.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.864 85.370
TOPLAM VARLIKLAR
132.762 109.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.936 5.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.936 5.780
Banka Kredileri
7 6.936 5.780
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.699 6.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.699 6.680
Banka Kredileri
7-14 2.033 1.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 7.666 5.156
Diğer Finansal Yükümlülükler
108 32
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 108 32
Ticari Borçlar
5.769 5.375
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 611 1.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.158 4.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.042 1.053
Diğer Borçlar
389 412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
389 412
Türev Araçlar
632 1.033
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 51 42
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 581 991
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.004 5.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 10.004 5.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
335 287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 258 200
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 77 87
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.417 1.087
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.417 1.087
ARA TOPLAM
36.331 27.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.331 27.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.044 43.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.044 43.342
Banka Kredileri
7-14 7.709 6.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 47.335 36.855
Diğer Borçlar
192 188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
192 188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
742 342
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 742 342
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.083 685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 768 685
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
315 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 6.095 5.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.156 50.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.487 77.792
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.272 31.281
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-225 -184
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225 -184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -225 -184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.905 16.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 19.518 16.687
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
410 1
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 410 1
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-23 -37
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 -23 -37
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59 59
Yasal Yedekler
19 59 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 12.149 8.206
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.120 4.045
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 3
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.275 31.284
TOPLAM KAYNAKLAR
132.762 109.076


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 33.516 24.375 18.668 13.843
Satışların Maliyeti
21 -29.603 -19.887 -16.170 -10.943
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.913 4.488 2.498 2.900
BRÜT KAR (ZARAR)
3.913 4.488 2.498 2.900
Genel Yönetim Giderleri
22 -815 -569 -428 -297
Pazarlama Giderleri
22 -4.149 -2.761 -2.028 -1.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 564 252 268 164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -248 -329 -236 -385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-735 1.081 74 925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 496 160 337 80
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -447 -299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 56 144 139 132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-630 1.385 251 1.137
Finansman Gelirleri
25 139 178 64 177
Finansman Giderleri
25 -1.260 -1.436 -524 -801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.751 127 -209 513
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
631 0 342 -72
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -19 -135 31 -76
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 650 135 311 4
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.120 127 133 441
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.120 127 133 441
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.120 127 133 441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41 -15 -33 -16
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51 -19 -41 -20
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 4 8 4
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 4 8 4
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.254 4.712 4 4.444
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.831 4.067 718 3.175
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.831 4.067 718 3.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -44 23 -46
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18 -44 23 -46
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
520 807 -863 1.584
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
520 807 -863 1.584
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5 53 -46 56
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
5 53 -46 56
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-120 -171 172 -325
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4 9 -5 9
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-115 -170 167 -323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-1 -10 10 -11
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.213 4.697 -29 4.428
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.093 4.824 104 4.869
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.093 4.824 104 4.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781442


BIST
08 Ağustos 2019 08:09
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın