FİNANS

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor


***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -2.775 93.928 938.027 204.439 1.621.982 1.559.899 3.181.881
Transferler
19 204.439 -204.439
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.590 362.254 364.844 543.913 908.757
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -185 93.928 1.142.466 362.254 1.986.826 2.103.812 4.090.638
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053
Transferler
19 458.785 -458.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.417 7.556 574.802 578.941 699.364 1.278.305
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -6.942 7.556 93.928 1.601.251 574.802 2.658.958 2.907.400 5.566.358


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.353.349 884.137
Dönem Karı (Zararı)
1.273.262 904.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
486.938 340.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 156.022 69.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.419 1.258
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 1.817
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.236 1.258
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.039 63.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.272 10.050
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.470 1.653
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 13.297 52.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.037 7.628
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.037 7.628
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.134
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 309.125 200.991
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.304 -120.812
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -3.714 28.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-8 -18.318 -102.298
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -94.576 -97.079
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -1.618 509
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -19.545 -36.180
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -3.401 26.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.656 3.973
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-8 -5.023 24.744
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.239 -626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.004 30.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -4.585 28.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -3.419 2.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.608.896 1.124.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 2.128 -754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -257.675 -239.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.986 -237.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.229
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 3.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.287 -239.693
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -116.140 -238.375
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -1.147 -1.318
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -699 -831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.235.363 646.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.235.363 646.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.792.343 2.041.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.027.706 2.688.678


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.027.706 2.792.343
Ticari Alacaklar
28.160 12.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.160 12.111
Diğer Alacaklar
134.781 116.549
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 103.402 80.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.379 36.229
Stoklar
9 419.066 324.490
Canlı Varlıklar
11 14.504 11.781
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.865 13.129
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
317
Diğer Dönen Varlıklar
18 58.241 30.315
ARA TOPLAM
4.713.323 3.301.916
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.713.323 3.301.916
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
235.607 225.919
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 235.607 225.919
Diğer Alacaklar
8 1.727 3.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 215.535 220.219
Maddi Duran Varlıklar
13 738.508 742.357
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 5.518
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.082 17.898
Şerefiye
14 15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.667 2.483
Peşin Ödenmiş Giderler
10 52.983 50.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 136.678 102.564
Diğer Duran Varlıklar
18 23.943
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.403.638 1.386.073
TOPLAM VARLIKLAR
6.116.961 4.687.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.380
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.380
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 4.380
Ticari Borçlar
69.236 61.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 2.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 69.236 58.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.593 8.937
Diğer Borçlar
19.302 26.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 1.504
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.798 26.512
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.700 461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 124.718 39.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
164.604 116.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.400 7.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 155.204 109.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.900 9.284
ARA TOPLAM
400.433 261.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
400.433 261.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.039
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 1.039
Diğer Borçlar
8 31.076 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
118.055 109.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 29.939 24.250
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 88.116 84.972
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.170 138.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
550.603 399.936
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.658.958 2.080.017
Ödenmiş Sermaye
19 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.942 -3.525
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.942 -3.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -6.942 -3.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.556
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.556
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 7.556
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.601.251 1.142.466
Net Dönem Karı veya Zararı
574.802 458.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.907.400 2.208.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.566.358 4.288.053
TOPLAM KAYNAKLAR
6.116.961 4.687.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.958.728 1.148.558 839.999 475.936
Satışların Maliyeti
20 -681.105 -455.001 -257.342 -191.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.277.623 693.557 582.657 284.114
BRÜT KAR (ZARAR)
1.277.623 693.557 582.657 284.114
Genel Yönetim Giderleri
21 -119.335 -126.383 -38.185 -34.689
Pazarlama Giderleri
21 -6.078 -3.435 -2.051 -1.023
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -47.416 -26.228 -19.404 -9.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 60.798 8.417 11.422 -1.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -57.779 -3.894 -21.367 -1.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.107.813 542.034 513.072 235.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 497.049 218.985 152.239 110.395
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.893 -13.365 -1.287 -1.661
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.600.969 747.654 664.024 344.648
Finansman Gelirleri
24 3.278 358.211 182.521
Finansman Giderleri
24 -138 -138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.604.247 1.105.727 664.024 527.031
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-330.985 -200.991 -146.651 -66.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -366.590 -245.463 -151.513 -113.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 35.605 44.472 4.862 47.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.273.262 904.736 517.373 460.322
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.273.262 904.736 517.373 460.322
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 698.460 542.482 288.926 267.350
Ana Ortaklık Payları
574.802 362.254 228.447 192.972
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.417 4.021 -2.227 67
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.207 5.026 -1.703 84
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-904 -904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
694 -1.005 380 -17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 694 -1.005 380 -17
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.556 -159
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.688 -203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 9.688 -203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.132 44
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -2.132 44
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.139 4.021 -2.386 67
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.277.401 908.757 514.987 460.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
699.364 543.913 289.752 269.878
Ana Ortaklık Payları
578.037 364.844 225.235 190.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797785


BIST
08 Kasım 2019 07:11
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın