FİNANS

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 18.856 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -55.048.881 99.230.674 99.230.674
Transferler
-55.048.881 55.048.881 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.128 152.437 117.309
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -16.272 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 152.437 99.347.983 99.347.983
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858
Transferler
-8.962.972 8.962.972 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.584 -5.591.013 -5.635.597 -5.635.597
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -102.572 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -5.591.013 84.555.261 84.555.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-264.906 2.565.629
Dönem Karı (Zararı)
-5.591.013 152.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.336.178 2.720.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 119.676 130.727
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
636.999 397.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 90.094 62.600
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14-5 546.905 334.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.507.292 2.087.529
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.507.292 2.087.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 72.211 105.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.000.840 -239.749
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
261.942 -3.936.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.163 -61.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
329.105 -3.875.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.201 -333.734
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.325 -267.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
59.526 -65.976
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.260.999 14.731.111
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
320.692 205.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.949 765.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
268.743 -559.837
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-821.638 -13.771.545
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-821.638 -13.771.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.356 2.865.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-65.356 2.865.159
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-253.995 2.633.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -13.146 -70.918
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 2.235 3.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
190.235 -2.900.646
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.558.735 -6.791.949
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.261.586 6.073.668
Ödenen Faiz
-1.522.249 -2.447.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.633 265.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.671 -335.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.671 -335.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 132.164 501.858
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.493 166.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.013 144.317
Ticari Alacaklar
5 2.258.881 3.095.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 281.608 214.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.977.273 2.880.614
Diğer Alacaklar
8 57.863 100.817
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 15.325 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 42.538 100.817
Stoklar
9 17.285.704 20.546.703
Peşin Ödenmiş Giderler
17 180.821 218.002
Diğer Dönen Varlıklar
17 28.822 320.332
ARA TOPLAM
19.872.104 24.425.230
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.872.104 24.425.230
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 228.353 229.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.353 229.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.941.879 2.014.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 106.440.000 106.440.000
Maddi Duran Varlıklar
11 12.029 19.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 43.343 156.008
Peşin Ödenmiş Giderler
17 170.074 173.547
Diğer Duran Varlıklar
17 2.147.984 1.750.464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.983.662 110.782.750
TOPLAM VARLIKLAR
130.855.766 135.207.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.490.765 6.841.850
Ticari Borçlar
7 1.938.914 1.618.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 322.966 271.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.615.948 1.347.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 203.577 128.210
Diğer Borçlar
144.745 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 144.745 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.118.347 2.155.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.118.347 2.155.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 404.482 359.290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 11.846 16.177
ARA TOPLAM
10.312.676 11.119.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.312.676 11.119.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.039.344 7.261.953
Diğer Borçlar
30.685.429 26.423.843
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 30.685.429 26.423.843
Uzun Vadeli Karşılıklar
263.056 211.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 263.056 211.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.987.829 33.897.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.300.505 45.017.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.555.261 90.190.858
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-102.572 -57.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.572 -57.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.572 -57.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -31.638.006 -22.675.034
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.591.013 -8.962.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.555.261 90.190.858
TOPLAM KAYNAKLAR
130.855.766 135.207.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.452.095 20.955.512 1.793.478 19.429.533
Satışların Maliyeti
19 -4.519.843 -16.244.809 -1.700.002 -15.596.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
932.252 4.710.703 93.476 3.833.037
BRÜT KAR (ZARAR)
932.252 4.710.703 93.476 3.833.037
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.584.915 -1.518.179 -759.754 -752.837
Pazarlama Giderleri
20 -146.203 -34.509 -37.883 -13.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 184.302 148.528 181.012 15.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-614.564 3.306.543 -523.149 3.081.527
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -572.002 -334.624 -566.387 -296.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -72.211 -105.101 -73.591 -37.667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.258.777 2.866.818 -1.163.127 2.747.586
Finansman Gelirleri
23 13.221 205.412 6.044 106.372
Finansman Giderleri
24 -4.345.457 -2.919.793 -2.168.881 -1.685.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.591.013 152.437 -3.325.964 1.168.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.591.013 152.437 -3.325.964 1.168.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.591.013 152.437 -3.325.964 1.168.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.591.013 152.437 -3.325.964 1.168.710
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç 26 -0,06300000 0,00200000 -0,03700000 0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına (kayıp)/kazanç 26 -0,06300000 0,00200000 -0,03700000 0,01300000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.584 -35.128 -9.845 -3.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.584 -35.128 -9.845 -3.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -44.584 -35.128 -9.845 -3.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.584 -35.128 -9.845 -3.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.635.597 117.309 -3.335.809 1.165.219
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.635.597 117.309 -3.335.809 1.165.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/786030


BIST
05 Eylül 2019 06:11
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın