[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, kriz yönetim ve risk tasfiye planı dahilinde gözaltı pazarından çıkmak için; Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. ye olan ve önceki yönetimden gelen borcuna istinaden şirketimizce 5.000.000 EUR ödeme yapıldığı, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından bakiye alacağın Tevfik Orhan Ozsaraçoğlu' na devir ve temlik edildiği daha önce pay sahiplerine duyurulmuştu. Temlik alacaklısı Tevfik Orhan Ozsaraçoğlu ile söz konusu borcun tenkisi, yapılandırılması ve tasfiyesi için görüşmelere başlanmıştır. Ayrıca, yine daha önce duyurulan Şirketimizin en büyük riski olan ve kreditör AArel Bank'ın alacağının Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş.'ye devir ve temlik edildiği, temlik alacaklısı ile söz konusu borcun yapılandırılması ve tasfiyesi görüşmeleri devam etmektedir. Şirketimiz, sermaye kaybını ve zararını telafi ederek, finansal durumun düzeltilmesi, özkaynaklarının güçlendirilmesi, gözaltı pazarından çıkmak için gerekli koşulların sağlanması, vadesi geçmiş finansal borçların yapılandırılması ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uyum konularında gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. 

  

Sayın, Pay Sahiplerine duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.