FİNANS

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor


***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
718.968 745.030
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
162.952 -64.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
162.952 -64.689
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.483 143.632
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
228.726 -205.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-16.994 77.125
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-11.011 -136.872
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -11.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.252 68.156
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
881.920 680.341


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 637.291 0 4.587.761 23.054 4.610.815
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 672.831 0 4.623.301 23.054 4.646.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 143.632 -156.896 -51.425 0 0 0 744.145 679.456 885 680.341
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -584 0 0 -584 895 311
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 3.497.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 227.287 -167.479 -112.191 0 1.112.094 -1.160 744.145 5.297.279 24.834 5.322.113
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 808.383 0 5.394.422 25.112 5.419.534
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 -11.901 0 -11.901 0 -11.901
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 -11.901 0 -11.901 0 -11.901
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.110.535 796.482 0 5.382.521 25.112 5.407.633
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 10.483 176.735 -24.266 0 0 0 715.370 878.322 3.598 881.920
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 184 0 184
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -869.812 0 -6.546 0 -6.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 0 -6.546 0 -6.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -863.266 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -13.296 0 0 183.715 88.198 -141.691 0 1.473.985 -73.330 715.370 6.254.481 28.710 6.283.191


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 5.696.511 4.282.822 1.987.276 1.680.215
Kredilerden Alınan Kar Payları
4.613.703 3.634.919 1.576.020 1.397.336
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
86.478 64.436 26.915 24.124
Bankalardan Alınan Gelirler
190.134 121.895 70.297 74.956
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
551.157 260.425 223.300 101.754
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
41.846 15.274 20.118 10.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
454.685 245.151 182.929 91.496
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
54.626 0 20.253 0
Finansal Kiralama Gelirleri
190.980 178.030 63.182 74.353
Diğer Kar Payı Gelirleri
64.059 23.117 27.562 7.692
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-3.099.232 -1.953.945 -1.059.782 -802.404
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -2.353.142 -1.325.995 -831.496 -537.554
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -189.946 -211.514 -74.153 -99.479
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.514 -28.388 0 -4.784
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-508.627 -388.034 -138.023 -164.300
Kiralama Kar Payı Giderleri
-45.003 -14 -16.110 3.713
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.597.279 2.328.877 927.494 877.811
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
355.027 272.801 114.306 96.407
Alınan Ücret ve Komisyonlar
587.726 406.512 196.314 145.805
Gayri Nakdi Kredilerden
129.354 105.950 42.134 37.116
Diğer
458.372 300.562 154.180 108.689
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-232.699 -133.711 -82.008 -49.398
Gayri Nakdi Kredilere
-6.621 -20 -2.221 -6
Diğer
(5.4.13.) -226.078 -133.691 -79.787 -49.392
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 2.922 1.227 -16.662 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 897.189 492.090 291.009 353.050
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
26.935 1.074 7.620 -1.908
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
955.286 115.773 797.597 -179.291
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-85.032 375.243 -514.208 534.249
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 739.298 379.909 202.611 160.721
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.591.715 3.474.904 1.518.758 1.487.989
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -2.157.472 -1.286.861 -782.060 -723.060
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.8.) -37.736 -39.442 -1.298 -27.200
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-806.584 -661.080 -253.183 -241.369
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-696.017 -518.542 -275.844 -176.314
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
893.906 968.979 206.373 320.046
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
9.850 7.278 2.486 3.881
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 903.756 976.257 208.859 323.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -184.788 -231.227 -40.740 -105.988
Cari Vergi Karşılığı
-172.395 -278.520 4.425 -133.802
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-196.731 -58.309 -45.165 -32.756
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
184.338 105.602 0 60.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 718.968 745.030 168.119 217.939
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 718.968 745.030 168.119 217.939
Grubun Karı (Zararı)
715.370 744.145 164.825 217.874
Azınlık Payları Karı (Zararı)
3.598 885 3.294 65
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.734.237 35.881.696 39.615.933 3.352.422 20.404.674 23.757.096
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.337.258 23.995.076 25.332.334 1.158.339 16.249.232 17.407.571
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.314.999 13.297.534 14.612.533 1.183.109 9.428.812 10.611.921
Bankalar
(5.1.3.) 22.390 10.699.568 10.721.958 12.858 6.884.069 6.896.927
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-131 -2.026 -2.157 -37.628 -63.649 -101.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
91.197 2.514.909 2.606.106 27.913 75.181 103.094
Devlet Borçlanma Senetleri
61.061 2.501.861 2.562.922 18.327 11.770 30.097
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
30.136 13.048 43.184 9.586 63.411 72.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 2.176.660 8.986.408 11.163.068 2.136.687 4.067.733 6.204.420
Devlet Borçlanma Senetleri
2.072.685 8.539.985 10.612.670 2.065.421 3.804.519 5.869.940
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.510 23.785 37.295 10.502 17.046 27.548
Diğer Finansal Varlıklar
90.465 422.638 513.103 60.764 246.168 306.932
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 129.122 385.303 514.425 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
129.122 385.303 514.425 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 30.696.009 24.181.709 54.877.718 31.029.723 15.944.851 46.974.574
Krediler
31.757.850 21.161.375 52.919.225 31.238.479 15.220.572 46.459.051
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.308.347 1.170.048 2.478.395 1.439.955 1.010.744 2.450.699
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 2.517.869 2.517.869 0 37.156 37.156
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.517.869 2.517.869 0 37.156 37.156
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.370.188 -667.583 -3.037.771 -1.648.711 -323.621 -1.972.332
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
468.619 0 468.619 270.382 0 270.382
Satış Amaçlı
468.619 0 468.619 270.382 0 270.382
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
60.184 0 60.184 52.200 0 52.200
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 36.504 0 36.504 28.520 0 28.520
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
36.504 0 36.504 28.520 0 28.520
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
743.006 9.850 752.856 449.287 7.900 457.187
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
124.072 61.140 185.212 136.932 63.833 200.765
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
124.072 61.140 185.212 136.932 63.833 200.765
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
38.392 0 38.392 29.671 0 29.671
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.427 0 4.427 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 275.713 44.325 320.038 346.640 34.043 380.683
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 1.012.024 794.429 1.806.453 904.064 1.986.364 2.890.428
VARLIKLAR TOPLAMI
37.156.683 60.973.149 98.129.832 36.571.321 38.441.665 75.012.986
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 29.261.351 49.732.650 78.994.001 22.516.520 32.713.498 55.230.018
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 148.290 1.376.129 1.524.419 93.394 1.901.902 1.995.296
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 188.003 0 188.003
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4.) 1.539.721 3.781.959 5.321.680 1.634.934 6.157.936 7.792.870
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
27.045 155.354 182.399 21.045 149.118 170.163
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 27.045 9.282 36.327 21.045 42.766 63.811
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7.) 0 146.072 146.072 0 106.352 106.352
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 292.739 13.371 306.110 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 764.377 141.521 905.898 615.727 184.795 800.522
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
250.077 1.411 251.488 228.540 538 229.078
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
514.300 140.110 654.410 387.187 184.257 571.444
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.) 253 1.187 1.440 175.716 1.936 177.652
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 3.147.163 3.147.163 0 1.901.210 1.901.210
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.147.163 3.147.163 0 1.901.210 1.901.210
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 1.165.492 298.039 1.463.531 1.183.827 153.891 1.337.718
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 6.367.091 -83.900 6.283.191 5.582.198 -162.664 5.419.534
Ödenmiş Sermaye
3.995.766 0 3.995.766 3.497.322 0 3.497.322
Sermaye Yedekleri
25.764 0 25.764 24.208 0 24.208
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.525 0 24.525 24.208 0 24.208
Hisse Senedi İptal Karları
1.239 0 1.239 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-13.296 0 -13.296 -13.296 0 -13.296
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
96.468 33.754 130.222 18.702 -51.432 -32.730
Kar Yedekleri
1.473.985 0 1.473.985 1.110.535 0 1.110.535
Yasal Yedekler
231.728 0 231.728 187.583 0 187.583
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.170.797 0 1.170.797 923.536 0 923.536
Diğer Kar Yedekleri
71.460 0 71.460 -584 0 -584
Kar veya Zarar
759.694 -117.654 642.040 919.615 -111.232 808.383
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
37.902 -111.232 -73.330 106.742 -107.902 -1.160
Dönem Net Kâr veya Zararı
721.792 -6.422 715.370 812.873 -3.330 809.543
Azınlık Payları
(5.2.13.) 28.710 0 28.710 25.112 0 25.112
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
39.566.359 58.563.473 98.129.832 32.011.364 43.001.622 75.012.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
65.100.671 48.665.734 113.766.405 57.546.517 29.212.634 86.759.151
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.920.238 4.878.342 11.798.580 6.416.633 5.459.447 11.876.080
Teminat Mektupları
6.590.497 3.458.421 10.048.918 6.206.886 4.184.393 10.391.279
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
219.911 78.787 298.698 217.252 174.971 392.223
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
393.460 77.640 471.100 371.535 167.020 538.555
Diğer Teminat Mektupları
5.977.126 3.301.994 9.279.120 5.618.099 3.842.402 9.460.501
Banka Kredileri
12.138 45.163 57.301 17.516 56.582 74.098
İthalat Kabul Kredileri
12.138 45.163 57.301 17.516 56.582 74.098
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.562 1.232.793 1.246.355 11.512 1.068.364 1.079.876
Belgeli Akreditifler
164 322.340 322.504 367 215.062 215.429
Diğer Akreditifler
13.398 910.453 923.851 11.145 853.302 864.447
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 630 630 0 1.791 1.791
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
304.041 141.335 445.376 180.719 143.999 324.718
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 4.318 4.318
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 51.907.235 2.327.254 54.234.489 50.194.084 1.305.169 51.499.253
Cayılamaz Taahhütler
4.602.268 2.327.254 6.929.522 3.572.418 1.305.169 4.877.587
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
459.243 2.264.576 2.723.819 345.756 1.295.480 1.641.236
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
330.637 0 330.637 214.413 0 214.413
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 1.318.604 1.136.474 0 1.136.474
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.473.846 0 2.473.846 1.858.018 0 1.858.018
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.181 0 2.181 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 62.678 80.435 17.757 9.689 27.446
Cayılabilir Taahhütler
47.304.967 0 47.304.967 46.621.666 0 46.621.666
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.304.967 0 47.304.967 46.621.666 0 46.621.666
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.273.198 41.460.138 47.733.336 935.800 22.448.018 23.383.818
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.304.345 2.304.345 0 2.165.533 2.165.533
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 2.304.345 2.304.345 0 2.165.533 2.165.533
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.273.198 39.155.793 45.428.991 935.800 20.282.485 21.218.285
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
919.031 1.185.688 2.104.719 652.622 1.755.501 2.408.123
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
499.327 557.534 1.056.861 347.631 862.093 1.209.724
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
419.704 628.154 1.047.858 304.991 893.408 1.198.399
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.354.167 37.970.105 43.324.272 283.178 18.526.984 18.810.162
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
363.593.543 155.963.431 519.556.974 316.497.679 142.487.425 458.985.104
EMANET KIYMETLER
11.943.988 12.851.609 24.795.597 10.816.866 5.644.771 16.461.637
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.510.490 332.891 3.843.381 2.159.381 156.528 2.315.909
Tahsile Alınan Çekler
6.783.397 851.388 7.634.785 7.157.340 906.367 8.063.707
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.650.101 264.915 1.915.016 1.500.145 242.668 1.742.813
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 11.402.415 11.402.415 0 4.339.208 4.339.208
REHİNLİ KIYMETLER
351.637.916 143.045.708 494.683.624 305.669.174 136.780.695 442.449.869
Menkul Kıymetler
190.137 104.466 294.603 185.945 99.786 285.731
Teminat Senetleri
101.727 2.282.278 2.384.005 101.681 2.133.522 2.235.203
Emtia
7.959.478 679.774 8.639.252 6.094.405 633.381 6.727.786
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
119.272.735 2.882.425 122.155.160 112.015.122 2.715.023 114.730.145
Diğer Rehinli Kıymetler
224.113.839 137.096.765 361.210.604 187.272.021 131.198.983 318.471.004
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 66.114 77.753 11.639 61.959 73.598
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
428.694.214 204.629.165 633.323.379 374.044.196 171.700.059 545.744.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
358.979 2.427.588
Alınan Kar Payları
6.144.168 3.990.919
Ödenen Kar Payları
-3.076.418 -1.605.985
Alınan Temettüler
2.922 1.050
Alınan Ücret ve Komisyonlar
591.363 411.043
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.127.028 545.044
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
136.304 101.496
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-792.029 -602.012
Ödenen Vergiler
-521.375 -258.750
Diğer
-3.252.984 -155.217
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
14.504.939 -1.830.772
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.601.607 73.415
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.515.474 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.389.269 -3.974.233
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.049.724 -12.603.037
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-235.612 -1.617.419
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
23.965.828 382.589
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 15.899.486
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-459.924 -375.869
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.691.273 384.296
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.863.918 596.816
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.511.705 -341.105
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-7.984 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 16.901
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.531 -187.422
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9.868 170.374
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.841.575 -2.870.311
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.816.819 2.594.606
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.480.713 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
15.411 -65.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.514.412 -49.255
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 3.015.639
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.471.190 -3.060.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -4.894
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-43.222 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 1.472.368 52.456
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.310.169 258.912
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 6.710.455 5.595.655
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 13.020.624 5.854.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799255


BIST
15 Kasım 2019 07:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın