[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
1.10.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ticaret unvanının ve faaliyet konusunun genişletilmesi amacı ile hazırlanan esas sözleşmesinin 2 ve 4'ncü maddelerinin tadili hususunda 01.10.2019 tarihinde yapılan başvurumuz üzerine Sermaye Piyasası Kurulu;

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun (SPKn) 23 ve 24'ncü maddeleri ile Kurulumuzun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca, Şirket ortaklarına ayrılma hakkı kullandırılması sureti ile olumlu karşılanmasına,

- Şirketimiz esas sözleşmesindeki faaliyet konusunun genişletilmesi yanında Kamuyu Aydınlatma Platformu 'nda açıkladığı diğer önemli nitelikteki işlemlerine ilişkin olarak;

a) Gerçekleştirilecek ilk genel kurulda, Kurulumuzun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 'nin (Tebliğ) 10/6 maddesi uyarınca karara bağlanacak her bir önemli nitelikteki işlemin ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmesi,

b) Tebliğ 'in 10/4 maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın genel kurulda olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseğinin dikkate alınması öngörüldüğünden, Kamuyu Aydınlatma Platformu 'nda (KAP) ilan edilen diğer önemli nitelikteki işlemlerin yanı sıra 18.09.2019 tarihli KAP açıklamasında yer verilen 4 adet akaryakıt istasyonunun işletme haklarının devralınması işlemlerine de genel kurulda ilgililerce olumsuz oy verilmesi durumunda, söz konusu ortaklara en yüksek fiyat olan 5,2445 TL 'den ayrılma hakkı kullandırılması gerektiği konularında bilgilendirmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.