FİNANS

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -9.200.721 -414.417 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756
Transferler
30 14.495.003 -14.495.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41,27,30 133.407.797 -742.967 16.711.774 59.893.209 209.269.813 21.097.878 230.367.691
Dönem Karı (Zararı)
41 59.893.209 59.893.209 59.893.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-,30 133.407.797 -742.967 16.711.774 149.376.604 21.097.878 170.474.482
Kar Payları
30 -4.926.374 -4.926.374 -4.926.374
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 20.501.027 20.501.027 17.713.211 38.214.238
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -153.954 20.454.942 90.600 19.683.302 40.074.890 40.074.890
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.723.967 724.928.671 -9.943.688 -323.817 112.293.636 59.893.209 1.529.648.349 182.776.852 1.712.425.201
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -13.746.729 -1.188.001 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329
Transferler
30 18.930.605 -18.930.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41,27,30 -475.114 21.783.528 38.729.357 60.037.771 60.037.771
Dönem Karı (Zararı)
41 38.729.357 38.729.357 38.729.357
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27,30 -475.114 21.783.528 21.308.414 21.308.414
Kar Payları
30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 29.408.559 29.408.559 1.131.283 30.539.842
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -39.191 -13.796.354 245.554 8.779.486 -4.810.505 818.644 -3.991.861
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.697.868 785.155.985 -14.221.843 -942.447 204.224.772 38.729.357 1.655.772.261 225.382.620 1.881.154.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.048.533 -13.726.930
Dönem Karı (Zararı)
67.974.830 106.996.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.710.983 40.408.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 46.982.505 31.585.583
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.765.429 7.701.715
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.692.096 6.813.384
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 73.333 888.331
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.963.049 1.121.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 7.719.558 2.356.778
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.756.509 -1.235.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.169.754 -154.092.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.761.551 -89.455.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -72.761.551 -89.455.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.006.742 -16.950.109
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -35.068 -55.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -35.971.674 -16.894.135
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -21.062.532 -115.450.699
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -1.025.550 -1.841.700
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.734.501 5.455.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.391.384 5.119.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11.391.384 5.119.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -1.994.421 159.411
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.674.439 -6.419.072
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 100.858 175.041
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.573.581 -6.594.113
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -96.640 106.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.229.128 65.182.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -5.973.362 -5.103.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 49.202.490 70.286.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.516.059 -6.687.093
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -19.467.526 -7.039.837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.922.340 -92.946.078
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -4.421.750 -568.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.499.410 -92.377.693
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 2.499.410 -92.377.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.223.361 105.214.663
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-39.191 -153.954
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -39.191 -153.954
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 36.080.752 110.294.991
Ödenen Temettüler
30 -20.818.200 -4.926.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.349.554 -1.458.345
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 9.025.040 90.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.374.594 -1.367.745
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 96.370.805 63.055.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 130.745.399 61.687.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 130.745.399 96.370.805
Ticari Alacaklar
630.083.062 562.726.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 630.083.062 562.726.041
Diğer Alacaklar
128.045.534 92.334.011
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 408.386 373.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 127.637.148 91.960.693
Stoklar
10 596.797.303 575.808.104
Peşin Ödenmiş Giderler
12 73.193.525 70.365.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 316.041 336.188
Diğer Dönen Varlıklar
29 40.898.179 35.405.209
ARA TOPLAM
1.600.079.043 1.433.345.941
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.611.591.706 1.444.858.604
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 68.882.465 64.460.715
Ticari Alacaklar
13.615.608 18.903.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.615.608 18.903.174
Diğer Alacaklar
4.564.320 4.269.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.564.320 4.269.101
Canlı Varlıklar
11 13.093.900 12.068.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 320.610.421 368.805.085
Maddi Duran Varlıklar
14 1.346.357.252 1.352.983.581
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 13.381.148 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.373.534 18.034.456
Şerefiye
18 5.185.704 5.185.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 18.187.830 12.848.752
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.153.105 4.246.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 60.941.825 61.315.509
Diğer Duran Varlıklar
29 5.016.694 4.536.302
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.874.990.272 1.909.622.819
TOPLAM VARLIKLAR
3.486.581.978 3.354.481.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 488.339.900 546.141.594
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 198.359.438 152.154.123
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 55.000 0
Ticari Borçlar
172.844.670 183.241.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 172.844.670 183.241.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 21.809.024 19.913.234
Diğer Borçlar
11.335.493 6.594.383
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.948.333 1.847.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.387.160 4.746.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 115.520 220.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 9.496.585 11.340.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.973.515 4.954.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.973.515 4.954.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 213.913.220 190.508.298
ARA TOPLAM
1.124.242.365 1.115.067.881
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.124.242.365 1.115.067.881
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 218.022.386 170.345.255
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 13.687.437 0
Ticari Borçlar
0 994.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 994.620
Diğer Borçlar
1.444.886 1.511.557
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.444.886 1.511.557
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 223.806 215.780
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.917.489 44.864.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 43.917.489 40.088.142
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 4.775.992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 178.433.147 185.075.263
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 25.455.581 21.019.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.184.732 424.026.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.605.427.097 1.539.094.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.655.772.261 1.591.954.636
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -109.697.868 -109.658.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
770.934.142 785.205.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 785.155.985 798.952.339
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -14.221.843 -13.746.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-942.447 -1.188.001
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -942.447 -1.188.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 204.224.772 146.140.794
Net Dönem Karı veya Zararı
41 38.729.357 18.930.605
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 225.382.620 223.432.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.881.154.881 1.815.387.329
TOPLAM KAYNAKLAR
3.486.581.978 3.354.481.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.094.387.924 903.364.973 591.702.947 466.207.665
Satışların Maliyeti
31 -883.398.136 -722.336.474 -473.904.345 -369.875.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.989.788 181.028.499 117.798.602 96.332.103
BRÜT KAR (ZARAR)
210.989.788 181.028.499 117.798.602 96.332.103
Genel Yönetim Giderleri
33 -77.809.130 -67.712.813 -38.752.378 -37.822.303
Pazarlama Giderleri
33 -51.680.487 -42.656.383 -26.926.408 -21.910.698
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.708.009 -5.012.114 -1.970.716 -2.151.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 40.867.129 38.581.142 11.285.481 11.267.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -10.881.739 -16.014.256 -2.830.190 -5.797.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.777.552 88.214.075 58.604.391 39.918.278
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 73.035.317 96.382.702 72.511.960 80.889.912
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -347.554 -253.867 -259.194 -16.229
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
180.465.315 184.342.910 130.857.157 120.791.961
Finansman Gelirleri
37 54.571.658 46.372.483 26.102.960 35.888.541
Finansman Giderleri
37 -167.062.143 -123.718.528 -85.471.207 -75.534.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.974.830 106.996.865 71.488.910 81.146.306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.392.265 -28.269.524 -5.243.084 -23.292.074
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -17.307.473 -15.298.257 -9.999.361 -8.624.886
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 7.915.208 -12.971.267 4.756.277 -14.667.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.582.565 78.727.341 66.245.826 57.854.232
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.582.565 78.727.341 66.245.826 57.854.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 19.853.208 18.834.132 9.073.019 10.310.790
Ana Ortaklık Payları
41 38.729.357 59.893.209 57.172.807 47.543.442
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,11300000 0,17500000 0,16700000 0,13900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,11300000 0,17500000 0,16700000 0,13900000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.308.414 170.474.482 21.900.459 171.817.519
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 24.475.877 219.847.244 24.475.877 220.289.280
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -609.121 -952.522 149.911 218.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.558.342 -48.420.240 -2.725.329 -48.690.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -2.558.342 -48.420.240 -2.725.329 -48.690.586
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.308.414 170.474.482 21.900.459 171.817.519
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.890.979 249.201.823 88.146.285 229.671.751
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.853.208 39.932.010 9.073.019 30.614.496
Ana Ortaklık Payları
60.037.771 209.269.813 79.073.266 199.057.255http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782936


BIST
19 Ağustos 2019 06:11
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın