[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Nurettin Türkoğlu'nun ve Sayın Muhammet Kaya'nın istifalarının kabulü ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurul'un onayına sunulmak üzere A grubu pay sahiplerini temsilen Sayın Anıl Özgür'ün (TCKN:4………8) yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.